WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки - Курсова робота

Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки - Курсова робота


Курсова робота
на тему:
"Стратегія управління доходами торговельного підприємства:
вихідні передумови та
порядок розробки".
План.
Вступ.
1. Джерела формування доходів торговельного підприємства.
2. Доходи в системі показників стратегічного розвитку підприємства.
3. Фактори впливу доходності та цінова політика торговельного підприємства.
4. Стратегія управління доходами торговельного підприємства: вихідні передумови та порядок розробки.
5. Вихідні передумови та методологія аналізу доходів торговельного підприємства.
6. Методи обґрунтування плану-прогнозу доходів торговельного підприємства.
Висновок.
Додатки.
Вступ.
Прибуток - одна з форм чистого доходу в умовах розвинутих товарно-грошових відносин, що виражає вартість додаткового і частково необхідного
продукту. За своєю величиною прибуток - це різниця між проданою ціною товару і витратами на його виробництво. ( придбання, транспортування, зберігання та ін.)
Згідно з Законом України "Про підприємства" в умовах ринкової економіки підприємства здійснюють свою діяльність з метою отримання відповідного доходу (прибутку).
Отримання доходів - виручки від реалізації продукції (робіт послуг) - свідчать про те, що продукція підприємства знайшла свого споживача, що вона відповідає вимогам попиту ринку за ціною, якістю , іншими технічними, функціональними характеристиками та властивостями.
Отримання доходів створює основу для самофінансування підприємства за умови, що їх розмір достатній для покриття витрат підприємства з реалізації товарів та інших видів діяльності, виконання зобов'язань перед бюджетом на утворення чистого прибутку.
Розмір отриманих доходів визначає економічну стратегію підприємства з питань управління матеріальними ресурсами та витратами, персоналом підприємства і оплатою його праці. Податковою, інвестиційною, дивідендною політикою підприємства.
Водночас можливості підприємства щодо успішного продажу і своєї продукції (товарів, послуг) і отримання доходів залежать від ефективності організації торговельно-технологічних процесів, ступеня використання наявного ресурсного потенціалу, раціональності здійснених витрат тощо.
I. Джерела формування доходів торговельного підприємства.
Управління доходами торговельного підприємства, спрямоване на максимізацію їх розміру, визначає необхідність їх системної класифікації. Яка може бути проведена за певними ознаками. (додаток №1 стр 26).
Залежно від виду діяльності, здійснення яка дозволила отримати доходи, відрізняють:
1. Доходи від торговельної діяльності: від продажу товарів, операцій з тарою, від перемірювання тканин, надання платних додаткових торговельних послуг.
2. Доходи від виробничої діяльності, до складу яких входить:
- виручка від реалізації всіх видів товарної продукції, напівфабрикатів, відходів (за наявності власного виробництва);
- виручка від послуг промислового характеру (ремонтно-будівельних, транспортних і ін.), що виконані та реалізовані "стороннім споживачам".
3. Доходи від посередницької діяльності, отримані у вигляді:
- суми комісійних винагород (відсотків);
- додаткової виручки від реалізації продукції (робіт, послуг), якщо підприємство є посередником і бере участь у розрахунках при виконанні домовленості;
- доходів від робіт (послуг), які виконані тимчасовими творчими колективами для інших підприємств тощо;
4. Доходи від інвестиційно-кредитної діяльності, до складу яких входять:
- доходи, отримані від пайової участі в спільних підприємствах;
- доходи, отримані від надання майна в оренду (лізинг);
- дивіденди (відсотки), отримані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, що придбані підприємством;
- доходи від депозитних вкладів підприємства та інше.
5. Доходи від продажу майнових та інтелектуальних прав (власності) підприємства, отримані при реалізації:
- майна підприємства (включаючи основні фонди), матеріальних обігових активів;
- нематеріальних активів ("ноу-хау", патентів, фірмового знаку, торгової марки), програмних продуктів.
6. Інші види доходів:
- доходи від курсової різниці валютних коштів та цінних паперів, які належать підприємству;
- суми економічних санкцій та відшкодувань збитків, отриманих підприємством;
- доходів від об'єктів соціально-побутової сфери підприємства: плата за утримання дітей в дитячих дошкільних закладах, оплата путівок та інше.
Залежно від характеру отримання доходів розрізняють доходи від реалізації продукції (товарів, робот, послуг) і майна підприємства та доходи від використання майна (капіталу) підприємства, від надання майна в оренду, використання тимчасово вільних фінансових ресурсів, цінних паперів підприємства.
Розмір реалізаційних доходів безпосередньо залежить від обсягів діяльності підприємства у звітному періоді та її ефективності.
Розмір доходів від використання майна (капіталу) підприємства залежить від його наявності та можливості використання поза виробничим процесом підприємства (з об'єктивних причин чи прийнятих рішень стосовно переливу капіталу в інші підприємства та сфери економіки).
Залежно від повноти та місця відображення доходів розрізняють:
- "бухгалтерські" доходи, які відображаються на рахунку реалізації готової продукції (товарів, матеріальних коштовностей, виконаних робіт та наданих послуг) і які використовуються для визначення фінансових результатів діяльності;
- "приховані" доходи, не відображені на рахунку реалізації.
До них належать :
- цільові кошти, отримані від підприємств-покупців (замовників) для власних потреб підприємства: для поповнення фонду ризику, резервного фонду, фонду споживання;
- цільові кошти у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих товарів і таке інше;
- доходи, отримані від товарообмінних операцій, які визначаються розрахунково, виходячи з різниці в ціні на товарно-матеріальні цінності, які обмінюються;
- фактично отримані доходи в зв'язку з реалізацією товарів (продукції) за цінами, нижчими за ціни закупки (собівартості). Їх розмір розраховується, виходячи з цін реалізації аналогічної продукції у відповідний період та інше.
З метою об'єктивного оподаткування законодавчо визначено переоблік "прихованих" доходів підприємств, які підлягають виявленню і включенню до складу "бухгалтерських" доходів.
Не являються доходами підприємства внески, паї, інші цільові фінансові кошти. Які надходять за рахунок чистого прибутку юридичних осіб, які об'єднуються з підприємством на договірній основі для фінансування капітальних вкладень, спрямованих на збільшення обсягів виробництва, здійснення спільних програм і завдань.
З метою оподаткування прибутку підприємства згідно з Законом України "Про податок на прибуток" в складі сукупного валового доходу платника податку виділяють наступні групи доходів:
1. Доходи відреалізації товарів (робіт послуг).
2. Доходи від операцій з цінними паперами, валютними коштовностями та борговими зобов'язаннями.
3. Доходи від операцій з основними фондами, нематеріальними активами та

 
 

Цікаве

Загрузка...