WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

Підприємство як об'єкт і суб'єкт ринкової економіки - Реферат

діяльності. Органи держав-ного керування будують свої відносини з підприємцями, використовуючи:
- податкову й фінансово-кредитну політику, включаючи встановлення ставок податків і відсотків по державних кредитах; податкових пільг; цін і правил ціноутворення; цільових дотацій; валютного курсу; роз-мірів економічних санкцій;
- державне майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, екологічні та інші норми й нор-мативи;
- науково-технічні, економічні і соціальні, державні й регіональні програми.
§ 3. Економічна воля підприємств
Нічим не обмежена діяльність підприємства породжує серйозну соціальну несправедливість, а часто й екологічну небезпеку. Тому підприємство повинне виконувати чітко визначені вимоги з боку уряду, спожи-вачів і захисників навколишнього Середовища. Найбільш передові з закордонних підприємств реагують на це розробкою соціальних програм із метою присвоєння собі статусу відповідального члена суспільства. Одночасно підприємства вживають цілеспрямовані дії, щоб не допустити прийняття законів, що обмежують підприємницьку волю. Найважливішим для роботи тих підприємств, що не хочуть припинити своє існування, є пристосування до вимог суспільства.
Успіх діяльності підприємства у великій мірі залежить від того, хто і як регулює й контролює взаємини з регіональним середовищем. Радянський досвід показав, що повномасштабний контроль діяльності під-приємств зверху є небажаним, оскільки він робить їх неефективними. Досвід розвитих країн, у свою чергу, показує, що при мінімальному контролі зверху підприємства створюють більше благ і більш ефективні. Але за те, що національне багатство постійне збільшується, а розподіл залишається нерівномірним, це збіль-шення супроводжується руйнуванням політичного, економічного і соціального середовища, байдужістю до невідкладних проблем підприємств. Перерахування небажаних станів підприємства, що не контролюється з боку уряду, зазначено в таблиці №1.
Традиційними сферами контролю підприємницького поводження з боку державних органів керування є: продукція, технологія виробництва, поводження в конкуренції, прибуток, ресурси, право власності й орга-нізація внутрішньофірмового керування.
Не допускається заняття підприємницькою діяльністю наступних категорій громадян: військовослуж-бовців, посадових осіб, органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, державного арбіт-ражу, державного нотаріату, а також органів державної влади й керування, покликаних здійснювати конт-роль за діяльністю підприємств.
Обличчя, яким суд заборонив займатися визначеною діяльністю, не можуть бути зареєстровані як під-приємці із правом здійснення відповідного виду діяльності до закінчення терміну, установленого вироком суду.
Підприємці мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку діяль-ність, що не суперечить чинному законодавству. Особливості регулювання окремих видів підприємництва встановлюються законодавством України.
Діяльність по виготовленню і реалізації наркотичних засобів, військової зброї й боєприпасів до нього, вибухових речовин може здійснюватися тільки державними підприємствами, а проведення ломбардних опе-рацій ( також і повними суспільствами.
Без спеціального дозволу (ліцензії), видаваного Кабінетом міністрів чи України уповноваженим їм ор-ганом не можуть здійснюватися:
- пошук і експлуатація родовищ корисних копалин;
- виробництво і ремонт, реалізація спортивної, мисливської, вогнепальної зброї й боєприпасів до ньо-го, а також холодної зброї;
- виготовлення й реалізація медикаментів і хімічних речовин;
- виготовлення пива й провина;
- виготовлення спирту, горілочних, лікерних і коньячних виробів;
- виготовлення тютюнових виробів;
- медична практика;
- ветеринарна практика;
- юридична практика;
- створення й зміст ігорних закладів, організація азартних ігор;
- торгівля алкогольними напоями;
- внутрішні й міжнародні перевезення пасажирів і вантажів повітряним, річковим, морським, залізничним і автомобільним транспортом;
- агентування і фрахтування морського торгового флоту;
- виготовлення цінних паперів і знаків поштової оплати;
- посередницька діяльність із приватизаційними паперами;
- надання послуг по охороні державної, колективної і приватної власності;
- монтаж, ремонт і профілактичне обслуговування засобів охоронної сигналізація;
- видобуток, виробництво і використання радіоактивних речовин і джерел іонізуючого випромінювання, переробка і поховання радіоактивних відходів;
- видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінних каменів, виготовлення і реалізація виробів з їхнім ви-користанням;
- збір, переробка твердих і рідких відходів виробництв, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінні ка-мені, і їхній брухт;
- виконання авіаційно-хімічних робіт і аерофотознімань;
- проектування, будівництво й експлуатація об'єктів атомної енергетики, а також надання послуг по їх-ньому обслуговуванню;
- аудиторська діяльність;
- страхова діяльність;
- виготовлення і реалізація ветеринарних медикаментів і препаратів;
- будівництво і технічне обслуговування загальнодержавних мереж передачі даних і документального зв'язку;
- будівництво і технічне обслуговування передавальних станцій супутникових зв'язків;
- міжнародні і міжміські поштові перевезення;
- обробка поштової кореспонденції;
- видача і прийом грошових переказів;
- використання радіочастот;
- виробництво і ремонт засобів виміру і контролю;
- виконання топографо-геодезичних, картографічних робіт і кадастрових зйомок;
- виконання інженерно-дослідницьких і проектних робіт для об'єктів енергетики, державного зв'язку, оборонного комплексу, а також для газопроводів, магістральних трубопроводів, мостів, тунелів, електро-станцій, аеропортів, морських портів, виконуваних на територіях, підданих дії сейсмічності, а також карстоу-творенню, підтопленню, осіданням іншого типу, доробці, зсувам і обвалам.
Підприємство як основна господарська одиниця макроекономіки
1) Соціально-економічні й організаційні форми підприємства, його трудовий колектив
Підприємство займає центральне місце в народногосподарському комплексі будь-якої країни. Це пер-винна ланкасуспільного поділу праці. Саме тут створюється національний доход. Підприємство виступає як виробник і забезпечує процес відтворення на основі самооплатності і самостійності.
Від успіху окремих підприємств залежить обсяг створюваного валового національного продукту, со-ціально-економічний розвиток суспільства, ступінь задоволеності в матеріальних і духовних благах насе-лення країни.
Підприємство як самостійна господарська одиниця володіє правами юридичної особи, тобто воно має право вільного розпорядження майном, одержувати кредит, входити в договірні відносини з іншими під-приємствами. Воно має вільний розрахунковий рахунок у банку, де знаходяться кошти, що використовують-ся для розрахунків з іншими підприємствами, на

 
 

Цікаве

Загрузка...