WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основні засоби підприємства - Реферат

Основні засоби підприємства - Реферат

рахунку 10 з субрахунками рахунку 37 недоцільна, оскільки витрати на придбання або виготовлення ОЗ - це капітальні інвестиції, для відображення яких в бухгалтерському обліку призначений спеціальний рахунок 15 "Капітальні інвестиції".
Все викладене вище відноситься і до прямої кореспонденції рахунку 10 з кредитом рахунку 16 "Довгострокова дебіторська заборгованість", 41 "Пайовий капітал", 46 "Неоплачений капітал", 48 "Цільове фінансування і цільові надходження". Практично в усіх випадках витрати на придбання або виготовлення ОЗ необхідно спочатку накопичувати по дебету рахунку 15 "Капітальні інвестиції" і тільки при введенні в експлуатацію перевести до складу ОЗ проводкою Дт рахунку 10 - Кт рахунку 15.
За дебетом рах. 10 відображається надходження (придбаних, створених, безкоштовно отриманих) ОЗ, які обліковуються за первісною вартістю, сума витрат, яка пов'язана з поліпшенням об'єкта (модернізація, модефікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єкта; сума дооцінки вартості об'єкта ОЗ.
За кредитом рах. 10 відображається вибуття ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі або невідповідності критеріям визначених активом, а також у разі часткової ліквідності об'єкта ОЗ, сума уцінки ОЗ.
Дебетове сальдо означає наявність на звітну дату первісної (переоціненої) вартості власних об'єктів ОЗ, що знаходяться у розпорядженні підприємства.
Відображення у бухгалтерському обліку операцій з ОЗ
Таблиця 1а.
Обороти по дебету субрахунків рахунка 10

п/п Дебет рахунку Кредит рахуиів (субрахунків) Зміст операції
1 10 15 Капітальні інвестиції
1.1 103 151 Капітальне будівництво Введення в експлуатацію об'єкта ОЗ побудованого господарським або підрядним засобом
1.2 101, 102, 103*, 104, 105, 106, 108, 109 152 Придбання (виготовлення) ОЗ 1 Введення в експлуатацію придбаного або виготовленого об'єкта ОЗ.
2 Збільшення вартості об'єктів ОЗ на суму витрат, пов'язаних з поліпшенням таких об'єктів (модернізацією, модифікацією, добудовою, дообладнанням, реконструкцією тощо) при умові, що таке поліпшення приведе до збільшення економічних вигід, очікуваних від використання відповідних об'єктів
*Тільки при придбанні і поліпшенні будівель і споруд; введення в експлуатацію виготовлених (побудованих господарським або підрядним засобом) об'єктів ОЗ цього виду відображається проводкою, приведеною в рядку 1.1 цієї таблиці
1 3 107 155 Формування основного стада Вартість тварин, переведених в основне стадо
2 10 16 Довгострокова дебіторська заборгованість
2.1 10* 161** Заборгованість за майно, передане в фінансову оренду Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості за договором фінансової оренди
2.2 10* 162** Довгострокові векселі отримані Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення заборгованості по раніше отриманому векселю
2.3 10* 163** Інша дебіторська заборгованість Отримання об'єкта ОЗ в рахунок погашення довгострокової дебіторської заборгованості (крім заборгованості за договором фінансової оренди і заборгованості по раніше отриманому векселю)
*Будь-який субрахунок рахунку 10.
**Див. коментар перед таблицею 1
3 10 37 Розрахунки з різними дебіторами
3.1 101 - 109 371 Розрахунки по виданих авансах Отриманий і введений в експлуатацію попередньо оплачений об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)
32 101 - 109 372 Розрахунки з підзвітними особами Отриманий від підзвітної особи і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)
3.3 101 - 109 375* Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий в рахунок відшкодування заподіяного збитку (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)
3.4 101 - 109 376 Розрахунки по позиках членам кредитних спілок Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий від члена кредитної спілки в погашення позики (у випадку якщо об'єкт вводиться в експлуатацію відразу ж після отримання)
3.5 101 - 109 377 Розрахунки з іншими дебіторами Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, повернений з спільної діяльності
4 101 - 109 41* Пайовий капітал Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, що не вимагає монтажу, отриманий як пайовий внесок від членів споживчого товариства, колективного сільськогосподарського підприємства, житлово-будівельного кооперативу, кредитної спілки і інших аналогічних підприємстві
*Див. коментар перед таблицею 1
5 10 42 Додатковий капітал
5.1 101 - 109 421 Емісійний прибуток Сума перевищення вартості об'єкта ОЗ, отриманих як компенсація вартості акцій, над номінальною вартістю таких акцій
5.2 101 - 109 422 Інший вкладений капітал Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий від засновника (в сумі, яка перевищує частку засновника в статутному капіталі) (без рішення про зміну розміру статутного капіталу)
5.3 101 - 109 423 Дооцінка активів Сума дооцінки об'єкта ОЗ. Якщо раніше об'єкт був знижений в ціні, то дана проводка виконується на суму перевищення дооцінки над сумою попереднього зниження ціни (попередніх знижень цін)
5.4 101 - 109 424 Безкоштовно отримані необоротні активи Введений в експлуатацію безкоштовно отриманий об'єкт ОЗ
6 101 - 109 46* Неоплачений капітал Введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, отриманий як внесок в статутний капітал підприємства
*См коментар перед таблицею 1
7 101 - 109 48* Цільове фінансування і цільові надходження Отриманий і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ, призначений для використання в заходах, що фінансуються за рахунок цільових надходжень
*Див. коментар перед таблицею 1
8 10 53 Довгострокові зобов'язання по оренді
8.1 103-107, 109 531 Зобов'язання по фінансовій оренді Отриманий за договором фінансової оренди і введений в експлуатацію об'єкт ОЗ; відображене виникнення довгострокових зобов'язань за договором фінансової оренди
8.2 101 - 109 532 Зобов'язання по оренді цілісних майнових комплексів Прийнятий на облік цілісний майновий комплекс; відображене виникнення довгострокових зобов'язань
11 10 74 Інші прибутки
11.1 10 746 Інші прибутки від звичайної діяльності 1. Включено в склад прибутків звітного періоду; перевищення суми попередніх знижень цін надсумою попередніх дооцінок.
2. Оприбуткований об'єкт ОЗ, виявлений як надлишок в ході проведення інвентаризації.
По кредиту рахунка 10 "Основні засоби" відображається повне або часткове списання вартості об'єктів ОЗ внаслідок продажу, безоплатної передачі, невідповідності критеріям визнання актиом (і у випадку повної або часткової ліквідації), уцінки.
Таблиця 1б.
Обороти по кредиту рахунка 10

п/п Дебет рахунків (субрахунків) Кредит рахунку Зміст операції
0 131 Знос ОЗ 10 Списаний знос об'єкта ОЗ у зв'язку з його вибуттям (незалежно від причини вибуття)
2 16 Довгострокова дебіторська заборгованість 10
2.1 161 Заборгованість за майно, передане в фінансову

 
 

Цікаве

Загрузка...