WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Основи організації фінансів підприємств - Реферат

Основи організації фінансів підприємств - Реферат

неефективні дії, але і знаходити резерви, попереджати можливі втрати та непродуктивні витрати.
3. Принципи організації фінансів підприємств.
Будь-який підприємець при початку своєї справи ставить собімету - отримання прибутку. Взаємодія на ринку виробника і споживача - є відносини між виробником конкретного товару і особою, що має попит на цей товар.
Першопричиною виробництва є незадоволений попит.
Попит представляє з себе форму вияву потреби в сфері звертання, але для фінансистів важливий не попит взагалі, а важливий платоспроможний попит. Попит, забезпечений грошовими коштами, і представляє з себе платоспроможний попит.
Обмін платоспроможного попиту на товар представляє з себе обмін попиту на гроші.
Для всієї системи ринкових відносин характерними є принципи організації, що створюють самовоспроизвідну систему, що не тільки забезпечує їй стійкість, але і умови для розвитку та вдосконалення.
Основні принципи організації фінансів підприємств.
1). Принцип повної самостійності. Самостійність у використанні власних і приравненних до них коштів, завдяки чому забезпечується необхідна маневреність ресурсів, яка в свою чергу дозволяє концентрувати фінансові ресурси на потрібних напрямах господарської та інших видів діяльності підприємства.
2). Відповідальність за результати господарської діяльності. Фінансовий результат на підприємстві є якісним показником діяльності як керівництва підприємства, так і всього колективу підприємства. Відповідальність виникає також і з приводу всіх тих ризиків, які приймає на себе підприємство в умовах ринку.
3). Фінансове планування. Фінансове планування визначає напрямки руху грошових потоків на найближче майбутнє і на перспективу, передбачає отримання і напрямки використання грошових коштів. Завдяки фінансовому плануванню забезпечується планування фінансового результату.
4). Цей принцип як обов'язкова умова передбачає формування фінансових резервів для будь-якого підприємства. Фінансові резерви забезпечують стійку виробничу діяльність в умовах можливих коливань ринкової кон'юнктури, ризиків і т.д. Якщо підприємство створює в достатньому і необхідному розмірі фінансові резерви, то це забезпечує підприємству відповідний позитивний імідж на ринку.
5). Фінансова дисципліна. Підприємство повинне своєчасно і повно забезпечувати виконання фінансових зобов'язань перед партнерами, банківськими інститутами, органами влади і різноманітними фондами (бюджетними або позабюджетними), перед своїми працівниками і т.д.
6). Самоокупність підприємства. Підприємство повинно забезпечувати покриття своїх витрат за рахунок результатів своєї власної виробничої діяльності, тим самим забезпечується відновлюванність виробництва та кругообіг ресурсів підприємства.
7). Розподіл коштів, що беруть участь в обслуговуванні обороту підприємства, на власні та позикові. (Короткострокові банківські кредити - джерело позикових коштів.)
8). Розмежування основної і інвестиційної діяльності підприємства.
Умовою існування ринкової економіки взагалі є присутність на ринку товаровиробника.
Головна відмінність товаровиробника - форма власності, яка є першоосновою будь-якого підприємства.
· приватна
· державна
· колективна
· іноземна,
які відображають внутрішню організаційну специфіку підприємства, а це відрізняє підприємства одне від іншого за формами володіння капіталом, розподілу і використання прибутків та фінансового результату.
Специфіка окремих підприємств виділяється особливостями організаційно-правового характеру.
По цій ознаці підприємства поділяються:
· по кількості працюючих ( МП );
· по виробничому характеру.
Відносини власності виділяють підприємства:
1. колективні ( різні форми товариств );
2. акціонерні товариства;
3. орендні підприємства;
4. різноманітна участь грошей власників в створенні і формуванні капіталу ( по різному розподіляється відповідальність ).
Існують і доповнюють один одну різні підприємства, що знаходяться у відносинах конкурентної боротьби. Це забезпечує змагання у підвищенні ефективності виробництва, економії витрат живого і матеріалізованого труда.
Власник підприємства по своєму розсуду може володіти, користуватися і розпоряджатися всім майном, що належить йому, може передавати свої повноваження іншій особі. Використати майно як заставу. Здійснювати відносно свого майна будь-які дії, що не суперечать закону.
Підприємницька діяльність здійснюється самим власником або суб'єктом, керуючим його майном.
Власник майна вирішує обмежувати або не обмежувати права володіння і управління при передачі його іншому обличчю.
Підприємства є юридичними особами: і, отже, організує власну фінансову діяльність. Кожне підприємство використовує наступні основи для організації:
1. відособлення майна підприємства, яким дана юридична особа відповідає за своїми зобов'язаннями. Це відособлення майна фіксується в Статуті підприємства, а потім в балансі;
2. ведення самостійного балансу
3. використання власного імені при здійсненні операцій і прийнятті відповідальності по них;
4. отримані прибутки підприємства є власність підприємства, а отже, розподіл і використання їх відбувається на правах власності.
За рахунок яких джерел забезпечується формування майна підприємства:
1. грошові і матеріальні внески засновників або учасників підприємства;
2. отримані підприємством прибутки від всіх видів діяльності;
3. проценти, дивіденди, отримані внаслідок володіння різними цінними паперами;
4. кредити банків;
5. кошти кредиторів;
6. тимчасове володіння чужими коштами в обороті;
7. субсидії, дотації, інвестиції з бюджетних та позабюджетних фондів і інші види сонаций;
8. орендна плата;
9. добродійні внески;
10. прибутки від довгострокових фінансових вкладень.
5. Галузеві особливості організації фінансів.
Кожну галузь відрізняють певні технологічні особливості, що впливають на грошові потоки підприємств галузі (безперервність або циклічність, об'єм грошових коштів, повнота і розміри грошових потоків).
Зараз в ринкових умовах віднесення до галузей розмите, так як підприємство може займатися крім основного, побічним видом діяльності.
Особливості у великій мірі відбиваються на формуванні витрат і організації оборотних коштів підприємства.Галузі відрізняються характером зробленого продукту, тривалістю виробничого циклу, характером накопичення витрат.У галузі з тривалим виробничим циклом (більше року) замовник бере участь в фінансуванні виробництва.
Особливості ринку товарів:
· Кількість потенційних споживачів (об'єм продажу);
· динамічність ринку (відповідність

 
 

Цікаве

Загрузка...