WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Поняття галузі - Реферат

Поняття галузі - Реферат

1. Профіль галузі та її загальна характеристика.
Проблема аналізу зовнішнього оточення підприємства і конкурентного середовища, у якій воно функціонує, уперше почало розглядатися в 30-х роках . У 70-х роках Портером була запропонована модель галузі, представлена як взаємодія п'яти основних рушійних сил: споживачів, постачальників, потенційних нових конкурентів, потенційних нових товарів і внутрішнє суперництво в галузі.
Основні цілі аналізу галузі полягають у наступному:
" оцінити розмір, ступінь зрілості галузі, інтенсивність конкуренції й основні конкуруючі сили в ній.
" оцінити привабливість галузі
" знайти позицію підприємства в галузі, де воно щонайкраще змогло б взаємодіяти з усіма конкуруючими силами.
Основні питання пов'язані зі створенням профілю галузі та її загальної характеристики приведені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Споживачі Які розміри ринку і його сегментів, темпи росту і потенціал, тенденції зміни?
Чи існує циклічність чи сезонність попиту?
Яка чутливість ринку до цін?
Який середній рівень рентабельності в галузі?
Яка диференціація продукту?
Чи існує залежність від декількох великих споживачів?
Яка імовірність вертикальної інтеграції?
Постачальники Наскільки стійкими є розмір, структура постачальників?
Який рівень конкуренції серед постачальників?
Чи мають намір постачальники нарощувати інтеграцію на вашому рівні бізнесу?
Наскільки взаємозалежні будуть постачальники в майбутньому?
Чи будуть надійні джерела сировини й енергії?
Чи є причини очікувати значних змін у витратах чи приступності сировини?
Конкуренція
Яка інтенсивність конкуренції?
Чи існують рівні конкуренти і баланс у галузі?
Чи можуть основні конкуренти порушити баланс у галузі?
Чи передбачуване поводження конкурентів?
Які бар'єри входження в галузь і відходу з її?
Наскільки унікальні цілі і стратегії основних конкурентів?
Як може вплинути розвиток технологій на інтенсивність
конкуренції?
Яка конкурентноздатність замінників?
Чи можна відвоювати ринок замінників за допомогою цінової конкуренції?
Усі ці питання зв'язані з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так, як це представлено в таблиці 2. Якщо в кожнім рядку відзначити відповідну зірочку, а потім з'єднати їхньою однією лінією, то буде наочно представлений профіль галузі і добре видні ті напрямки, по яких вона приваблива.
Усі ці питання зв'язані з загальною оцінкою привабливості галузі. Для оцінки привабливості галузі корисно сформувати профіль галузі так, як це представлено в таблиці 2 . Якщо в кожнім рядку відзначити відповідну зірочку, а потім з'єднати їхньою однією лінією, то буде наочно представлений профіль галузі і добре видні ті напрямки, по яких вона приваблива.
Таблиця 2.
Профіль поліграфічної галузі України
Показник Стан Оцінка привабливості
Дуже неприваб-ливо Неприваб-ливо Нейтраль-но Приваб-ливо Дуже приваб-ливо
СПОЖИВАЧІ І РИНОК
Розмір ринку великий *
Темп росту ринку та потенціал великий *
Циклічність попиту незначна *
Сезонність попиту незначна *
Чутливість цін велика *
Прибутковість продукції середня *
Диференціація продукту велика *
ФАКТОРИ КОНКУРЕНЦІЇ
Існування рівних конкурентів багато *
Інтенсивність конкуренції висока *
Ступінь спеціалізації конкурентів висока *
Труднощі входу в галузь високі *
Труднощі виходу з галузі середні *
продовження табл..2
Мінливість долі на ринку середня *
Рівень інтеграції високий *
Наявність товарів-замінників багато *
Завантаженість потужностей середня *
БАР'ЄРИ ВХОДЖЕННЯ В ГАЛУЗЬ
Ефект масштабу середній *
Необхідні капіталовкладення великі *
Прихильність споживачів до постачальників низька *
Наявність каналів розповсюдження багато *
Доступ до каналів розповсюдження легкий *
Доступ до сировини легкий *
Захист з боку держави слабий *
Соціокультурний спротив слабий *
БАР'ЄРИ ВИХОДУ З ГАЛУЗІ
Державні і соціальні обмеження мало *
Спеціалізація активів висока *
Конвертуємість активів низька *
Залежність від стратегічних відносин велика *
Затрати на перехід в іншу галузь великі *
ПОСТАЧАЛЬНИКИ
Інтенсивність конкуренції серед постачальників низька *
продовження табл..2
Наявність матеріалів замінників мало *
Наявність місцевих постачальників мало *
Доступ до іноземних постачальників легкий *
Формування стратегічних союзів мало *
Рівень вертикальної інтеграції з постачальниками низький *
ТЕХНОЛОГІЇ
Рівень технічних новинок високий *
Складність виробництва продукції висока *
Патенти та інтелектуальна власність багато *
Наукоємність продукту низька *
Характеристика галузі
Аналіз ситуації в поліграфічному виробництві України та в суміжних з нею галузях та підгалузях хотілося б розпочати оглядом статистичних даних.
У поліграфічному секторі економіки активно утверджується тенденція до збільшення кількості господарюючих суб'єктів. Нині тут налічується 2 тисячі підприємств різних форм власності, в т.ч. 21 відсоток, колективної-56.6, приватної - 21.8. Це свідчіть про те, що поліграфія все в певніше входить у ринок, вже діє досить сильне конкурентне середовище.
Численні приватні, колективні поліграфічні підприємства та фірми, які здебільшого оснащенні сучасною технікою, що успішно конкурують, точніше домінують на ринку пакувальної, рекламної, бланкової, та іншої комерційної продукції. Заради об'єктивності слід сказати що вони помітно підняли рівень якості поліграфічного виконання друкованої продукції.
В газетному, журнальному, книжковому виробництві домінуюче становище поки що залишається за державними підприємствами. Воно й зрозуміло адже ці виробництва мають сьогодні складну інфраструктуру, великі виробничі та допоміжні площі, що коштує значних коштів. Зважаючи на це, бізнес сюди входить досить обережно, детально прораховуючи можливу рентабельність вкладень.
В Україні за 2000 році було видано 6679 назв книг і брошур загальним тиражем 42998,7 тис. прим. Це менше, ніж у 1999 році на 325 одиниць за кількістю

 
 

Цікаве

Загрузка...