WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства - Реферат

Мета оцінки вартості виробничо-майнового потенціалу підприємства - Реферат

1. МЕТА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ВИРОБНИЧО-МАЙНОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА.
Оцінка виробничо-майнового потенціалу завжди підпорядкована певній меті, вирішенню якого-небудь конкретного завдання. Оцінювач має добре знати це завдання, заради якого здійснюється оцінка, щоб правильно вибрати потрібний методичний інструментарій.
Потреби в оцінці вартості всього майнового комплексу підприємства виникають і випадках: куплі- продажу акцій підприємства на ринку цінних паперів; куплі -продажі частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю; продажі підприємства повністю на аукціоні або конкурсі при процедурі банкрутства або при приватизації державного підприємства; передачі всього підприємства в оренду; реорганізації або ліквідації підприємства; здійснення інвестиційного проекту підприємства; одержання кредиту під заклад всього майна підприємства.
Рис.1.1. Структурна схема формування вартості виробничо-майнового комплексу підприємства і його складових елементів.
р
Оцінка вартості нерухомого майна підприємства здійснюється з метою: продажу якої-небудь частини нерухомості підприємства; одержання кредиту під заклад якої-небудь частини нерухомості підприємства; страхування нерухомого майна підприємства; визначення бази оподаткування для нарахування податку на майно; переоцінки основних засобів; оформлення будь-якої частини нерухомості підприємства як внеску в статутний капітал іншого новостворюваного підприємства; оцінки вартості нерухомого майна підприємства при розробці бізнес - плану по реалізації якого-небудь інвестиційного проекту; оцінки вартості нерухомого майна підприємства як проміжного етапу в загальній оцінці вартості підприємства при використанні затратного підходу.
Оцінка вартості машин і обладнання проводиться при: продажу деяких машин, одиниць обладнання, приладів та остатків; оформленні закладу під частину рухомого майна для одержання кредиту; страхуванні рухомого майна підприємства; передачі машин і обладнання в оперативну оренду; організації лізингу машин і обладнання; визначенні бази оподаткування для основних засобів при нарахуванні податку на майно; оформленні яких-небудь машин і агрегатів об'єднання як вклад в статутний капітал іншого підприємства; при розробці бізнес-плану для реалізації якого-небудь інвестиційного проекту; проміжному етапі в загальній оцінці вартості підприємства.
Оцінка вартості нематеріальних активів необхідна: при їх придбанні іншою фірмою; при визначенні збитку, нанесеною діловою репутацією підприємства незаконними діями зі сторони інших підприємств; при використанні їх як внеску в статутний капітал новостворюваного товариства; при визначенні гудвіла для загальної оцінки вартості підприємства.
2
3.ОЦІНКА ВАРТОСТІ АКЦІЙ
Оцінка привілегійованих акцій
Привілегійовані акції мають переваги над звичайними акціями при виплаті дивідендів, а також при реорганізації або ліквідації фірми. При визначенні їх інвестиційної вартості необхідно враховувати такі змінні:
1) фіксовану норму дивідендів, яку власник акції повинен отримати в кінці кожного періоду ( кварталу чи року );
2) прийнята ставка дисконту або мінімальна норма прибутку, яка визначена для інвестора.
Загальна математична формула для визначення інвестиційної вартості акції має такий вигляд:
ІВ = Др ( 1+р )
Де ІВ - інвестиційна вартість привілегійованих акцій;
Др. - щорічні виплати дивідендів;
р - мінімальна ставка дисконту;
п - останній рік запланованого періоду.
Оскільки для привілегійованих акцій немає дати погашення і по них виплачується фіксована сума дивідендів протягом невизначеного періоду, то рівняння для визначення дійсної вартості акцій можна спростити:
ІВ = Др р
Приклад. В акціонерному товаристві "Дністер" встановлено, що на кожну привілейовану акцію виплачується в кінці року 10 грн. і кожна акція приносить 12-процентний доход. Виходячи з цього, інвестиційна ціна привілейованої акції становить 83,33 грн. (10:0,12).
Важливим показником оцінки є встановлення доходу по вкладах у привілейовані акції, який характеризується трьома показниками: очікуваним доходом, доходом дати викупу, реалізованим прибутком.
Очікуваний доход визначається за формулою:
і = Др. Р ,
де і - очікуваний доход по привілейованій акції,
Др. - щорічна виплата дивіденду,
Р - існуюча ринкова ціна привілейованої акції.
Доход до дати викупу акції розраховується за формулою: І=Др+ [( Р Р )/ У]
( Р - Р ) 2
де І - доход до дати викупу,
Др - існуюча ринкова ціна привілейованої акції,
У - кількість років до дати викупу
Приклад: Передбачається, що акція буде викуплена за 5 років, дивіденди будуть виплачуватися щорічно і ціна викупу буде 100 доларів, існуюча ціна за акцію - 85 доларів. Тоді приблизний доход до дати викупу становитиме:
І = 15,38%
Реалізований прибуток - це середня щорічна норма прибутку по привілейованій акції між датою придбання і датою продажу. Цей прибуток розраховується за формулою:
Др + [( Р-Р )/Упр]
( Р + Р)/ 2
де І - реалізований прибуток по привілейованій акції;
Р - виручка від реалізації;
Упр - кількість років володіння акцією;
Др - щорічна норма дивідендів;
Р - існуюча ринкова ціна привілейованої акції
Приклад : Припустимо. Що привілейована акція була придбана за 95 доларів, щорічно виплачували дивіденди - 10 доларів, володіння акцією - 4 роки, продали її за 99 доларів. Тоді реалізований прибуток становитиме:
І = 11, 34
Ризик інвестицій визначається несталістю, мінливістю або стандартним відхиленням норм прибутку за певний період часу.
Стандартне відхилення - це статистична оцінка, зручна для визначення відхилення окремих значень від середньої величини.
Наприклад, середнє значення прибутку по простих акціях протягом 1926 - 1984 рр. Було 9,5%, а ризик -

 
 

Цікаве

Загрузка...