WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Представництво (довіреність) - Курсова робота

Представництво (довіреність) - Курсова робота

прибуток підприємства , тобто воно отримує додаткові оборотні кошти
Інший аспект прояву регулюючої функції податку на прибуток підприємств розглядається у взаємозв'язку з існуючою конкуренцією між країнами світу за мобільні фактори виробництва та частину прибутку ( яка вилучається у вигляді податку ) від їх використання
Основним критерієм нейтральності податку на прибуток підприємств щодо мобільності факторів виробництва є нейтральність стосовно експорту та імпорту капіталу. В наслідок неврахування цього критерію виникають проблеми ухилення від сплати податку на прибуток шляхом переміщення діяльності або капіталів в тіньовий сектор або в інші країни з меншим рівнем оподаткування чи більш сприятливими нормами нарахування амортизації .
Ця проблема особливо актуальна для України , де спостерігається значний відтік капіталів та кваліфікованої робочої сили у тіньовий сектор та за кордон
На ці та інші аспекти функціонування податку на прибуток підприємств слід звернути увагу при реформуванні системи прибуткового оподаткування .
Одним з основних методів стимулювання ділової активності в країні через податок на прибуток є встановлення пільг малим підприємствам .
Як показав світовий досвід малі фірми це основні представники венчурного підприємництва , тобто підприємництва пов'язаного з ризиком , інноваціями , впровадженням нетрадиційних технологій , а це в свою чергу є рушійною силою економіки будь якої країни .
При чому визначення малого підприємства повинно базуватися не на кількості працюючих ( як це зроблено в нашій країні ) , а на прибутковості фірми .
Досвід такої класифікації існує в США . Основна федеральна ставка податку на прибуток корпорацій складає 34 %, але вноситься він ранжовано . За перші 50 000 дол. прибутку платиться 15 % , за наступні 25 000 дол. - 25 % і лише на решту суми вступає в дію основна ставка . Майже така ж схема працює і Великобританії , але в цій країні корпорації діляться на дві групи :
1. Дрібні ( з прибутками до 100 000 фунтів стерлінгів ) вони сплачують податок за ставкою 25 %
2. Великі ( з прибутками більше 100 000 фунтів стерлінгів ) вони сплачують податок за ставкою 33 %
До списку найдійовіших стимулів можна також віднести пільгове оподаткування реінвестованих прибутків , пільги на науково дослідні та конструкторські роботи .
Якщо знову звернутися до досвіду США то можна виявити ще один цікавий приклад стимулювання через податкові пільги НТП та одночасне сприяння поліпшенню екологічної ситуації . Підприємства в США мають податковий кредит при сплаті податку на доходи корпорацій в розмірі 50 % вартості обладнання , що використовує енергію сонця та вітру .
На мою думку можна було б впровадити також стимулювання виробництва у відстаючих регіонах країни . Механізм цього процесу наступний в найменш розвинутих областях встановлюються знижена на 5-6 % ставка податку на прибуток. Це не принесло б значних втрат бюджету , а навпаки через заохочення підприємців до розвитку діяльності в саме цих регіонах поповнило його і призвело б до більш рівномірного розвитку регіонів .
Висновки
До сьогоднішніх реформ законодавства з оподаткування прибутку підприємств наша держава йшла 6 років . На цьому шляху було багато парадоксів , як то незрозумілі пільги для " своїх фірм " , які підривали економіку країни , переходи від оподаткування прибутку до оподаткування доходу і назад , " вбивча " система нарахування амортизації та інше .
Не можна сказати , що сучасне законодавство - ідеальне в нього є свої вади , які вже частково були виправлені при прийнятті Закону , але зрозуміло одне - з прийняттям цього Закону було зроблено спробу , і спробу досить вдалу , переходу до цивілізованих , прийнятих у всьому світі стандартів оподаткування прибутку підприємств .
Як вже зазначалося ці стандарти свідчать наступне : значно більшого ефекту в масштабах держави можна досягти , якщо перенести акценти з фіскальної функції податку на прибуток підприємств на його регулюючу.
В кінці кінців основною метою ведення бізнесу є отримання прибутку і вилучаючи його у завищених обсягах держава спершу відбиває інтерес платити податок на прибуток , а потім і взагалі займатись бізнесом .
Основною проблемою на цьому шляху є намагання держави " викачати " з підприємств по більше грошей і мати якомога жорсткі механізми контролю за діяльністю підприємств . Обидва ці "намагання" дісталися нам у спадок від командно-адміністративної системи і переборовши їх , я думаю , наша держава отримає вигоду як на макроекономічному так і на мікроекономічному рівні.
Ціллю у реформуванні системи оподаткування прибутку підприємств повинні бути жорсткі закони ( які не мають двояких трактувань ) та м'які податки ( які заохочують до ведення бізнесу )
На мій погляд реформування податкового законодавства на Україні надалі повинно йти наступним шляхом
1. Визначення амортизації як зменшення податкових зобов'язань , а не як витрати виробництва
2. Встановлення єдиної норми амортизації в розмірі 25 % на рік
3. Встановлення ставок оподаткування прибутку для малих підприємств від 15 до 25 %
4. Віднесення прямих інвестицій до складу валових витрат
5. Встановлення ставки оподаткування для доходу отриманого по операціях з цінними паперами на фондовій біржі 25 %
6. Встановлення моментом отримання доходу день зарахування коштів на рахунок підприємства в банку , або внесення готівки в касу .
Проте розв'язання проблем фінансового забезпечення держави та суб'єктів господарювання неможливе лише на рівні прийняття нових чи вдосконалення чинних правових актів з питань оподаткування . Докорінно поліпшити фінансові відносини можна лише шляхом істотних макроекономічних перетворень , у тому числі й на рівні податкової системи.
Головним із них має стати зміна структури і принципів розподілу ВВП між господарюючими суб'єктами , громадянами , державою . Цим ймовірно й визначатиметься характер майбутніх фінансово - економічних перетворень в Україні .
Список використаної літератури
1. Максимов А.С. Удосконалення системи прибуткового оподаткування в Україні " Фінанси України " № 5 1997
2. Терьохін С. Фіскальна політика України. Вісник податкової служби України № 10 1996
3. Терещенко С.І. Податок на прибуток : необхідність урахування критерію нейтральності " Фінанси України ", № 4 1997
4. Держава. Податки .Бізнес
5. Поддерьогін А.Н. Коментар до Закону України " Про внесення змін до Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств " Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997
6. Пришва Н. Зміни в правовому регулюванні оподаткування прибутку підприємств Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997
7. Ефімов А. Сумнівна та безнадійна заборгованість в новому податковому законодавстві Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997
8. Закон України " Про внесення змін до Закону України " Про оподаткування прибутку підприємств " Бухгалтерський облік та аудит № 6 1997
9. Кучерявенко Н. Основи податкового права Харків " Еспада " 1996

 
 

Цікаве

Загрузка...