WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа” - Реферат

Аналіз собівартості продукції та послуг і оцінка фінансово - економічного стану ТОВ „Альфа” - Реферат

- 9000 тис. грн. Збільшення витрат спричинюється збільшенням матеріальних витрат: сукупні витрати збільшились на 7.27%. а матеріальні - на 11.66% (їх частка в сукупних витратах найбільша - 50%).
Таблиця 3.1
Вихідні дані для аналізу операційних витрат
Номер рядка Показник Період Відхилення
попер. звітний абсолютні
(гр..2-гр.1) відносні
(гр..3:гр..1 х 100%)
а б 1 2 3 4
1 Виручка від реалізації продукції 9167 10000 833 9.09
2 Матеріальні витрати 4030 4500 470 11.66
3 Витрати на оплату праці 2925 2975 50 1.71
4 Відрахування на соціальні заходи 1125 1145 20 1.78
5 Амортизація 150 200 50 33.3
6 Інші операційні витрати 160 180 20 12.5
7 Операційні витрати разом 8390 9000 610 7.27
Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції за попередній період
за звітний період
Витрати зменшились на 1.66% завдяки тому, що темпи збільшення виручки від реалізації продукції перевищили темпи збільшення собівартості відповідно 9.09 та 7.27%. Випередження становить 1.82 пункта.
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції за звітний період у порівнянних цінах становлять , що нижче, ніж за попередній період, на 1.19%.
3.3 Аналіз впливу чинників зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції
Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції змінюються зі зміною цін реалізації продукції, собівартість одиниці продукції та структури виробництва.
Вихідні дані та проміжні розрахункові показники для подальшого аналізу наведені в табл. 3.2.
З метою кількісного оцінювання впливу на рівень відносних витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції таких чинників, як зміни цін на продукцію, собівартість та структурні (асортиментні) зміни, в аналізі потрібно виокремити порівнянні та непорівнянні вироби. Для спрощення записів не будемо конкретизувати ці вироби, а позначимо їх буквами алфавіту.
У розглядуваному прикладі до першої групи належать вироби А, В, Г, Д, Є, до другої - Б і Ж. Аналітичні розрахунки, що виконані за вихідними даними Таблиці 3.2, наведені в Таблиці 3.3.
За гр..3 (табл.3.3) для непорівнянної групи виробів замість середніх фактичних витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції визначаємо відношення суми фактичних витрат на виробництво у звітному періоді до фактичної вартості продукції в попередньому періоді. У нашому випадку маємо
Сукупні витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції за звітний період порівняно з попереднім зменшились на 1.52 коп.: у тому числі у групі порівнянних виробів витрати зменшилися на 7.42 коп., а в групі непорівнянних виробів, навпаки, збільшилися на 5.9 коп. У свою чергу, у першій групі витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції зменшилися завдяки ціновому та структурному чинникам і збільшились унаслідок підвищення собівартості одиниці продукції. Значне збільшення витрат у групі непорівнянних виробів зумовлене насамперед збільшенням собівартості та структурними змінами.
Таблиця 3.2
Вихідні дані та проміжні розрахункові показники для аналізу собівартості продукції
Вид виро-
бів Вік випуску, років Обсяг реалізації, од., за період Ціна за одиницю, тис. грн.., за період Собівартість одиниці продукції. тис. грн., за період Виручка від реалізації, тис. грн., за період Собівартість реалізованої продукції. тис. грн., за період Прибуток від реалізації, тис. грн., за період. Рентабельність продукції за період
звіт-
ний попе-
редній звіт-
ний попе-
редній звітний попе-
редній звіт-
ний попе
редній звітний попе
редній звіт-
ний попе-
редній звіт-
ний попе-
редній
план факт план факт
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
А >8 55 80 20 19 19.5 18 17.3 1100 1520 1072 990 1384 110 136 0.100 0.089
Б 7 - 160 - 10 - - 11.32 - 1600 - - 1812 - -212 - -0.13
В 5 30 46 50 39.9 40 47.7 35.9 1500 1835 1200 1430 1651 70 184 0.047 0.10
Г 2 50 55 35 35 31.9 30 29.8 1750 1925 1595 1500 1639 250 286 0.143 0.149
Д 4 55 79 30 23.5 23.6 22.1 18.77 1650 1857 1298 1215 1483 435 374 0.264 0.201
Є 2 34 10 41.2 43 38.5 39.5 42.1 1400 430 1309 1343 421 57 9 0.041 0.021
Ж 1 52 - 50 - 50.5 48.5 - 2600 - 2626 2522 - 78 - 0.03 -
Ра-
зом - - - - - - - - 10000 9167 9100 9000 8390 1000 777 0.10 0.085
Примітка: кол.10 = гр.3*гр.5; кол.11 = гр. 4 * гр. 6; кол.12 = гр. 3 * гр. 7; кол.13 = гр. 3 * гр. 8; кол.14 = гр.4 * гр.9; кол.15 = гр..10 - гр. 13; кол.16 = гр. 11 - гр. 14; кол.17 = гр.15 / гр. 10; кол.18 = гр. 16 / гр. 11.
Таблиця 3.3
Аналіз впливу чинників витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції
Вид виробів Витрати на 1 грн. реалізованої продукції, коп.., за період Фактичні витрати на 1 грн. реалізованої продукції за цінами попереднього року Структура продукції за вартістю, частки од., за період Зміни витрат на 1 грн. реалізованої продукції, коп..
разом у тому числі за рахунок змін
попередній
звітний
попередній
звітний собівартості ціни реалізації структури виробниц-тва
а 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Розрахунки за даними табл.3.2 Розрахунки за даними табл.3.3
До суми гр.11 До суми гр. 10 гр. 7 + гр. 8 + гр. 9 (гр. 3 - гр. 1) х гр. 5 (гр. 2 - гр. 3) х гр. 5 (гр. 5 - гр. 4) х гр. 1
1.Порівнянні вироби:
А
91.05
90.0
94.74
0.17
0.11
-5.57
+0.41
-0.52
-5.46
В 89.97 95.33 119.55 0.20 0.15 -3.69 +4.44 -3.63 -4.50
Г 85.14 85.71 85.71 0.21 0.175 -1.88 +0.10 0.00 -2.98
Д 79.86 73.66 94.04 0.20 0.165 -3.81 +2.34 -3.36 -2.79
Є 97.91 95.93 91.86 0.05 0.14 -8.53 -0.85 +0.57 +8.81
Разом за групою 1 86.98 87.54 96.08 0.83 0.74 -7.42 +6.73 -6.32 -7.83
2. Непорівнянні вироби
Б
113.25
-
-
0.17
-
Розраховується за групою разом
Ж - 97.00 - - 0.26
Разом за групою 2 113.25 97.00 157.62 0.17 0.26 +5.9 +11.5 -15.8 +10.2
Сукупний обсяг реалізованої продукції 91.52 90.00 - 1.0 1.0 -1.52 +18.23 -22.12 +2.37
3.4. Аналіз впливу складу продукції за віком її випуску на зміни витрат на 1 грн. вартості реалізованої продукції.
У ринкових умовах природним є прагнення підприємств оновлювати склад своєї продукції. На основі маркетингових досліджень підприємство відмовляється від виробництва застарілої продукції і розпочинає виробляти нову ( у нашому прикладі підприємство відмовилось від виробництва продукції Б, це тканини які не користуються особливим попитом. і почало освоювати вироби Є і Ж). При цьому нова продукція в початковий період може мати низьку рентабельність, а тимчасові витрати в подальшому компенсуються. Приклад впливу віку продукції на динаміку її собівартості наведений у табл. 3.4
Таблиця 3.4
Витрати на 1 грн. вартості реалізованої продукції
Група виробів за віком Попередній період Звітний період Зміни показника витрат на 1 грн. (гр.3 : гр. 1) х 100%
коп. відсоток до першої вікової групи коп. відсоток до першої вікової групи
1 2 3 4 5 6
Є, Ж
1 - 1-2 роки 97.91 100 97.0 100 99.1
Г, Д
2 - 2-4 роки 82.55 84.3 71.79 74.0 87.0
(Б, В)
3 - 5-7 роки 100.7 102.8 95.33 98.3 94.7
А
4 - понад 8 років 91.05 92.99 90.00 92.8 98.8
У середньому за всіма віковими групами 91.52 90.00 98.3
Найменші витрати на 1 грн. реалізованої продукції мають вироби вік яких становить 2 - 4 роки. У цій

 
 

Цікаве

Загрузка...