WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання - Реферат

Продуктивність праці робітників торговельного підприємства: методи оцінки та резерви зростання - Реферат

Продуктивність праці робітників торговельного підприємства:
методи оцінки та резерви зростання
Найбільш загальним та універсальним показником, який відображає ефективність використання трудових ресурсів (персоналу) підприємства є продуктивність праці робітників.
В загальному розумінні продуктивність праці характеризує її результативність (плідність), тобто оцінює результат праці, отриманий на одиницю витрат, пов'язаних з використанням трудових ресурсів підприємства. У вузькому розумінні рівень продуктивності праці ви-значається кількістю продукції (обсягом робіт чи послуг), що виробляються одним працівником за одиницю робочого часу (годину, зміну, добу, місяць, квартал, рік) або кількістю робочого часу, що витрачається на виробництво одиниці продукції (виконання робіт чи послуг).
Різноманітність підходів до визначення результату праці в торгівлі та оцінки розмірів використаних трудових ресурсів обумовила формування системи показників продуктивності праці, відображеної на рис.
Рис. 2.3.1. Методи вимірювання та показники продуктивності праці робітників торговельного підприємства.
Найбільш розповсюдженим показником продуктивності праці ро-бітників торговельного підприємства є виробок, який визначається середнім розміром товарообігу на одного працівника підприємства:
,
де П - середня виробка на одного працівника, грн;
Т - розмір товарообігу за період у фактичних цінах, грн;
n - середньоспискова чисельність робітників підприємства, чол.
Цей показник характеризує обсяг товарообігу, реалізованого одним робітником підприємства торгівлі за певний проміжок часу.
Незважаючи на широке використання та простоту розрахунку, рівень та динаміка цього показника не дозволяє повною мірою відтворити рівень продуктивності праці та його зміну, провести порівняльний аналіз.
Він не враховує трудомісткості реалізації окремих товарних груп, зрушень в структурі товарообігу та змін в трудомісткості продажу товарів. Крім того, в умовах інфляції зростання обсягу товарообігу відбувається не в результаті зростання фізичної маси товарів, що реалізуються, а в зв'язку зі зміною рівня цін на товари.
З метою нейтралізації означених недоліків для дослідження динаміки продуктивності праці доцільно додатково використовувати наступні показники:
1. Продуктивність праці в порівняльних цінах:
,
де Пп - середній виробіток на одного працівника у порівняльних цінах, грн;
Т - товарооборот у фактичних цінах, грн;
п - середньоспискова чисельність робітників підприємства, осіб;
Іц - індекс зміни цін даного періоду порівняно з базовим періодом.
Розрахунок цього показника дозволяє нейтралізувати вплив фактору зміни цін на значення показника продуктивності праці.
2. Продуктивність праці в порівняльних цінах на один людино-день:
,
де Пп - обсяг товарообороту в порівняльних цінах на один відпрацьований людино-день, грн;
Т - обсяг товарообороту у фактичних цінах, грн;
ІЦ - індекс зміни цін даного періоду порівняно з базовим періодом;
n - середньоспискова чисельність робітників підприємства, осіб;
t - фонд відпрацьованого часу одним робітником, дн;
(nt) - загальні трудові витрати за період, люд. дн.
Цей показник дозволяє отримати розмір обсягу товарообороту, що виробив у середньому один працівник торговельного підприємства за один день. Продуктивність праці на один відпрацьований людино-день, як і попередній показник, враховує дію цінового фактора впродовж періоду, а також вплив зміни режиму роботи торговельного підприємства (кількості робочих днів у періоді).
Значення цього показника зростає при необхідності порівняння рівня продуктивності праці за періоди, протягом яких торговельне підприємство працювало різну кількість робочих днів та годин (в зв'язку з ремонтом, вимушеним закриттям, реорганізацією тощо).
3. Продуктивність праці в порівняльних цінах та структурі товарообігу:
де Птр - обсяг товарообороту у порівняльних цінах на одного робітника, скоригований на коефіцієнт трудомісткості реалізації товарів, грн;
Т, - обсяг товарообороту у фактичних цінах, отриманий від продажу і-ї групи товарів або і-м відділом магазину, грн;
Іц - індекс росту цін цього періоду порівняно з базовим періодом;
n - середньоспискова чисельність робітників торговельного підприємства, чол;
КТі - коефіцієнт трудомісткості реалізації і-ї товарної групи або трудомісткість реалізації товарів і-м відділом магазину;
Коефіцієнт трудомісткості розраховується за формулою:
де tі - час на реалізацію і-ї товарної групи вартістю одна грн. або на реалізацію і-м відділом магазину товарів на одну грн.;
t - середній розмір часу на реалізацію магазином товарів вартістю одну грн., сек.
Розрахунок продуктивності праці на базі оцінки трудомісткості реалізації окремих товарних груп дозволяє порівнювати рівень про-дуктивності праці при зміні в структурі товарообігу, по товарних відділах одного підприємства та кількох підприємств аналогічного профілю. Незважаючи на певну неточність розрахунку трудомісткості, практичне використання даного показника дозволяє отримати певне уявлення про вплив структурного фактора та його значення.
4. Продуктивність праці по реалізації одиниці товару:
де Кі - кількість натуральних або умовно-натуральних одиниць реалізації і-го товару;
ni - чисельність робітників підприємства, зайнятих реалізацією і-го товару;
t - фонд відпрацьованого часу одним робітником (днів або годин);
Цей показник продуктивності є натуральним, оцінює продуктивність не в грошовому вимірі, а як кількість одиниць товару, яку реалізує один працівник за період оцінки.
У торгівлі використання цього показника продуктивності доцільне в підприємствах та товарних відділах, що реалізують складні побутові, мірні або штучні товари (тканини, бакалія, хліб та інше) при наявності відповідного інформаційного забезпечення.
5. Продуктивність праці в порівняльних цінах на одиницю торгово-оперативного персоналу:
де nоп - чисельність торгово-оперативного персоналу;
ПВоп - питома вага торгово-оперативного персоналу, в долях одиниці.
Застосування цього показника дозволяє врахувати вплив на рівень продуктивності праці змін в складі персоналу підприємства.
Усі розглянуті вище показники продуктивності праці в якості результату праці використовують обсяг реалізації товарів у вартісному або натуральному вимірі. Витрати праці оцінюються кількістю робітників чи обсягом відпрацьованих людино-годин.
При оцінці результатів та затрат праці можуть використовуватися й інші показники.
Для визначення рівня продуктивності праці окремих категорій працівників можуть використовуватися також: кількість покупців, тонно-кілометраж перевезень, обсяг фасування, кількість оброблених або перевірених документів, об'єм вивезення сміття тощо.
Затрати праці на реалізацію продукції можуть характеризуватися не лише кількістю робітників та числомвідпрацьованого часу, а й:
- обсягом коштів на оплату праці та стимулювання персоналу;
- обсягом загальних витрат на утримання трудових ресурсів.
Розглянуті показники також можуть застосовуватися при оцінці рівня продуктивності праці.
В плануванні та аналізі продуктивності праці використовуються також обернені показники продуктивності праці, які характеризують трудомісткість діяльності - трудовитрати на досягнення одиниці результату (товарообігу). Вони можуть обчислюватися як обернена величина в усіх формулах, що були розглянуті.
В процесі оцінки показників продуктивності праці працівників торговельних підприємств необхідно враховувати:
1. Поняття "продуктивність праці" застосовується до всіх категорій та професій працівників торговельного підприємства. Але враховуючи відмінності, які існують між виміром результатів праці окремих категорій

 
 

Цікаве

Загрузка...