WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Необхідні документи для заключення угоди - Реферат

Необхідні документи для заключення угоди - Реферат

НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ
ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕННЯ УГОДИ:
1. Свідоцтво про державну реєстрацію підприємства.
2. Свідоцтво платника податку.
3. Довідка з банку про відкриття рахунку.
4. Сертифікат якості, сертифікат відповідності.
5. Висновок державної санітарно-гігієнічної експертизи.
6. Довідка про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.
7. Статут підприємства (перша сторінка, сторінка де вказано що підприємство являється регіональним представником заводу виробника, остання сторінка з печатками) - завірено нотаріально.
8. Лист від підприємства-виробника що продавець продукції являється регіональним представником.
9. Комерційна пропозиція.
Тел.: (032) 748-44-41
ДОГОВІР ПОСТАВКИ № _____________
М.Львів "____"___________200_р.
ЗАМОВНИК : Львівська державна залізниця
( повне найменування)
в особі _____________________________________________________________, який діє на підставі___________________________________________________ з однієї сторони та
ПОСТАЧАЛЬНИК: ______________________________________________
(повне найменування)
в особі ___________________________________________________________, який діє на підставі_____________________________ з другої сторони уклали цей Договір про наступне:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1 У відповідності з цим договором ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується поставити і передати у власність ЗАМОВНИКУ певну продукцію, далі ТОВАР, відповідно до Специфікації (Додаток №__), а ЗАМОВНИК зобов'язується прийняти і оплатити цей товар на умовах даного договору.
1.2 Найменування товару: _________________________________________
(узагальнене найменування товару та його призначення )
1.3 Виробник товару : ________________________________________
2. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
2.1 Якість ТОВАРУ, що постачається, повинна відповідати ____________________________________________________________________
(ДСТу, ТУ, сертифікату виробника, тощо).
2.2 Підтвердженням якості з боку ПОСТАЧАЛЬНИКА є ____________________________________________________________________
(найменування документа, що підтверджує якість товару).
2.3 ЗАМОВНИК має право повернути ПОСТАЧАЛЬНИКУ неякісний товар.
3. КІЛЬКІСТЬ ТА АСОРТИМЕНТ
3.1 Кількість та асортимент товару визначається у СПЕЦИФІКАЦІЇ (Додаток №___), яка є невід'ємною частиною договору.
4. ГАРАНТІЙНИЙ СТРОК
4.1 ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність товару, що постачається на протязі терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар, протягом _______ місяців з моменту отримання.
4.2 При виявленні товару, який не відповідає технічним умовам та стандартам, а також при виявленні виробничих дефектів в гарантійний період експлуатації, виклик представника ПОСТАЧАЛЬНИКА є обов'язковий.
4.3 Термін усунення недоліків або заміни товару в межах гарантійного терміну - 20 днів з моменту виявлення дефектів. ПОСТАЧАЛЬНИК усуває недоліки та проводить заміну товару на якісний за свій рахунок.
5. СТРОКИ ТА ПОРЯДОК ПОСТАЧАННЯ
5.1 ТОВАР повинен бути поставлений ЗАМОВНИКУ не пізніше 15 днів від дня погодження сторонами заявки ЗАМОВНИКА.
5.2 Товар постачається за рахунок та транспортом ПОСТАЧАЛЬНИКА на склад ЗАМОВНИКА.
5.3 Представник ЗАМОВНИКА при прийнятті товару зобов'язаний звірити відповідність кількості і асортименту товару, вказаному в рахунку-фактурі і/або накладній, розписатися за отримання товару та видати представнику ПОСТАЧАЛЬНИКА доручення на отримання даної партії товару.
6. ЦІНА
6.1 ЗАМОВНИК оплачує поставлений ПОСТАЧАЛЬНИКОМ товар за ціною, вказаною у специфікації.
6.2 Ціни в накладних і/або в рахунках-фактурах вказуються в національній валюті України.
6.3 В разі зміни цін на товар ПОСТАЧАЛЬНИК повинен попередити ЗАМОВНИКА про це за 15 діб та погодити зміни цін з ЗАМОВНИКОМ у письмовій формі.
6.4 Загальна сума по договору ________грн. (_________________________)
у т.ч. ПДВ 20% _____________грн. (__________________________)
7. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ
7.1 Розрахунки за кожну поставлену партію ТОВАРУ здійснюються у безготівковій формі.
7.2 ЗАМОВНИК здійснює оплату поставленого товару протягом 15 банківських днів з дня його отримання. Днем отримання товару вважається день підписання сторонами або їх уповноваженими представниками акту прийому-передачі товару.
7.3 Сторони один раз на місяць складають акти звірок взаєморозрахунків.
8. ТАРА І ПАКУВАННЯ
8.1 Товар повинен бути затарений і спакований ПОСТАЧАЛЬНИКОМ таким чином, щоб не допустити псування та/або знищення його в період постачання до прийняття товару ЗАМОВНИКОМ.
9. ПЕРЕДАЧА І ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
9.1 Прийом товару здійснюється ЗАМОВНИКОМ у відповідності з Інструкцією № П-6 від 15.06.65 р. "О порядке приемки продукции производственно-технического назначений й товаров народного потребления по количеству" та Інстукцією № 7 від 25.04.66 р. " О порядке приемки продукции производственно-технического назначения й товаров народного потребления по качеству" при наявності товарносупровідних документів: товаро-транспортної накладної, пакувальних аркушів, податкової накладної на кожну партію товару, рахунку-фактури, документів підтверджуючих якість товару.
9.2 ЗАМОВНИК має право пред'явити ПОСТАЧАЛЬНИКУ претензії по кількості на підставі Акту приймання товару, і по якості на протязі гарантійного терміну, згідно гарантії підприємства-виробника.
9.3 У випадку наявності претензій по якості, товар не підлягає використанню до взаємного врегулювання питань.
9.4 ПОСТАЧАЛЬНИК на підставі визнаної претензії в погоджений термін, але не більше 20 днів, робить за свій рахунок заміну невідповідного асортименту, заміну дефектного товару на якісний товар, або усуває виявлені дефекти.
9.5 Підтвердженням про одержання товару ЗАМОВНИКОМ є акт прийому-передачі товару, підписаний уповноваженими представниками Сторін.
10. ФОРС - МАЖОР
10.1 Жодна з сторін не несе відповідальності за повне або часткове невиконання будь-яких умов в разі настання наступних обставин: повінь, пожежа, землетрус, катастрофи або інших, незалежних від сторін обставин, або ембарго,накладених державною владою на експорт або імпорт, якщо вони виникнуть після вступу даного Договору в силу, прийняття нормативного акту, який унеможливлює виконання умов договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на своєчасність виконання умов, що передбачені Даним Договором, то вони будуть продовжені на період, рівний по тривалості

 
 

Цікаве

Загрузка...