WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах - Курсова робота

Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах - Курсова робота

окремими елементами теорії портфеля, яка є частиною загальної теорії економічного ризику.
" Прогнозні ціни на послуги фірми знаходимо по формулі P=( Pt)/12,
де Pt - значення ціни в періоді t.
1 = $2175;
P1= $181,25 - прогнозна середня ціна за процедуру митного очищення вантажу.
2 = $825
" P2= $68,75 - прогнозна середня ціна за процедуру оформлення митної декларації.
Як відомо, однією з характеристик ризику відхилення від очікуваних значень є варіація; - корінь квадратний із коефіцієнта варіації є процентним показником такого ризику. У теорії портфеля середньоквадратичне відхилення цінних паперів, виражене у відсотках дає можливість оцінити, яке є у середньому відхилення можливих норм прибутку від сподіваної величини1.
Коефіцієнт варіації цін на послуги "Custom Office" за 12 місяців розраховуємо по формулі: V =( ((Pt-P)2)/11,
V1 = 409,6591
1= 20,24004% - ризик відхилення від прогнозного значення ціни за процедуру митного очищення вантажу.
V2 = 214,2045
2= 14,63573% - ризик відхилення від прогнозного значення ціни за процедуру оформлення митної декларації.
Як бачимо, надання послуг типу 1 характеризується більшим ступенем ризику з точки зору передбачуваності цін на них, у порівнянні з послугами типу 2. Але чи значить це, що фірма повинна відмовитися від надання послуг типу 1, переключившись цілком на надання послуг типу 2? Такий варіант мав би сенс за умови рівності прогнозних цін на ці послуги. Проте в даному прикладі ціна за послуги типу 1 на 164% перевищує ціну за послуги типу 2.
З метою відповісти на питання обсяг надання яких послуг необхідно збільшити, а яких зменшити, можна використати порівняння коефіцієнтів варіації цін на ці послуги. Чим меньшим є коефіцієнт варіації, тим більш прибутковою з врахуванням ризику є ця операція.
Коефіцієнт варіації розраховується за формулою:
CV = /P.
CV1 = 20,24004/181,25=0,111 - коефіцієнт варіації цін на послуги типу 1;
CV2 = 14,6357/68,75=0,212 - коефіцієнт варіації цін на послуги типу 2.
Оскільки CV1 CV2, робимо висновок про те, що у прогнозному періоді фірмі варто розширити обсяги надання послуг типу 1 та скоротити надання послуг типу 2, за умови, що на ринку існує постійний попит на ці послуги.
Враховуючи розмір прогнозних цін та беручи до уваги рекомендації фінансового відділу, керівництво фірми приймає рішення у червні здійснити 21 повне митне очищення вантажів та 19 оформлень митних декларацій. Прогнозна виручка фірми за червень (Rп) становитиме: Rп = 21*$181,25 + 19*$68,75 = $5113.
Загальна виручка виручка фірми за перше півріччя поточного року дорівнюватиме таким чином: R = $14 350 + $4560 + $5085 + $5113 = $29108.
Планові витрати фірми на перше півріччя становлять $18050. На основі цих даних ми можемо обчислити очікувану рентабельність "Custom Office" за друге півріччя 1999 року.
Очікуваний обсяг виручки від надання послуг за перше півріччя 1999 р. (без ПДВ)
$29108
Очікувані витрати фірми за перше півріччя 1999 р.
$18050
Прибуток від надання послуг після сплати податку за прибуток (30%)
$11058*0,7 =$7741
Очікувана рентабельність фірми за за перше півріччя 1999 р. $7741/$18050 = 0,43
На друге півріччя 1999 року передбачається у середньому зростання цін на послуги підприємства "Custom Office" у 1,26 рази. Більша частина цього зростання припадатиме на вересень-жовтень, коли закінчиться сезон відпусток і на ринку відбуватиметься традиційне пожвавлення. Одночасно з цим у другому півріччі поточного року керівництво фірми запланувало збільшити заробітню платню брокерів та найняти ще двох; у другому півріччі також зростуть офісні витрати. Все це разом підвищить собівартість надання послуг на 15%. Планується також розширити надання послуг обох типів на 7%.
Нижче наведена формула, яка визначає, яким чином зміниться рентабельність продукції (в даному випадку надання послуг) під впливом зміни цін на продукцію та цін на ресурси, які використовуються підприємством, тобто формують собівартість продукції1 : р1 = р0 - (1 + р0 ) 1 - іп /ір
де р1 - коефіцієнт рентабельності продукції при зміні цін на продукцію та цін на ресурси, що формують собівартість продукції;
р0 - коефіцієнт рентабельності продукції до зміни цін;
іп - індекс зміни відпускних цін на продукцію;
ір - індекс зміни відпускних цін на ресурси, які формують собівартість продукції.
Користуючись цією формулою фінансові відділи підприємств визначають базову рентабельність продукції своїх підприємств, тобто рентабельність яка б склалася на підприємстві якби воно працювало в наступному періоді з незмінними показниками обсягу виробництва, надання послуг тощо, але в умовах ціноутворення наступного періоду.
Повертаючись до числових даних фірми "Custom Office" та підставляючи їх у вищенаведене рівняння, ми можемо розрахувати планову рентабельність фірми на друге півріччя 1999 року: р1 = 0,43 - 1,43 1 - 1,26/1,15 = 0,56
Тобто планова рентабельність фірми становить 56%.
На третьому, заключному етапі планування прибутку від реалізації продукції (в даному випадку надання послуг) аналітичним методом розрахунок здійснюють таким чином:
повна собівартість надання послуг у базовому періоді (перше півріччя 1999 р.)
$18050
темп зростання реалізації у плановому періоді
1,07
індекс зростання цін на ресурси 1,15
повна собівартість планового періоду у цінах та умовах планового періоду (Р.1xР.2xР.3)
$22211
Коефіцієнт планової рентабельності фірми 0,56
прибуток від надання послуг за планом у другому півріччі 1999 р. (Р.5xР.4)
$12438
Аналітичний метод планування прибутку підприємств грунтується на вивченні факторів, які визначають рівень прибутку та рентабельності у базовому періоді (у вищенаведеному прикладі - перше півріччя 1999 р.), врахуванні їх, а також інших факторів (зміна обсягів реалізації, собівартості тощо), які повинні мати місце в плановому періоді. Використовуючи цей метод, керівництво підприємств може приймати рішення з більшим ступенем впевненості в досягненні своїх цілей, зменшуючи таким чином економічний ризик.
Розділ IІІ Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
§ 1. Формування та розподіл фінансових результатів підприємства
Показники фінансових результатів характеризують абсолютну ефективність господарювання підприємства. Найважливіші серед них єпоказники прибутку, який в умовах ринкової економіки складає основу економічного розвитку підприємства. Зростання прибутку створює фінансову базу для самофінансування, розширеного виробництва, розв`язання соціальних проблем та задоволення матеріальних проблем трудових колективів. За рахунок прибутку також виконується частина зобов`язань підприємства перед бюджетом, банками та іншими підприємствами та організаціями. Таким чином показники прибутку стають найважливішими для оцінки виробничої та фінансової діяльності підприємства.

 
 

Цікаве

Загрузка...