WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття про власний капітал - Реферат

Поняття про власний капітал - Реферат

Поняття про власний капітал
Джерелами формування майна підприємства є власні (власний капітал) і позикові кошти (позиковий капітал).
Власний капітал - це частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань. Власний капітал складається із:
" статутного капіталу;
" пайового капіталу;
" додатково вкладеного капіталу;
" іншого додаткового капіталу;
" резервного капіталу;
" нерозподіленого прибутку (непокритого збитку);
" неоплаченого капіталу;
" вилученого капіталу.
Для реальної оцінки показника власного капіталу сума неоплаченого капіталу , вилученого капіталу та непокритого збитку підприємства віднімається при визначенні підсумку власного капіталу в балансі підприємства.
Облік статутного капіталу
Статутний капітал - це зареєстрована вартість простих і привілейованих акцій для акціонерних товариства та розмір статутного капіталу для інших підприємств, зафіксований в статутних документах.
Джерелами формування статутного капіталу господарських товариств є грошові та матеріальні внески засновників. Сума статутного капіталу, а також рішення про його збільшення або зменшення приймається лише засновниками (власниками) товариства та обов'язково реєструється в Державному реєстрі господарських одиниць.
Для узагальнення інформації про стан та рух статутного капіталу призначений пасивний рахунок 40 "Статутний капітал". По дебету даного рахунку відображається зменшення статутного капіталу, а по кредиту - його збільшення.
Сума кредитового сальдо по рахунку 40 повинна відповідати розміру статутного капіталу, зафіксованого у засновницьких документах підприємства і відображається в балансі підприємства. Аналітичний облік статутного капіталу ведеться за видами капіталу за кожним засновником (учасником), акціонером тощо.
Статутний капітал господарських товариств (крім акціонерних) може збільшуватися за рахунок:
" додаткових внесків учасників;
" належних учасникам дивідендів;
" нерозподіленого прибутку.
Збільшення статутного капіталу відображається такими записами:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Зареєстровано статут (зміни до статуту) 46 40
2. Збільшення статутного капіталу за рахунок:
а) нерозподіленого прибутку
443
40
б) належних учасникам дивідендів (виплата дивідендів акціями)
671
40
Для прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства необхідна згода всіх його учасників та відсутність заперечень з боку кредиторів цього підприємства. Для цього підприємство має опублікувати відповідне повідомлення в пресі.
Зменшення статутного капіталу можливе при виході, виключенні учасника зі складу товариства. Обидва варіанти потребують, крім обов'язкової публікації в пресі та державної реєстрації, змін у засновницьких документах, розрахунку з учасником. Такому учаснику повинні бути повернуті:
" сума його вкладу до статутного капіталу;
" вартість частини майна пропорційна його вкладу до статутного капіталу;
" частка прибутку, отримана товариством у поточному році.
Зменшення статутного капіталу відображається проведеннями:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Зменшено статутний капітал в розмірі внеску учасника 40 672
2. Відображено вартість частини майна, що належить учаснику при виході з товариства, пропорційно його вкладу до статутного капіталу 443 672
3. Нараховано частку прибутку, що отримано підприємством у поточному році, яка підлягає виплаті учаснику при виході з товариства 443 671
Акціонерні товариства мають свої особливості при формуванні та зміні статутного капіталу. Формування статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом випуску певної кількості акцій рівною номінальною вартістю. При створенні акціонерного товариства акції можуть бути розповсюджені шляхом відкритої передплати (у відкритих акціонерних товариства) або розподілу всіх акцій між засновниками (в закритих акціонерних товариствах).
Акціонерне товариство має право збільшувати статутний капітал при умові, що раніше випущені акції повністю оплачені за вартістю не нижче номінальної.
Збільшення статутного капіталу акціонерного товариства здійснюється шляхом:
1) збільшення кількості акцій існуючої номінальної вартості;
2) збільшення вартості акцій;
3) обміну облігацій на акції цього емітента.
І. При збільшенні кількості акцій існуючої номінальної вартості, статутний капітал збільшується за рахунок:
" внесків засновників і учасників товариства;
" дивідендів (реінвестування);
" індексації основних засобів.
Таке збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається записами:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Збільшено статутний капітал в розмірі додаткових внесків засновників 46 40
2. Збільшено статутний капітал за рахунок дивідендів 671 40
3. Збільшено статутний капітал за рахунок реінвестування прибутку 443 40
4. Збільшено статутний капітал за рахунок індексації основних засобів 423 40
ІІ. При збільшенні статутного капіталу шляхом збільшення вартості акції статутний капітал збільшується за рахунок:
" внесків засновників і учасників товариства;
" індексації основних засобів.
Таке збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається такими записами:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Збільшено статутний капітал в розмірі додаткових внесків засновників 46 40
2. Збільшено статутний капітал за рахунок індексації основних засобів 423 40
ІІІ. При збільшенні статутного капіталу шляхом обміну облігацій на акції емітента статутний капітал збільшується на загальну вартість облігацій, які обмінюються на акції. При цьому номінальна вартість облігацій має дорівнювати номінальній вартості акцій. Акціонерне товариство також повинно провести реєстрацію випуску акцій. При обміні облігацій на акції збільшується статутний капітал та зменшуються зобов'язання. Позитивна різниця відноситься на доходи від реалізації фінансових інвестицій - субрахунок 741, негативна - на фінансові витрати субрахунок 952.
Таке збільшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається записами:

п/п Зміст господарської операції Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Збільшено статутний капітал за рахунок обміну облігацій номінальною вартістю на акції 46 40
521 46
Зменшення статутного капіталу акціонерного товариства може здійснюватися шляхом:
" зменшення вартості акцій;
" зменшення кількості акцій існуючої номінальної вартості шляхом викупу їх у власників з метою анулювання.
Таке зменшення статутного капіталу акціонерного товариства відображається записами:

п/п Зміст господарськоїоперації Кореспонденція рахунків
Дебет Кредит
1. Зменшено статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення номінальної вартості акцій 40 672
2. Зменшено статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій номінальної вартості при їх викупі 451 30, 31
3. Зменшено статутний капітал акціонерного товариства за рахунок зменшення кількості акцій номінальної вартості (акції анульовано) 40 451
Облік пайового капіталу
Пайовий капітал - це

 
 

Цікаве

Загрузка...