WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - Реферат

Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - Реферат

даних:
1) плата за опалення с фіксованою і складає 256 грн. за місяць;
2) плата за водопостачання і водовідведення складає 90 грн. в місяць;
3) споживання електроенергії в зимній період складає в середньому 4 кВат в місяць, а в літній 380, (при плані 0,20 гри, за 1 кВат);
4) передбачене обов'язкове проведення 1 раз в квартал санепідемстанції дезінфекції, плата за яку складає 60 грн.;
5) плата за вивезення сміття складає 18 грн. в місяць.
Витрати на зв'язок при незмінних тарифах слід планувати на рівні минулого періоду. У наведеному прикладі вони становлять 1,83 тис.грн.
Податки та інші обов'язкові платежі торговельного підприємства, що відносяться на операційні витрати, включають: податок на землю, податок власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізм комунальний податок, податок з реклами, ліцензійні збори, збір за спеціальне використання водних ресурсів, збір за забруднення навколишнього середовища збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства тощо.
Планування податків та інших обов'язкових платежів доцільно проводити за їх видами з врахуванням відповідних обсягів і ставок податку передбачених чинним законодавством. Нижче наведені приклади нарахування податків і зборів (табл. 4-9).
Таблиця 2.4. Нарахування земельного податку на плановий період
Місцезнаходження земельної ділянки Площа земельної ділянки, кв.м Ставка податку (грн.) Сума
податку (грн.)
1 2 3 4
Вул. Бр. Тимошенків, 2 620 6,48 4017,60
Вул. Шевченка, 15 2450 3,15 7717,00
Вул .Наукова, 43 1300 3,90 5070,00
Р-н Брюховичі 308 016 49,28
Пр. Червоної калини, 73 950 4,03 3828,50
Вул. Білогорша, 1 640 1,63 1043,20
Разом 6268 21725,58
Таблиця 2.5. Нарахування податку з власників транспортних засобів на плановий період
Вид і марка транспортного засобу Об'єм циліндрів двигуна, куб. см. Кількість транспортних засобів Сумарний об'єм, куб.см. Ставка податку зі 100 куб.см. Сума податку,
грн.
1 2 3 4 5 6
ВАЗ-2107 (легк.) 1580 1 1580 5 79,00
УАЗ (вант.) 2450 4 9800 10 980,00
АВУА-31 (вант.) 3596 1 3596 10 359,60
ЇЖ 2715 (легк.) 1480 2 2960 4 118,40
Разом 1537,00
Таблиця 2.6. Нарахування комунального податку на плановий період
Показник За
місяць За
рік
Середньоспискова чисельність працюючих, чол. 98 98
Діючий розмір неоподаткованого мінімуму, грн. 17 204
Ставка податку, % 10 10
Нарахована сума податку, грн. 166,60 1999,20
Таблиця 2.7. Нарахування збору за забруднення навколишнього природного середовища на плановий період
Назва забруд-нюючих речовин Фактичні обсяги викидів, т Нормативи збору за квартал, грн./т Коригувальні коефіцієнти Суми збору в межах ліміту за квартал, грн. Суми збору в межах ліміту за рік, грн.
Бензин 3,4 4 1,94 26,38 105,52
Таблиця 2.8. Нарахування збору за спеціальне використання водних ресурсів на плановий період
Показники Одиниця виміру За квартал За рік
Установлений ліміт викорис-тання водних ресурсів куб.м. 215 860
Обсяг планового використання води в межах ліміту куб.м. 168 672
Нормативи збору коп./куб.м. 0,0731 0,0731
Нарахована сума збору грн. 12,28 49,12
Таблиця 2.9. Нарахування збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства на плановий період
№ з/п Показники Одиниця виміру На плановий рік
1 Виторг від реалізації алкогольних напоїв і пива грн. 170273
2 Ставка збору % 1
3 Нарахована сума збору грн. 1702,72
Вартість ліцензій на право торгівлі алкогольними і тютюновими виробами - 1700 грн. на кожну торгову точку за рік: 1700x7=11900 грн.
Всього податки та інші обов'язкові платежі, які входять до складу операційних витрат даного торговельного підприємства складають 39,03 тис. грн. (21,73+1,54+2,00+0,11 +0,05+1,70+11,90).
Інші адміністративні витрати включають витрати на придбання канцелярських та господарських товарів, малоцінних швидкозношуваних предметів, а також адміністративні витрати, які гне відносяться до раніш названих статей витрат.
Інші адміністративні витрати слід планувати дослідно-статистичним методом на основі матеріалів поелементного їх аналізу за минулі періоди та визначення доцільності їх здійснення у плановому періоді.
У наведеному прикладі дослідно-статистичним методом визначені інші адміністративні витрати в сумі 5,81 тис. гри.
Таким чином загальна сума прогнозованих адміністративних витрат становить 155,0 тис. грн.(див. табл.2, с.13).
З даних табл. 2 видно, що торговельне підприємство знайшло за можливе скоротити адміністративні витрати на 30,6 тис.грн., в основному за рахунок:
- перегляду штатного розпису адміністративного персоналу в бік його скорочення внаслідок чого витрати па оплату праці зменшились на 17,09 тис.грн., а відрахування на соціальні заходи - на 6,90 тис.грн.;
- зниження залишкової вартості основних засобів і зменшення амортизаційних відрахувань на 4,08 тис.грн.
6.3. Витрати на збут - це витрати пов'язані з реалізацією (збутом) товарів: витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом товарів, та відрахування на соціальні заходи; амортизація, оренда, утримання та ремонт основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів; витрати на пакування, транспортування та рекламу товарів, інші витрати, пов'язані зі збутом товарів.
Примірний план витрат на збут приведений у таблиці 3, а методичні рекомендації щодо поелементного їх розрахунку.
Таблиця 3
План витрат на збут
Елементи адміністративних витрат За минулий період На плановий період
сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту
1 2 3 4 5
1. Витрати па оплату праці адміністративного персоналу 108,18 5,25 206,50 5,23
2. Відрахування на соціальні заходи 67,57 1,97 78,51 1,99
3. Амортизація основних засобів 69,70 2,03 73,10 1,85
4. Витрати на транспортування 38,41 1,12 43,45 1,10
5. Витрати на оренду основних засобів 19,20 0,56 24,36 0,61
6. Витрати на утримання основних засобів 10,56 0,31 11,80 0,30
7. Витрати на пакування товарів
3,61 0,11 4,16 0,11
8. Витрати на рекламу 0,91 0,03 1,44 0,03
9. Інші витрати 10,06 0,29 36,68 0,93
Разом 400,20 11,67 480,00 12,15
Товарооборот 3428,6 100,0 3950,0 100,0
Планування витрат за основними статтями здійснюється методом техніко-економічних розрахунків, а за статтями, за якими неможливо визначити величину витрат методом конкретного підрахунку - дослідно-статистичним методом,
Витрати на оплату праці працівників, зайнятих збутом планують, виходячи з штатної чисельності працівників, зайнятих збутом та встановлених відрядних розцінків за 100 грн. товарообороту (Згідно Методичних рекомендацій з оплати праці продавців магазинів та працівників кухні підприємств громадського харчування споживчої кооперації України, затв. правлінням Укоопспілки від 21.06.2001р. № 108).
У наведеному прикладі витрати на оплату праці працівників торговельного підприємства, які зайняті збутом передбачені планом в сумі 206,5 тис. грн. або 5,23 % до товарообороту (табл. З методичних рекомендацій). Відрахування на соціальні заходи планують за встановленими чинним законодавством нормативами відрахувань у відсотках до фонду оплати праці. Примірна форма розрахунку дана в табл. 1 (дод. 3). У наведеному прикладі відрахування на соціальні заходи складають 78,51 тис. грн. (206,50x38,02:100).
Амортизація основних засобів визначається виходячи із облікової вартості основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів, на

 
 

Цікаве

Загрузка...