WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття про власний капітал - Реферат

Поняття про власний капітал - Реферат

забезпечення на оплату відпусток: 5 000 х 0,083 = 415 грн.
Як уже зазначалось, на субрахунку 471 узагальнюється інформація про забезпечення обов'язкових відрахувань (зборів) на обов'язкове соціальне страхування від суми забезпечень виплат відпусток. Так, як в даний час загальний відсоток відрахувань на соціальне страхування складає 37,5%, то у 1 кварталі повинно бути нараховано: 415 х 37,5% = 155,63 грн. забезпечень на сплату зборів на обов'язкове соціальне страхування.

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
1. Нараховано створення резерву на майбутню оплату відпусток основним виробничим робітникам 23 471 200
2. Нараховано створення резерву на обов'язкові відрахування до фондів соціального страхування (200х37,5%=75) 23 471 75
3. Нараховано резерв на майбутню оплату відпусток загально виробничих працівників 91 471 65
4. Нараховано створення резерву на обов'язкові відрахування до фондів соціального страхування (65х37,5%=24,38) 91 471 24,38
5. Нараховано резерв на майбутню оплату відпусток працівниками адміністрації 92 471 100
6. Нараховано створення резерву на обов'язкові відрахування до фондів соціального страхування (100х37,5%=37,5) 92 471 37,5
7. Нараховано резерв на майбутню оплату відпусток працівникам відділу збуту 93 471 50
8. Нараховано створення резерву на обов'язкові відрахування до фондів соціального страхування (50х37,5%=18,75) 93 471 18,75
9. Нараховано суму відпускних за рахунок зменшення раніше нарахованих забезпечень 471 661 200
10. Нараховано за рахунок резерву збори до Пенсійного фонду, фонду соціального страхування, фонду соціального страхування на випадок безробіття (200х37,5%=75) 471 65 75
Як бачимо, із загальної суми нарахованих забезпечень з виплати відпусток - 417 грн., у 1 кварталі було погашено таких зобов'язань на 200 грн. Із суми нарахованих забезпечень з виплати зборів на обов'язкове соціальне страхування - 155,63 грн. було погашено 75 грн. В результаті різниця (непогашене зобов'язання в сумі 215+80,63=295,63) повинна бути відображена у балансі в статті "Забезпечення виплат персоналу".
На субрахунку 472 "Додаткове пенсійне забезпечення" ведеться облік коштів для реалізації програми пенсійного забезпечення.
Підприємства, що здійснюють продаж товарів з наданням гарантій, проводять нарахування забезпечень гарантійних зобов'язань, облік яких ведеться на субрахунку 473 "Забезпечення гарантійних зобов'язань".
Якщо продукція реалізовується з гарантією (за умови визначення доходу у період реалізації), у підприємства виникає ймовірність наступного виникнення недоліків. При цьому створюється резерв для покриття можливих витрат щодо виконання гарантійних зобов'язань. Суму гарантії відображають по дебету рахунків обліку витрат у тому періоді, коли була здійснена реалізація. Враховуючи наявний досвід, підприємством може розрахувати суму, на яку буде надаватися гарантія на майбутній період.
ПРИКЛАД. Підприємство здійснює продаж побутової техніки. Протягом року повертають 5% проданих товарів від загального обсягу реалізації. Середня вартість одного виробу - 400 грн. Протягом місяця було продано 70 одиниць виробів.
Сума гарантійного зобов'язання складе: 400 х 70 х 5% = 1400 грн.
Коли підприємству повернуть несправний товар, бухгалтер здійснює бухгалтерські записи щодо повернення товарів. Після цього бракований товари або підлягає поверненню постачальникові, якщо це передбачено договором або підлягає уціненню до ціни можливої реалізації.
У випадку, коли підприємством проводиться ремонт поверненого товару або гарантійна заміна будь-яких деталей, тоді вартість послуг з ремонту буде віднесена у дебет субрахунку 473.
В обліку операції пов'язані із забезпеченням гарантійних зобов'язань відображаються наступним чином:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Нараховані забезпечення гарантійних зобов'язань у момент реалізації продукції з гарантією 93 473
2. Здійснено ремонт товару, який повернено 473 20, 28, 66, 65
В балансі підприємства залишок суми гарантійних зобов'язань, тобто кредитове сальдо по рахунку 473 відображається в статі "Інші забезпечення".
На субрахунку 474 "Забезпечення інших витрат та платежів" ведеться облік забезпечення інших витрат, що не знайшли відображення на інших субрахунках рахунку 47 "Забезпечення майбутніх витрат та платежів".
Аналітичний облік забезпечення наступних витрат та платежів ведуть за їх видами, напрямками формування й використання.
Облік цільового фінансування та цільових надходжень
Кошти цільового фінансування та цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних капіталів, гуманітарна допомога, внески фізичних та юридичних осіб. При цьому використання цих коштів має бути спрямоване тільки на здійснення заходів цільового призначення.
Для обліку асигнувань з бюджету на проведення протиепідемічних і карантинних заходів, підготовку кадрів,будівництво соціально-побутових об'єктів, їх експлуатацію тощо, використовуються рахунок 48 "Цільове фінансування та цільове надходження".
На цьому рахунку також обліковують цільові надходження, зокрема внески батьків на покриття витрат з утримання дітей у дитячих дошкільних закладах або відрахування з капіталів соціального розвитку на оплату путівок для дітей у таборах.
По кредиту рахунку 48 відображають кошти цільового призначення, отримані як джерело фінансування певних заходів, за дебетом - використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.
Отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Тобто, якщо підприємству надходять цільові кошти, це не означає, що ці кошти відразу ж будуть включені до доходу. Застосовуючи такий принцип бухгалтерського обліку, як відповідність доходів і витрат, вилучені кошти будуть визнані доходом у тому періоді, в якому будуть здійснені витрати, пов'язані з цим цільовим фінансуванням.
Якщо цільове фінансування отримано у цілях капітальних вкладень, таке фінансування відображається у складі доходів майбутніх періодів проведенням Дт 69 Кт 48 з наступним поступовим включенням до складу доходів звітних періодів у міру амортизації об'єкта капітальних вкладень.
Типові проведення наведені нижче:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків Сума, грн.
Дебет Кредит
Надходження з бюджету компенсаційних витрат
1. Нараховано компенсацію учасникам ліквідації наслідків на ЧАЕС 949 661 8000
2. Видана компенсація 661 301 8000
3. Відображено заборгованість з фінансування компенсаційних витрат 377 48 8000
4. Включено до складу доходу суму цільового фінансування, умови якого виконано 48 718 8000
5. Надійшли кошти з бюджету 311 377 8000
Цільове фінансування капітального будівництва
1. Надійшла сума гранту від міжнародного фонду для будівництва заводу по виробництву енергозберігаючих систем 311 48 4000000
2. Витрачені кошти на будівництво заводу 151 311 4000000
3. Введено в експлуатацію будівлю заводу 103
48 151
69 4000000
4000000
4. Нараховано амортизацію на будівлю 91 131 200000
5. Одночасно відображено суму доходу звітного періоду 69 718 200000

 
 

Цікаве

Загрузка...