WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз стану і використання основних фондів підприємства - Реферат

Аналіз стану і використання основних фондів підприємства - Реферат

реальна виробнича потужність підприємства визначається величиною найбільш "вузького" місця на виробництві (рис. 5). Виявлення та усунення таких місць - важливе завдання аналізу.
Резерви, пов'язані з недовантаженням виробничих потужностей, лише частково можна використати завдяки зусиллям колективу самого підприємства, щодо інших потрібні злагоджені дії та співробітництво багатьох підприємств і навіть галузей господарства країни. Розшивка "вузьких" місць на підприємстві, як правило, потребує значних капітальних вкладень і часу.
1. Підприємство із збалансованими потужностями окремих виробництв
2. Підприємство з окремими виробництвами різної потужності
Рис. 5. Визначення виробничої потужності підприємства (Пп)
Аналіз використання основних фондів
Усі показники використання основних фондів звичайно поділяються на дві групи показників:
" екстенсивного використання;
" інтенсивного використання.
Показники екстенсивного використання характеризують роботу устаткування за часом або за кількістю (охопленням). Показники інтенсивного використання пов'язані з його виробітком, тобто визначають рівень використання потужності. Останні показники обов'язково мають одиниці виміру (гривні, штуки, метри та ін.).
У процесі аналізу досліджуються склад і структура календарного фонду верстатного часу, співвідношення наявного, встановленого і діючого устаткування. Коефіцієнт змінності роботи устаткування дає змогу порівняти цей показник з плановим, вивчати його в динаміці та в порівнянні з іншими спорідненими підприємствами. За наявністю інформації аналізують також склад і використання виробничих тадопоміжних площ.
Особливу увагу завжди звертають на розрахунки та аналіз показника фондовіддачі (фондомісткості продукції). Потрібно розібратися у тенденціях її зміни і вивчити фактори, які на неї впливають.
Після цього слід перейти до аналізу використання окремих типів устаткування і машин. Недоліки в їх використанні можуть бути пов'язані з:
1) наявністю диспропорцій у діючому парку верстатів;
2) змінами асортименту структури випуску продукції, а отже, і потреби у тих або інших видах устаткування;
3) рівнем забезпеченості матеріально-технічними ресурсами і кваліфікованою робочою силою;
4) технічним станом, якістю ремонтів і догляду за устаткуванням;
5) іншими причинами.
Дані для аналізу використання основних фондів
Показники
За планом
Фактично Відхилення (+,-)
1. Обсяг товарної продукції, тис. грн. 1320 1323 +3
2. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. грн. 660 969,3 +36,3
3. Виробничі площі, м2 13 200 12 600 -600
4. Кількість верстатів, шт. 75 80 +5
5. Кількість годин, відпрацьованих усіма верстатами за рік 150 000 132 300 -17 700
6. З них у першу зміну 100 000 94 500 -5500
Розрахункові
7. Фондовіддача (рядок 1 : рядок 2) 2,0 1,9 -0,1
8. Кількість годин, відпрацьованих одним верстатом за рік (рядок 5 : рядок 4) 2000 1653,75 -346,25
9. Випуск продукції на одиницю площі, грн./м2 (рядок 1 : рядок 3) 100 105 +5
10. Середньорічний виробіток одного верстата, грн. (рядок 1 : рядок 4) 17600 16537,5 -1062,5
11. Середній виробіток за 1 верстато-год, грн.(рядок 1 : рядок 5) 8,8 10,0 +1,2
12. Коефіцієнт змінності (рядок 5 : рядок 6) 1,5 1,4 -0,1
Розрахунок впливу факторів на обсяг товарної продукції за даними, наведеними в табл. 7.2
І. З використанням величини основних фондів
1) зміна величини виробничих основних фондів
36,3 o 2 = 72,6 тис. грн.;
2) зміна фондовіддачі
(-20,1) o 696,3 =-69,63 тис. грн.
Разом +3,03 тис. грн.
II. З використанням виробничих площ
1) зміна виробничих площ
(-600) o 100 = -60,0 тис. грн.;
2) зміна випуску продукції в розрахунку на одиницю площі
5 o 12 600 = 63,0 тис. грн.
Разом 3,0 тис. грн.
III. З використанням кількості верстатів
1) зміна кількості верстатів
5 o 17,6 = 88 тис. грн.;
2) зміна середньорічного виробітку одного верстата
(-1062,5) o 80 = -85 тис. грн.
Разом 3,0 тис.грн.
IV. З використанням відпрацьованого часу
1) зміна кількості відпрацьованих годин
(-17 700) o 8,8 = -155,76 тис. грн.;
2) зміна виробітку за 1 верстато-годину:
1,2 o 13 200 = 158,76 тис. грн.
Разом 3,0 тис.грн.
Те саме, але з трьома факторами можна подати так:
1) зміна кількості верстатів
5 o 2000 o 8,8 = 88 000 грн.;
2) зміна кількості годин, відпрацьованих одним верстатом за рік
(-346,25) o 80 o 8,8 = -243 760 грн.;
3) зміна середнього виробітку за 1 верстато-годину
1,2 o 1653,75 o 80 = 158 760 грн.
Разом +3000 грн.
Зведення резервів, тис. грн.
1. Підвищення фондовіддачі до планового рівня 69,63
2. Доведення виробничих площ до планового рівня 60,0
3. Підвищення середньорічного виробітку одного верстата до планового 85,0
4. Більш повне використання часу роботи верстатів 155,76
5. Доведення часу роботи кожного верстата до запланованого рівня 243,76
Всього 243,76
Примітка. Оскільки всі резерви, крім другого, дублюють один одного, то слід брати тільки найбільший. Зменшення обсягу продукції за рахунок площ (екстенсивний фактор) не може бути резервом у разі виконання плану виробництва.

 
 

Цікаве

Загрузка...