WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні засоби підприємства - Реферат

Основні засоби підприємства - Реферат

оренду 10 Відображені передача об'єкта ОЗ за договором фінансової оренди і виникнення довгострокової дебіторської заборгованості
3 37 Розрахунки з різними дебіторами 10
3.1 375 Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку 10 Списана вартість об'єкта ОЗ якого бракує або який зіпсований, і відображена заборгованість особи винної в недостачі або псуванні об'єкта
3.2 377 Розрахунки з іншими дебіторами 10 Відображена передача ОЗ у спільну діяльність
4 42 Додатковий капітал 10
4.1 423 Дооцінка активів 10 Відображена сума уцінки об'єкта, який раніше був дооцінений (в межах суми попередньої дооцінки)
6 85 Інші витрати 10 1. Списана залишкова вартість реалізованих або ліквідованих об'єктів ОЗ підприємством, яке не застосовує рахунку класу 9.*
2. Відображена сума уцінки об'єкта ОЗ підприємством, яке не застосовує рахунки класу 9. Якщо об'єкт раніше дооцінювався, то ця проводка виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої дооцінки (дооцінок)**
*Приклади списання залишкової вартості об'єктів, що реалізуються або ліквідуються приведені для підприємств, що використовують для обліку витрат рахунки класу 9.
**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.
8 97 Інші витрати 10
8.1 972* Собівартість реалізованих необоротних активів 10 Списана залишкова вартість об'єктів ОЗ при їх вибутті в зв'язку з реалізацією (продажем)
*Цю проводку виконують підприємства, які для обліку витрат застосовують рахунки тільки класу 9, а також ті, які використовують рахунки класу 9 і 8. Останні не повинні відображати вказану операцію на рахунках класу 8, оскільки вона не відноситься до операційної діяльності.
8.2 973* Собівартість реалізованих майнових комплексів 10 Списана залишкова вартість майнових комплексів при їх вибутті в зв'язку з реалізацією (продажем)
*Див. примітка до рядка 8.1.
8.3 975* Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій 10 Відображене зниження ціни об'єкта ОЗ підприємством, яке для обліку витрат застосовує рахунки тільки класу 9, або працює із використанням рахунків 8 і 9 класів. Якщо об'єкт раніше дооцінювався, то ця проводка виконується тільки на суму перевищення суми уцінки над сумою попередньої дооцінки (дооцінок)*
*Див. примітка до рядка 8.1.
**Див. також рядок 4.1 цієї таблиці.
8.4 976* Списання необоротних активів 10 Списана залишкова вартість об'єктів ОЗ при їх вибутті в зв'язку з:
o ліквідацією;
o безкоштовною передачею;
o недостачею або псуванням;
o невідповідністю критеріям, щодо визнання активом
*Див. примітка до рядка 8.1 цієї таблиці
Використовуючи вищеописаний матеріал, наведемо кілька прикладів відображення в бухгалтерському обліку операцій по придбанню (купівлі) ОЗ та одержанню об'єкта ОЗ як внесок в статутний фонд підприємства.
Таблиця 2.
Придбання (купівля) об'єкта ОЗ (на умовах передоплати)

рядку Зміст бухгалтерського обліку
або податкова подія Бухгалтерський облік по
новому Плану рахунків
Дебет Кредит Сума
1 Оплачений об'єкт ОЗ 631 311 18000
2 Нарахований податковий кредит по ПДВ 641 311 3600
3 Відображена сума податкових розрахунків по податковому кредит по ПДВ 631 644 3600
4 Отриманий об'єкт, який прийнятий на облік по вартості придбання 152 631 18000
5 Списана сума податкових розрахунків по ПДВ 644 631 3600
6 Оплачені послуги транспортної організації по доставці об'єкта ОЗ 631 311 300
7 Нарахований податковий кредит по ПДВ 641 311 60
8 Відображена сума податкових розрахунків по податковому кредит по ПДВ 631 644 60
9 Відображена вартість послуг транспортної організації по доставці об'єкта ОЗ 152 631 300
10 Списана сума податкових розрахунків по ПДВ 644 631 60
11 Відображене введення об'єкта в експлуатацію 10 152 18300
Таблиця 3.
Отримання об'єкта ОЗ як внесок у статутний фонд

рядки Зміст бухгалтерського обліку
або податкова подія Бухгалтерський облік по
новому Плану рахунків
Дебет Кредит Сума
1 Відображення вартісного вираження частки учасника в статутному фонді (капіталі) підприємства 46 40 5000
2 Отриманий і прийнятий на облік об'єкт ОЗ 10 46 5000
Висновки
Отже, згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби" ОЗ - це матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі виробництва або поставки товарів та послуг, надання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний термін корисного використання (експлуатації) яких більше 1 року (або операційного циклу, якщо він перевищує рік).
На сьогодні П(С)БО 7 дозволяє підприємству самостійно визначати, що відносити до ОЗ, а що ні, виходячи з того, що ніхто не забороняє підприємству прийняти рішення про зарахування до складу ОЗ саме тих видів МШП, котрі найбільш відповідають цьому поняттю з економічної точки зору.
Головні джерела надходження ОЗ такі:
- об'єкти, що їх вклали засновники (учасники) до статутного капіталу, об'кти, збудовані підприємством, установлене устаткування, закінчені роботи з побудови або дообладнання, котрі збільшують первісну вартість об'єктів;
- придбані (куплені) ОЗ;
- одержані безкоштовно;
- виявлені під час інвентаризації надлишки ОЗ.
Як і будь-який актив, ОЗ відображається в Балансі при додержанні двох умов:
- існує імовірність одержання економічних вигод від його використання;
- оцінка основного засобу може бути достовірно визначена.
Основою для бухгалтерських записів по обліку ОЗ є їх первинні документи, які повинні бути правильно оформлені, мати необхідні реквізити та підписи.
На підприємство ОЗ можуть надходити також в результаті їх оренди.
Одним із найважливіших факторів підвищення ефективності виробництва являється забезпеченість їх ОЗ в необхідній кількості та асортименті та більш повне їх використання.
Список використаної літератури
1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність: Закон України, затв. Верховною Радою України №996-ХІV від 16.07.99р.//Все про Б/О, 2000, №11. С.3-6.
2. Про оподаткування прибутку підприємства.- Закон України: Затв.Верховною Радою України №283/97-ВР від 22.05.97р, із змінами і доповненнями//Все про бухгалтерськийОблік-1998.-№76.-С.2-32.
3. Положення (стандарта) бухгалтерського обліку 7: Затв. наказом МФ №92 від 27.04.2000р. .// Бізнес-2000.-№ 22(385).-С.17-22.
4. Вказівки щодо організації бухгалтерського обліку в Україні: Затв. Наказом Мінфіну України №25 від 7.05.1993р.// Баланс-1999.-№ 1(230).-С.15-18.
5. Інструкція по застосуванню плану рахунків бухглатерського обліку активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та організацій: Затв.Наказом Мінфіну України №291 від 30.11.99//Все про бухгалтерський облік-2000.-№11.-С.15-64.
6. Державний класифікатор України "Класифікація основних фондів": затв. Наказом державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації №507 від 19.08.97р.//Главбух.-1998.-№10.-С.18-23.
7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними формами власності.-К.:"А.С.К.", 1998, 780 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...