WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - Реферат

Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - Реферат

початок планового періоду, введення в експлуатацію та вибуття основних засобів у плановому періоді. При цьому керуються Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби" (затв. наказом Міністерства фінансів України від 27 квітня 2000р. №92) і вибирають один із методів нарахування амортизації.
У наведеному прикладі застосований метод нарахування амортизації, передбачений податковим законодавством (Закон України "Про оподаткування прибутку підприємств"). Примірна форма розрахунку дана в.табл.2, дод.З. Тому з метою уникнення повторення вказуємо лише загальну величину нарахованої амортизації основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту.
Вона становить 73,1 тис. грн.
Витрати на транспортування планують, виходячи з парку автомобілів, їх пробігу, витрат пального та цін на пальне - при наявності власного транспорту, транспортних тарифів і вантажооборогу - при використанні найманою транспорту.
У наведеному прикладі підприємство використовує власний транспорт. Примірка форма розрахунку транспортних витрат наведена в таблиці 1.
Таблиця 3.1. План витрат па транспортування для торговельного підприємства
Марка автомобіля Витрати бензину на 100 км, л Вид бензину Плановий пробіг за рік, км Ціна бензину,
грн./л Витрати па пальне за рік. грн.
в межах міста
за межами міста
в межах міста за межами міста
ВАЗ-2170 9 8 АІ92 11800 7200 1,95 3194,10
УАЗ 18 15 АІ76 15600 12000 1,75 8064,00
АВУА-3 1 18 15 АІ76 8670 24000 1,75 9031,05
ІЖ 27 15 12 10 АІ92 13560 6090 1,95 4360,59
ГАЗ-53 40 30 АІ76 9872 22464 1,75 18704,00
Разом 43453,74
Витрати на оренду основних засобів планують, виходячи з договірної вартості орендної плати між сторонами. В даному підприємстві орендуються три приміщення магазину, з яких за два приміщення орендна плата складає 1200 грн. в місяць, а за одне - 830 грн. в місяць. Тоді величина орендної плати буде складати 2030 грн. в місяць, а за рік 24,36 тис. грн. (2030x12).
Витрати на утримання основних засобів, що використовуються для забезпечення збуту товарів, планують аналогічно витратам на утримання основних фондів адміністративного призначення. Примірна форма розрахунку дана в таблиці 3 (дод. 3). У наведеному прикладі вони складають 11,8 тис. грн.
Витрати на пакування товарів неможливо визначити методом конкретного підрахунку, тому їх величину слід визначати дослідно-статистичним методом. Оскільки ці витрати є умовно-змінними, як такі, що залежать від обсягу товарообороту, то при аналізі необхідно звернути увагу на їх достатність для обслуговування процесу збуту.
У наведеному прикладі торговельне підприємство вважає оптимальним рівень витрат на пакування в минулому періоді. Тому планування цих витрат можна здійснити за формулою: (1)
де Вз - витрати умовно-змінні, тис. грн.;
Тпл - плановий товарооборот, тис. грн.;
РВз - рівень умовно-змінних витрат в % до товарообороту. Величина витрат на пакування товарів, обчислена за наведеною формулою складає 4,16 тис. грн. .
Витрати на рекламу планують, виходячи з передбачуваних заходів щодо здійснення реклами. Оскільки ці витрати відносяться до таких, що залежать від обсягу товарообороту, то їх також можна планувати за вище наведеною формулою (1).
У наведеному прикладі витрати на рекламу прогнозуються в сумі 1,44 тис. грн. .
Інші витрати включають витрати, пов'язані зі збутом товарів, що не увійшли в перелік вище названих статей. Це витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на страхування, ремонт, охорону та інші витрати, пов'язані зі збутом, їх планування здійснюється шляхом поелементного підрахунку і не потребує складання спеціальної форми таблиць. У наведеному прикладі інші витрати прогнозуються в сумі 36,68 тис. грн., що на 26,62 тис. грн. більше, ніж у минулому періоді. Збільшення цих витрат зумовлене в основному плановим капітальним ремонтом основних засобів, що забезпечують збут товарів.
Загальна сума планових витрат на збут становить 480,0 тис. грн., що складає 12,15% до товарообороту (див. табл. З, с.18).
З даних табл. З видно, що торговельне підприємство передбачило збільшення витрат на збут на 79,8 тис.грн. або на 0,48% до товарообороту. Їх зростання зумовлене збільшенням обсягу прогнозованого товарообороту на 15,2% та плановим ремонтом основних засобів за кошторисною вартістю в сумі 25,0 тис.грн. (стаття "Інші витрати").
6.4. Інші операційні витрати включають суму безнадійної дебіторської заборгованості та відрахувань у резерв сумнівних боргів; втрати від уцінки товарів; нестачі і втрати від псуття товарів; витрати на утримання об'єктів соціально-культурного призначення; інші витрати операційної діяльності, їх величину доцільно прогнозувати дослідно-статистичним методом, опираючись на матеріали аналізу за минулі 3-5 років.
Інші операційні витрати заслуговують особливої уваги. При ефективному управлінні фінансами, добре налагодженій контрольно-аналітичній роботі їх можнамінімізувати.
Планування інших операційних витрат здійснюється поелементно дослідно-статистичним методом, на основі даних аналізу за 3-5 останніх років.
Примірний план інших операційних витрат торговельного підприємства дано в таблиці 4.
Таблиця 4.
План інших операційних витрат торговельного підприємства
Елементи адміністративних витрат За минулий період На плановий період
сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту сума, тис.грн. рівень, % до товарообороту
1 2 3 4 5
1. Штрафи, пені, неустойки сплачені 9,80 0,29 - -
2. Матеріальне заохочення працівників 51,60 1,50 58,22 1,48
3. Списання безнадійної дебіторської заборгованості 5,30 0,16 - -
4. Резерв на сплату штрафів - - 6,78 0,17
Разом 66,70 1,95 65,00 1,64
Товарооборот 3428,6 100,0 3950 100,00
6.5. Таким чином структура операційних витрат торговельного підприємства на плановий період характеризується даними таблиці 5.
Таблиця 5
Структура операційних витрат на плановий період
Групи операційних втрат Сума, тис.грн. Рівень, % до товарообороту
Питома вага, % до підсумку
1 2 3 4
1. Адміністративні витрати 155,0 3,92 22,1
2. Витрати на збут 480,0 12,15 68,6
3. Інші операційні витрати 65,0 1,64 9,3
Разом 700,0 17,71 100,0
Товарооборот 3950,0 100,0 X
6.6. З визначенням прогнозованої величини операційних витрат (ряд. 9+10+11, табл. 1) необхідно оприділити очікувані фінансові результати від операційної діяльності (ряд.12, табл. 1).
У наведеному прикладі прогнозований прибуток від операційної діяльності складає 137,0 тис.грн. (790,0 + 47,0-155,0-480,0-65,0) або (ряд. 7+8-9 - 10 -11). Це означає, що підприємство, при виконанні плану товарообороту (ряд. 1, табл. 1), плану чистого доходу (ряд. 5, табл. 1), валового прибутку (ряд.7, табл. 1), отриманні прогнозованих інших операційних доходів (ряд. 8, табл. 1), недопущені перерозходу операційних витрат (ряд. 9+10+11, табл. 1) зможе забезпечити рентабельність операційної діяльності, отримати прибуток в сумі 137 тис.грн., а при перевиконанні вказаних показників та економії витрат є можливість збільшити прибуток.
У випадку збитку торговельному підприємству необхідно визначити межу беззбитковості основної діяльності (торгівлі) і вишукати шляхи отримання прибутку в розмірі, який забезпечив би щонайменше її самоокупність. Межу беззбитковості треба визначити й за умов очікування операційного прибутку з тим, щоб запобігти збитку від операційної діяльності.

 
 

Цікаве

Загрузка...