WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах - Курсова робота

Основні інструменти фінансового аналізу та їх використання на українських підприємствах - Курсова робота

фонд
Фінансування капітальних вкладень
Спеціальні фонди та цільове фінансування
Амортизаційний фонд на повне відновлення
Відстрочена податкова заборгованість
Резерви наступних витрат і платежів
Нерозподілений прибуток звітного року
ВСЬОГО по розділу 1
313435
2050
--
142714
4690
780
459
4509
14 0029
--
608 666
399891
6087
--
110851
8907
1208
1578
89 078
30 260
78 560
726 420
Пасив на поч. періоду на кінець періоду
2. Довготермінові пасиви
Довготермінові кредити банків
довготермінові позикові кошти
ВСЬОГО по розділу 2
3489
539
4 026
435
907
1 342
3. Розрахунки та інші пасиви
Короткотермінові кредити банків
Короткотермінові позикові кошти
Короткотермінові кредити та позики не погашені в строк
Розрахунки з кредиторами:
за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не настав
за товари, роботи, послуги не сплачені в строк
по векселях виданих
по авансах одержаних
з податкових розрахунків
з бюджетом
по позабюджетних платежах
по страхуванню
по оплаті праці
з іншими кредиторами
Короткотермінові пасиви
ВСЬОГО по розділу 3
5679
---
3524
8907
--
5670
8907
7806
8970
9080
15078
2890
1568
--
78079
14593
1790
38885
1256
3478
43241
12424
1976
7677
12280
46469
7805
4245
38791
234910
БАЛАНС 690 771 962 672
Таблиця 1.1.
Порівняльний аналітичний баланс
(грн.)
Показники Абсолютні величини Часткова вага Зміни
початок
періоду
кінець
періоду
початок
періоду
кінець
періоду
в абсолютн.
величинах
у відносних величинах
у % до
величин
на поч.
року
у % до
змін підсумку
балансу
Актив
1. Позаобігові активи
594 389
686 059
86,0
71,27
+ 91 670
- 14,73
+ 15,4
+ 33,71
2. Обігові
активи, включаючи:
Запаси і витрати
Дебіторська
заборгованість
Грошові кошти
96 382
19 828
72 644
2 435
276 613
53 966
196 151
14 593
14,0
2,9
10,5
0,4
28,73
5,61
20,37
1,51
+ 180 231
+ 34 138
+ 123 507
+ 12 158
+14,73
+ 2,71
+9,87
+1,11
+ 187,0
+ 172,2
+ 170,0
+ 499,3
+ 66,29
+ 12,56
+ 45,42
+ 4,47
БАЛАНС 690 771 962 672 100,0 100,0 + 271 901 - + 39,4 100,0
Пасив
1. Власний
капітал
608 666
726 420
88,1
75,46
+ 117 754
- 12,64
+ 19,4
+43,3
2. Позиковий
капітал
включаючи:
Кредити та займи
Кредиторська
заборгованість
82 105
4 026
78 079
236 252
1 342
234 910
11,9
0,58
11,3
24,54
0,14
24,4
+ 154 147
- 2 684
+156 831
+ 12,64
- 0,44
+13,1
+ 187,7
-66,7
+200,9
+56,7
-1,00
+57,70
БАЛАНС 690 771 962 672 100,0 100,0 + 271 901 - +39,4 100,0
Додаток 2.
Таблиця 2.1.
Аналіз фінансової усталеності
(грн.)
Показники Умовні означення На початок періоду 01.01. На кінець періоду 01.01. Зміни за період
1.Джерела формування власних обігових коштів ІрП
608 666 726 420 + 117 754
2.Позаобігові активи ІрА 594 389 689 059 + 91 670
3. Наявність власних обігових коштів
(ряд. 1 + ряд.2) ВОК 14 277 40 361 + 26 084
4. Довгострокові пасиви ІIрП 1 867 622 - 1 254
5. Наявність власних та довгострокових позикових джерел формування коштів ВД 16 144 40 983 + 24 839
6. Короткострокові позикові кошти КПК 2 159 720 - 1 439
7. Загальна величина запасів (ряд.5 + ряд.6) ЗД 18 303 41 703 + 23 400
8.Загальна величина запасів З 19 828 53 966 + 34 138
9. Надлишок (+), нестача (-) ВОК
(ряд.3 - ряд.8) ВОК - 5 551 - 13 605 - 8 054
10. Надлишок (+), нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів
(ряд.5 - ряд.8) ВД - 3 684 - 12 983 - 9 299
10. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів
(ряд.5 - ряд.8) ЗД - 1 525 - 12 263 - 10 738
Таблиця 2.2.
Зміна цін на послуги фірми "Custom Office" протягом 12 періодів.
(USD)

періоду місяць митне очищення вантажів
(тип 1) оформлення митних декларацій
(тип 2)
1 червень $180, 00 $70,00
2 липень $200, 00 $85,00
3 серпень $170, 00 $50,00
4 вересень $ 190,00 $65,00
5 жовтень $150, 00 $55,00
6 листопад $165, 00 $60,00
7 грудень $200, 00 $85,00
8 січень $170, 00 $65,00
9 лютий $ 150,00 $45,00
10 березень $190, 00 $75,00
11 квітень $210, 00 $90,00
12 травень $200, 00 $80,00
Додаток 3.
Таблиця 3.1.
Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства
(грн.)
Показник IV квартал, 1998 р.
(базисний період) I квартал, 1999 р.
(звітний період) % до базисного
значення
1 2 3 4
Виручка від реалізації продукції без ПДВ 36050 45660 127
Витрати на виробництво реалізованої
продукції 25730 36419 141
Прибуток від реалізації продукції 10320 9241 90
Результат від іншої реалізації 3270 7241 221
Сальдо дохідів та витрат від
позареалізаційних операцій +1480 -3240 x
Балансовий прибуток 15070 13242 87
Чистий прибуток, що залишається
у розпорядженні підприємства 10549 9269,4 88
Таблиця 3.2.
Розподіл прибутку по факторам
( грн.)
Складові прибутку
По базису По базису на фактично реалізовану продукцію
Фактичні дані по звіту Фактичні дані з корегуванням на зміну цін
Реалізація продукції у відпускних цінах підприємства 36050 40370 45660 40370
Повна собівартість продукції 25730 31450 36419 29719
Прибуток 10320 9220 9241 10651
Таблиця 3.3.
Таблиця для розрахунку рівняння сукупних витрат
(грн.)
Місяць Кількість вироблених буклетів (Q) (шт.) Сукупні витрати на виробництво буклетів (C) (грн.) Q2 Q*C
Січень 8000 3500 64000000 28000000
Листопад 9000 3900 81000000 35100000
Березень 8500 3650 72250000 31025000
Квітень 9500 4050 90250000 38475000
Травень 10000 4100 100000000 41000000
Червень 11000 4250 121000000 46750000
Разом: 56000 23450 528500000 220350000
Таблиця 3.4.
Таблиця для розрахунку рівняння попиту
(грн.)
Місяць Кількість вироблених буклетів (Q) (??.) Ціна одного буклету (Р) (грн.) Q2 P*Q
Січень 8000 1,35 64000000 10800
Листопад 9000 1,3 81000000 11700
Березень 8500 0,92 72250000 7820
Квітень 9500 0,8 90250000 7600
Травень 10000 0,7 100000000 7000
Червень 11000 0,7 121000000 7700
Разом: 56000 5,77 528500000 52620

 
 

Цікаве

Загрузка...