WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу - Курсова робота

Поняття, структура і принципи організації виробничого процесу - Курсова робота

великогабаритних машин).У цих випадках організується так званий стаціонарний потік, на якому вироби встановлюються нерухомо на складальних стендах, а переміщуються спеціалізовані групи (бригади) робітників, які виконують певні операції. Кількість груп (бригад) робітників дорівнює кількості стендів.
Особливості організації і параметри потокових ліній. Впровадження потокового виробництва потребує певних умов. Основні з них такі:
- достатній за обсягом і тривалістю випуск продукції;
- висока стабільність і технологічність конструкції виробу;
- можливість раціонального розташування робочих місць І і чітка організація їх обслуговування;
- застосування прогресивної технології, механізація і автоматизація процесів.
На підставі аналізу продукції, її обсягу, стану технологічного процесу і можливостей його удосконалення, маси та габаритів виробу вибирається певний різновид потокової лінії й обчислюються основні її параметри: такт, ритм, кількість робочих місць, довжина робочих зон, швидкість руху конвейєра.
Такт потокової лінії - це інтервал часу, за який сходять з лінії вироби, що слідують один за одним.
де r - такт потокової лінії, хв.;
Tр ~ плановий фонд часу роботи лінії за розрахунковий період, хв.;
N - обсяг виробництва продукції за той же період у натуральному вимірі.
При обчисленні часу роботи безперервних потокових ліній передбачаються короткочасні перерви у роботі конвейєра для відпочинку робітників.
Якщо предмети праці передаються не поштучно, а транспортними партіями (л/п), то вони сходять з лінії за інтервал часу, що називається ритмом ЛІНИ.
де R - ритм лінії, хв.
У випадку, коли організується безперервна потокова лінія, то після обчислення такта проводиться синхронізація операцій. Операції вважаються синхронізовані, коли тривалість кожної з них дорівнює або кратна такту лінії. Синхронізація операцій досягається рядом технологічних і організаційних заходів:
диференціацією, концентрацією операцій, скороченням їх тривалості за рахунок певних вдосконалень тощо.
Кількість робочих місць обчислюється по кожній
операції:
де Mpi - розрахункова кількість робочих місць закругляється до більшого цілого числа М, після чого обчислюється коефіцієнт завантаження робочих місць (kз) по кожній операції
Швидкість руху конвейєра залежить від його такту і відстані між виробами.
де V-' швидкість руху конвейєра, м/хв.;
I - відстань між центрами двох суміжних виробів на конвейєрі, м.
|Швидкість конвейєра, що рухається безперервно, обмежується раціональним режимом праці. На пульсуючому конвейєрі, який включається періодично, вона ; встановлюється максимальною з урахуванням безпеки | роботи.
На робочому конвейєрі з безперервним рухом при 1 виконанні операції робітник переміщується за ходом конвейєра в межах відведеної йому робочої зони. Після закінчення операції робітник повертається на початок зони і виконує операцію над наступним виробом, який на цей момент повинен підійти до неї. Довжина робочої зони обчислюється за формулою
де Li~ довжина робочої зони на I-й операції, м.
При обробці або складанні невеликих виробів і малій швидкості руху конвейєра робітник може знаходитися на одному місці. Наприклад,. складання годинників, монтаж радіоапаратури та ін.
Просторове розміщення потокових ліній може бути різним залежно від кількості робочих місць, типу транспортних засобів, площі дільниці (цеху). Найпростіше і поширене прямолінійне розташування робочих місць за ходом технологічного процесу. Але це не завжди можливо, тому буває дворядне, кільцеве, зигзагоподібне їх розміщення. Суміжні потокові лінії повинні розміщуватись так, щоб було зручно транспортувати предмети праці між ними. При організації потокової обробки і складання виробів лінії, що забезпечують складальний конвейєр, розміщуються перпендикулярно до нього.
Тенденції розвитку потокового виробництва Потокове виробництво внаслідок високої спеціалізації, механізації та чіткої організації виробничого процесу є високоефективним. Його ефективність проявляється у високій продуктивності праці, скороченні виробничого циклу і незавершеного виробництва, кращому використанні основних фондів. Все це призводить до зменшення витрат на виробництво. Разом з цим потокове виробництво має недоліки.
Істотним недоліком потокового виробництва е примітивізація праці робітників, зведення її до виконання елемснтарвгіх механічних операцій, що є наслідком високої диференціації технологічного процесу. Це робить працю на потоковій лінії малозмістовною, суперечить загальній тенденції підвищення освітнього і кваліфікаційного рівня працівників. Крім того, непривабливі для людини жорсткий ритм роботи на потокових лініях, відсутність реалізації індивідуальних можливостей. Цей недолік потокового виробництва усувається його автоматизацією і створенням автоматичних потокових ліній, на яких усі технологічні операції і транспортування предметів праці здійснюються автоматично. Автоматичні лінії широко застосовуються у масовому виробництві.
Другим недоліком потокового виробництва у його традиційній вузькоспеціалізованій формі є суперечливість між його тяжінням до конструктивно-технологічної стабільності, тобто консервативністю, і вимогою динамічності виробництва, поновлення продукції внаслідок науково-технічного прогресу 5 потреб ринку. Вузька спеціалізація робочих місць, їх розміщення за ходом технологічного процесу створюють труднощі при переході на випуск нової продукції. Виникає необхідність у заміні. переміщенні устаткування, створенні нового оснащення, підготовці робітників, що пов'язано з великими витратами часу і коштів. Ця негативна сторона потокового виробництва поступово нейтралізується підвищенням гнучкості технологічних систем, застосуванням машин з числовим програмним керуванням (ЧПК), впровадженням автоматичних багатофункціональних маніпуляторів-роботів.
Об'єднання верстатів з ЧПК, роботів, автоматичних транспортних засобів і складів загальним керуванням ЕОМ дає можливість створювати гнучкі автоматизовані системи (ГАС) з подальшим залуче'шям до них автоматизованого проектування продукції. Такі системи поєднують переваги потокового (висока продуктивність) і непотокового (гнучкість) виробництва, можуть застосовуватись в усіх його типах, і особливо ефективні у серійному виробництві. Вони швидко і без істотних витрат часу і коштів переналагоджуються на випуск продукції (в межах технічних можливостей). Для цього потрібно змінити програму виробничого процесу, записану на машинному носи. 1 нучкі автоматизовані системи - це стратегічний напрямок розвитку техніки і організації виробництва.

 
 

Цікаве

Загрузка...