WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення - Курсова робота

Оцінка фінансового стану підприємства та напрямки його покращення - Курсова робота

розміщенням і джерелами утворення;
- ефективного використання капіталу;
- платоспроможності і кредитоспроможності підприємства;
- фінансової стійкості;
- рівня прибутковості (рентабельності) підприємства.
Розділ 2.
2.1. Аналіз загального фінансового стану та його фінансові стійкості.
Загальна оцінка фінансового стані підприємства проводиться за допомогою "читання" балансу підприємства. Під "читанням" розуміють попереднє загальне ознайомлення з підсумками роботи підприємства та його фінансовим станом. При початковому ознайомленні з балансом для загальної оцінки фінансового стану активно використовують показники горизонтального (динамічного), вертикального (структурного) та трендового аналізів.
Найбільш повну і глибокуінформацію про загальний фінансовий стан підприємства і його динаміку можна одержати шляхом побудови на основі балансу підприємства спеціального аналітичного балансу. Вперше поняття і загальну форму цього балансу запропонував засновник балансоведення Н.А. Блотов у 20-х роках. Порівняльно аналітичний баланс будується на основі бух галерського балансу, шляхом доповнення його показників, структури, динаміки та структурної динаміки вкладень і джерел коштів.
Додаток 3
Порівняльний аналітичний баланс Заболотівського СТ
за 2001-2002 роки (тис грн..).
Актив Абсолютні величини Питома вага Зміни
на поч. року на кін. року на поч. року на кін. року в
абсолют величи-нах у питомій вазі у
відсот-ках до трот. року. у відсотках до змін валюти балансу
І Необоротні активи 810,0 801,9 87,0 86,53 -9 -0,5 -1,11 +160,7
ІІ Оборотні активи 121,2 123,7 13 13,36 2,5 0,4 2,06 -44,6
-виробничі запаси
-товари
-дебіторська заборгованість
-грошові кошти 18,9
82,2
11,3
8,8 13,7
92,7
16,5
0,8 2
8,8
1,2
0,9 1,48
10,02
1,78
0,09 -5,2
10,5
5,2
-8 -0,5
1,2
0,6
-0,82 -27,51
12,77
46,02
-90,91 92,9
-187,5
-92,9
142,9
ІІІ Витрати майбутніх періодів - - - - - - - -
Баланс 931,2 925,6 100 100 -5,6 0 -0,6 100
Пасив
І.Власний капітал 918,6 916,4 98,6 99,01 -2,2 0,4 -0,24 39,3
ІІ Забезпечення наступних витрат - - - - - - - -
ІІІ Довгострокові зобов'язання - - - - - - - -
ІV Поточні зобов'язання 12,6 9,2 1,4 0,99 -3,4 -0,4 -26,98 60,7
-кредиторська заборгованість
-поточні зобов'язання
-інші поточні зобов'язання 7,7
4,7
0,2 -
4,3
4,9 0,8
0,5
0,02 -
0,4
0,53 -
-0,4
4,7 -
0
0,48 -
-8,51
- -
7,1
-83,9
Доходи майбутніх періодів - - - - - - - -
Баланс 931,2 925,6 100 100 -5,6 0 -0,6 100
Дані таблиці див. додаток 3 дозволяють зробити загальний огляд змін фінансового стану підприємства на кінець звітного періоду порівнюючи з початком звітного року. За рік капітал підприємства зменшився на 5600 грн. (див. Додаток 3) і становив 925600 грн. Ця зміна зумовлена зменшенням на 44,6% оборотних активів і збільшенням необоротних активів. Питома вага необоротних активів на кінець року зменшилась і становила 86,53%, а оборотних активів збільшилась і стала 13,36%. Зменшення майна підприємства на 5600 грн. зумовлене і зменшенням власного капіталу.
Заболотівське СТ має декілька підрозділів, а зокрема в торгівлі - "Росинка", "1000 дрібниць", "Яна", "Зорепад". "Гастроном" та вн громадськоу харчуванні - "Водограй", "Лаштан". Фактичний обсяг діяльності всіх підрозділів складає 400 тис. гривень, валовий прибуток - 75400 гривень, фінансовий результат від звичайної діяльності 7900 гривень, а чистий прибуток - 5400 грн. Порівнюючи з попереднім, тобто 2001 роком чистий прибуток зріс на дуже на дуже незначну долю - 14000 грн. так як станом на 1 січня 2002 року він складав 4000 гривень.
Одним із важливих показників фінансово-господарської діяльності підприємства є товарооборот. В минулому 2002 році підприємство можна сказати працювало більш рентабельніше і ефективніше в порівнянні з 2001 роком.
Додаток № 4
Таблиця 2.1.
Товарооборот підприємства "Заболотів"
за 2001-2002 рік (тис. грн.)
Період 2001 рік Сума Період 2002 рік Сума
І квартал 104,0 І квартал 106,6
ІІ квартал 119,6 ІІ квартал 124,0
ІІІ квартал 130,6 ІІІ квартал 136,1
ІV квартал 101,2 ІV квартал 124,7
Разом 455,4 Разом 491,4
В цілому по підприємству матеріальні затрати витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація та інші операційні витрати за 2002 рік зменшились на 6300 грн. і склали 113300 грн. в той час, як за 2001 рік вони становили 119600 грн. )див Додаток 2). Як видно по балансу підприємство працює майже незадовільно і неефективно. Станом на 2 січня 2002 року підприємство отримало тільки 100 грн. прибутку, а станом на 1 січня 2003 року - 300 гривень. Така фінансово-господарська діяльність підприємства є зовсім негативною, адже для такого торговельного підприємства одержані за рік прибутки зовсім ні про що не говорять. Також зменшився чайовий капітал на 2400 гривень, поточні зобов'язанні на 3400 гривень, необоротні активи в сумі 9000 гривень. На 2500 гривень збільшилися оборотні активи підприємства.
В загальному баланс на початок звітного періоду, тобто на 1 січня 2002 року становив 931200 грн., а на кінець звітного періоду 31 грудня 2002 року - 925600 грн., тобто зменшився на 5600 грн. (див. Додаток 1), Виходячи з балансу підприємства, так як він є основним документом діяльності споживчого товариства та його фінансовою звітністю можна проаналізувати такі показники (див. Табл.. 2.2. Додаток 5).
Додаток %
Таблиця 2.2.
Основні показники, що характеризують фінансовий стан підприємства і ефективність його діяльності за 2001 -2002 роки
Назва показника На початок звітного періоду На кінець звітного періоду Оптимальне значення
Фінансової стійкості
Коефіцієнт автономії 0,986 0,99
Коефіцієнт забезпечення боргів 72,9 99,6
Коефіцієнт фінансового ххххх 0,013 0,01
Ліквідності та платоспроможності
Коефіцієнт загальної ліквідності 3,6 5,48 >1
Коефіцієнт ліквідності критичний 1,67 2,01 0,7-0,8
Коефіцієнт абсолютної ліківідності 9,7 13,6 2-2,5
Як бачимо, за даних таблиці коефіцієнт автономії на кінець звітного періоду зріс на дуже незначну долю, але все ж таки на початок звітного періоду активи підприємства на 98,6% забезпечені власними коштами, а решта тобто 1,4% богові зобов'язанні: на кінець звітного періоду підприємства власними коштами забезпечене на 99%, а боргові зобов'язання дещо зменшились і становлять 1%.
Також зріс

 
 

Цікаве

Загрузка...