WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство, його види та об'єднання підприємств - Реферат

Підприємство, його види та об'єднання підприємств - Реферат

Підприємство, його види та об'єднання підприємств
Основною виробничо-господарською ланкою національної економіки є підприємство. Поняття підприємство сформульовано у Законі України "Про підприємства в Україні".
Підприємство - самостійний господарюючий суб'єкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку (доходу). Підприємство здійснює виробничу діяльність, тобто є товаровиробником. У практиці господарювання кожне підприємство становить складну виробничо-економічну систему, що здійснює багато видів діяльності.
Основним завданням діяльності підприємства є забезпечення потреб народного господарства товарами і послугами відповідного асортименту та якості. Виконання основного завдання підприємства вимагає вирішення часткових завдань, без чого неможливе виконання головного завдання. До часткових завдань підприємства належать:
- постійне підвищення ефективності виробництва;
- впровадження досягнень НТП у виробництво;
- постійне зростання культурно-технічного рівня працівників підпри-ємства і залучення їх до творчої діяльності (винахідництво, раціона-лізаторство, новаторство). Основними рисами промислового підприємства є:
- виробничо-технічна єдність;
- економічна єдність;
- організаційна єдність.
Виробничо-технічна єдність підприємства визначається спільністю призначення продукції або спільністю процесів її виробництва. Вона визначає єдину систему технічної документації, загальну технічну політику
Економіка підприємств
окремих ланок підприємства і т.д. З розвитком виробничих сил і спеціалізації виробництва виробничо-технічна єдність поглиблюється, оскільки звужується номенклатура виробів.
Економічна єдність підприємства виявляється у єдності плану, обліку, спільності матеріальних, технічних і фінансових ресурсів, економічних результатів роботи та єдиної системи стимулювання.
Організаційна єдність підприємства передбачає наявність єдиного колективу, єдиної адміністрації і управління виробництвом, загального обслуговування колективу підприємства, що визначає спільну відпо-відальність за його діяльність. Як правило, організаційна єдність підкрі-плюється спільністю території.
Класифікація промислових підприємств.
Хоча кожне підприємство відрізняється від інших особливостями продукції, характером виробництва, місцем розміщення тощо, все ж є можливість розробити типові рішення для окремих груп підприємств, чим доводиться доцільність їх класифікації. Основними ознаками, за якими класифікуються підприємства, є:
1. Чисельність працівників і обсяг господарського обороту:
- малі;
- середні;
- великі.
Так, згідно із Законом України "Про підприємства в Україні", до малих підприємств у сфері промисловості і будівництва віднесено підприємства з чисельністю працівників до 200 чоловік, у науці та науковому обслуговуванні - до 100, в інших галузях виробничої сфери - до 50, невиробничої сфери-до 25, у роздрібній торгівлі-до 15 чоловік.
2. Галузева належність:
- промислові;
- сільськогосподарські;
- будівельні;
- транспортні;
- торговельні;
- зв'язку;
- побутового обслуговування та інші.
Можливе створення комбінованих підприємств.
3. Форма власності:
- індивідуальні підприємства - засновані на особистій власності фізичної особи і тільки її праці;
- сімейні підприємства - засновані на власності та праці членів однієї сім'ї, які проживають разом;
- приватні підприємства - засновані на власності майна окремих громадян, з правом найму робочої сили;
- колективні підприємства - засновані на власності трудового колективу підприємства, а також кооперативу, іншого статутного товариства чи громадської організації;
- державні та державні комунальні підприємства - засновані на власності загальнодержавних (республіканських) чи адміністративно-територіальних одиниць;
- спільні підприємства - засновані на базі об'єднання майна різних власників (юридичних осіб та громадян інших держав) зі змішаною формою власності.
4. Правовий статус і форма господарювання:
- одноосібні (приватні) підприємства - є власністю однієї особи, що відповідає за свої зобов'язання усім майном;
- кооперативні підприємства - добровільні об'єднання громадян з метою спільного ведення господарської діяльності;
- орендні підприємства - засновані на договірних взаєминах на тимчасове володіння і користування майном;
- господарські товариства (партнерства) - певні об'єднання підпри-ємств, які передбачають з'єднання капіталів двох або більше господарюючих суб'єктів.
Господарські товариства за ступенем відповідальності та за своїми зобов'язаннями поділяються на товариства:
а) з повною відповідальністю;
б) з обмеженою відповідальністю;
в) командитні;
г) акціонерні (відкритого і закритого типу).
5. Технологічна і територіальна цілісність:
- материнські (головні) підприємства - вони контролюють інші фірми залежно від розміру капіталу, правового статусу і ступеня підпоряд-кованості;
- дочірні підприємства (дублери);
-асоційовані.
6. Належність капіталу:
- національні - капітал належить підприємцям своєї країни;
- закордонні - капітал є власністю іноземних підприємців повністю;
- змішані (спільні)- капітал належить підприємцям своєї та інших країн.
7. Мета і характер діяльності:
- комерційні підприємства - мають на меті отримання прибутку;
- некомерційні - підприємства невиробничої сфери (освіта, наука, медицина).
Згідно з пунктом 1 статті 3 Закону України "Про підприємства в Україні" підприємства мають право на добровільних засадах об'єднувати свою
Єкономіка підприємств
виробничу, наукову, комерційну та інші види діяльності, якщо це не суперечить антимонопольному законодавству України. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 11.11.94 р. № 765 "Проведення механізму попередження монополізації товарних ринків" встановлено, що створення господарюючого суб'єкта, частка якого на товарному ринку перевищує 35%, а також асоціацій, концернів та інших об'єднань підприємств

 
 

Цікаве

Загрузка...