WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

Стратегія діяльності підприємства - Дипломна робота

(рівня рентабельності); пошук резервів росту прибутку та рентабельності в майбутньому періоді.
В дипломній роботі проведено детальний аналіз фінансових результатів та їх використання по товариству за 1998-1999 роки, що наведено в таблиці11. Таблиця відображає розвиток показників у динаміці.
Розрахунки показують, що фактично в 1999 році зазнало збитків на суму 280,4 тис. грн. Збитковість товариства як в 1998 році, так і в 1999 році викликана тим, що товариство постійно нарощує потужності, закуповуючи нове обладнання, устаткування, технології, нові лінії та купівлею нового приміщення, де планується відкрити лінію по розливу та зберіганню вино-горілчаних виробів.
Таблиця 11
Аналіз фінансових результатів
та їх використання по ВАТ "Дятьківці"
за 1998-1999 роки.
Показники 1998 рік 1999 рік Зміна суми
(+,-), тис. грн.
Сума, тис. грн. Сума, тис. грн.
1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ) 316,5 2183,8 1866,8
2. Витрати на ви-робництво 507,0 2464,2 1957,2
3. Доходи від іншої реалізації та поза-реалізаційні доходи -- 0,5 0,5
4. Балансовий при-буток - 190,5 - 280,4 - 89,9
5. Платежі до бюджету 6,0 8,6 2,6
6. Чистий прибуток - 196,5 - 289,0 - 92,5
Зміна показника чистого прибутку, як свідчать дані таблиці 13, утворилась в сумі -289,0 тис. грн. На неї вплинув розмір платежів до бюджету, що сплачує підприємство. В 1998 році ці платежі становили 8,6 тис. грн., що вплинуло на остаточну суму чистого прибутку в розмірі - 289,0 тис. грн. В порівнянні з минулим роком, чистий прибуток зменшився.
На остаточний показник чистого прибутку вплинула зміна таких показників, як виручка від реалізації продукції, на 1866,8 тис. грн., витрати на виробництво зросли на 1957,2 тис. грн., доходи від іншої реалізації - на 0,5 тис. грн., платежі до бюджету на 2,6 тис. грн. Зміна рівня наведених показників вплинула на загальну зміну чистого прибутку підприємства, який значно знизився. Таке становище показників та їх зміни за рік націлюють економічну службу на поглиблення аналізу з метою виявлення основних причин зміни прибутку.
Тому наступним етапом аналізу прибутку і рентабельності є вивчення факторів, що на них впливають. З метою вивчення впливу окремих факторів необхідно дослідити степінь впливу кожного фактора, а саме: виручки від реалізації продукції, витрат на виробництво, доходів від іншої реалізації та позареалізаційних доходів, на зміну балансового прибутку підприємства. Доцільно розглянути вплив факторів саме на розмір балансового, а не чистого прибутку, на який впливає лише розмір платежів до бюджету, величина якого не залежить від господарської діяльності підприємства. Цей фактор відноситься до зовнішніх факторів, що утворюється на загально-державному рівні і від діяльності підприємства не залежить.
До факторів, що залежать від діяльності ВАТ "Дятьківці" відносять внутрішні фактори, що безпосередньо пов'язані з результатами діяльності господарського суб'єкту та його підприємницькою активністю. До них відносять обсяг виручки від реалізації продукції, витрати на виробництво, доходи від іншої діяльності. Розглянемо вплив цих факторів, що мають кількісний вираз у показниках діяльності підприємства, на балансовий прибуток підприємства.
Крім аналізу прибутку по ВАТ "Дятьківці" за 1999 рік в цілому, доцільно провести дослідження величини та динаміки прибутку по кварталах 1999 року. В таблиці 12 проведені розрахунки суми балансового та чистого прибутку та їх рентабельності по кварталах 1999 року.
Таблиця 12
Показники прибутку та рентабельності по ВАТ "Дятьківці"
по кварталах 1999 року.
Показники Квартали 1999 рік
І ІІ ІІІ ІV
1. Виручка від реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн. 217,5 558,0 698,2 710,1 2183,8
2. Сума балансового прибутку, тис. грн. -50,0 -67,9 -84,1 -78,4 -280,4
3. Рівень рентабельності балансового прибутку, % -22,98 -12,17 -12,04 -11,04 -12,8
4. Сума чистого прибутку, тис. грн. -54,1 -66,8 -86,5 -81,6 -289,0
5. Рівень рентабельності (чистого прибутку), % -24,87 -11,97 -12,39 -11,49 -13,2
Як видно з неведених даних, на протязі року були коливання суми та рівня прибутку. У всіх кварталах підприємство працювало збитково.
На рисунку 9 проілюстровано динаміку рівня рентабельності по кварталах 1999 року. В результаті квартальних коливань рівень рентабельності по балансовому прибутку в цілому за рік визначився на досить низькому рівні.
Проведений аналіз по ВАТ "Дятьківці" за 1999 рік вказує на те, що фінансове становище товариства є надзвичайно складним. За 1999 рік товариство одержало збитків на суму 289,0 тис. грн. По платежах в бюджет, позабюджетні фонди і за енергоносії товариство простроченої заборгованості не має, але заборгованість по заробітній платі складає 46,5 тис. грн.
Вихід з кризового становища вбачається у збільшенні обсягу виробництва, слід врахувати, що це не потребує значних капітальних вкладень, так як виробничі потужності товариства використовуються в межах 30 %.
Наявні запаси сировини забезпечують роботу товариства протягом 2-3 днів, а час оборотності їх перевищує 1 місяць.
Нестача оборотних коштів, породжена загальнодержавною кризою неплатежів та високим рівнем інфляції, є основною причиною кризового
стану підприємства. В той час покращанню стану справ не сприяє кредитна система. Короткотермінові кредити на поповнення оборотних коштів практично не видаються, а процентна ставка за користування ними уже близько 100 %.
Від реалізації обладнання, яке не використовувалось у виробничій діяльності, одержано прибутку в сумі 0,5 тис. грн.
Проведені розрахунки та аналіз свідчать про те, що виробничо-торговельне товариство "Дятьківці" балансує на межі збитків і має дуже нестабільний фінансовий стан. В подальшому товариство повинно стабілізувати своє фінансове становище і увійти в зону прибутків з подальшим поступовим зростанням суми прибутку та рівня рентабельності.
3. Стратегія планування ринкової діяльності
товариства "Дятьківці"
3.1. Обгрунтування розробки стратегії розвитку підприємства
В умовах переходу до ринку ВАТ "Дятьківці" повинно розробити стратегію своєї господарської діяльності на найближчу, так і довгострокову перспективу, реалізація якої забезпечить йому виживання, конкурентоздатність та стабілізацію фінансового стану.
Рішення цієї задачі передбачає визначення нових підходів до обгрунтування прогнозів господарсько-фінасової діяльності товариства, його виробничого та соціального розвитку.
При розробці та обгрунтуванні економічної стратегії виникає необхідність зміни пріоритетів, що в свою чергу обумовлює необхідність зміни технології обгрунтування показників, що прогнозуються. Ця проблема вирішується в рамках стратегічного планування.
На думку керівництва виробничо-торговельного товаритсва "Дятьківці",стратегічне планування єдиним засобом прогнозування майбутніх

 
 

Цікаве

Загрузка...