WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

Проблеми формування і виконання місцевих бюджетів - Реферат

основі розподіляються між усіма ланками бюджетної системи України. Перелік регулюючих доходів визначається законодавством України про бюджетну систему і про місцеві органи влади. Уточнення переліку регулюючих доходів здійснюється у щорічних законах про Державний бюджет України. До 1997р. в Україні було 4 регулюючих загальнодержавних податки: податок на додану вартість, податок на прибуток підприємств і організацій, акцизний збір та прибутковий податок із доходів громадян. Але з прийняттям Закону "Про державний бюджет на 1997 рік" податок на додану вартість в повній сумі зараховується до Державного бюджету, а згідно Закону "Про Державний бюджет на 1998 рік" передбачене повне зарахування прибуткового податку з громадян до місцевих бюджетів, а акцизного збору - до Державного бюджету. Тому фактично регулюючими для бюджету району можна визначити податок на прибуток підприємств і організацій та прибутковий податок з громадян.
Наведені в таблиці 2.1 дані свідчить, що за чинної системи розподілу бюджетних доходів питома вага власних та закріплених доходів у загальному обсязі доходів має тенденцію до зростання. Так, власні та закріпленні доходи бюджетів Новгородківського району у 1996 році становили лише 11,54 відс. усіх доходів зведеного бюджету району, а в 1997-1998 роках їх частка збільшилась і становила відповідно 23,26 та 26,85 відсотка. Але цих коштів звичайно ж недостатньо навіть для фінансування поточних потреб соціально-побутової інфраструктури. Найвагомішими надходженнями є кошти від земельного податку, частка якого в 1998 році склала майже 15 відс. від загальних доходів, а також доходи від податку із власників транспортних засобів, питома вага якого у 1998 році була 4,02 відсотка.
Підвищення питомої ваги земельного податку у структурі доходів ( з 3,78 відс. - у 1996 році та 11,42 відс. - у 1997 р. до 14,8 відс. - у 1998 році) пов'язане з підвищенням ставок цього податку у 1.81 рази, що передбачено Законом України "Про державний бюджет на 1997 рік". В 1998 році змін до розміру цих ставок не передбачалося.
Що ж стосується збільшення частки надходжень від податку із власників транспортних засобів (з 1,66 відс. у 1996 році до 4,02 відс. - у 1998 році), то такі зміни пов'язані з прийняттям 11 лютого 1997 року нової редакції Закону "Про податок із власників транспортних засобів", згідно
Таблиця 2.1
Структура дохідної частини зведеного бюджету Новгородківського району в 1996 - 1998 рр. (тис. грн.)
Вид податку 1996 рік 1997 рік 1998 рік
Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс. Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс. Фактично
надійшло Питома вага в загальній сумі доходів, відс.
Власні та закріплені доходи 283 11,54 617 23,26 629,3 26,85
Місцеві податки і збори 31 1,30 35 1,32 43,7 1,86
Надходження коштів від приватизації майна 28 1,14 0,00 0,00
Податок на промисел 1 0,04 3 0,11 2,2 0,09
Державне мито 28 1,14 42 1,58 40,1 1,71
Плата за воду 1 0,04 1 0,04 1,5 0,06
Податок з власників транспортних засобів 41 1,66 127 4,79 94,2 4,02
Надходження сум від перевищення розрахун-кового фонду спожи-вання 4 0,16 0,00 0,3 0,01
Плата за землю 93 3,78 303 11,42 347,3 14,8
Збори та інші неподат-кові доходи 56 2,28 73 2,75 69,9 2,98
Плата за спецвикори-стання надр 0,00 1 0,04 1,7 0,07
Інші надходження 0,00 32 1,21 28,4 1,21
Регулюючі доходи 935 37,99 344 12,97 301,8 12,87
ПДВ 642 26,09 0,00 0,00
Податок із прибутку 135 5,49 142 5,35 39,1 1,67
Акцизний збір 0,00 0,00 0,00
Прибутковий податок з громадян 158 6,42 202 7,62 262,7 11,20
Кошти отримані 1243 50,51 1692 63,78 1413,1 60,28
Позички та кошти, от-римані за взаємними розрахунками 222 9,02 0,00 0,00
Дотації, одержані з обласного бюджету 1021 41,49 1692 63,78 1413,1 60,28
Всього доходів 2461 100 2653 100 2344,2 100
якого ставки оподаткування збільшено в 1,81 рази, а також з об'єктивними причинами - збільшенням кількості громадян-власників транспортних засобів.
Лише 1,71 відс. припадає на державне мито, а також на різні збори та неподаткові доходи (штрафи, фінансові санкції, реєстраційні й ліцензійні збори тощо). Їхня частка у структурі доходів бюджету незначна (близько 3 відс.) і є порівняно незмінною протягом останніх трьох років. Інші закріплені податки тазбори (податок на промисел, плата за воду), а також доходи від приватизації майна не забезпечують будь-якого значного надходження до бюджету.
Окремо слід звернути увагу на місцеві податки і збори. Питання місцевого оподаткування вперше отримало певне вирішення у Декреті Кабінету Міністрів України "Про місцеві податки і збори" від 20 травня 1993 р., яким встановлено 17 місцевих податків і зборів. Законом України "про систему оподаткування" у 1994 році було внесено зміни до переліку місцевих податків і зборів, і їх стало на два менше. У лютому 1997 р. Верховна Рада прийняла Закон "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про систему оподаткування", де передбачено вже 16 видів місцевих податків і зборів.
Практика застосування місцевих податків і зборів засвідчує, що їх використання в Україні малоефективне, що їх роль у формуванні місцевих бюджетів поки що незначна. Як свідчать дані таблиці 2.1, у 1996 році частка місцевих податків і зборів становила 1,3 відсотки, в 1997 р. - 1,32, а у 1998 році їхня частка хоча й незначно, але все ж підвищилась і становила 1,86 відс.
Слід зазначити, що на території району стягується лише 3 із 16 місцевих податків і зборів: комунальний податок, ринковий збір, збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг.
Таблиця 2.2
Розмежування надходжень від місцевих податків і зборів по
окремим видах місцевих бюджетів в 1996-1998 рр. (тис. грн.)
Вид податку Роки Місцеві бюджети В тому числі
Районний Сільські Селищний
Всього Фактично надійшло Питома вага, відс Фактично надійшло Питома вага, відс Фактично надійшло Питома вага, відс
Комунальний податок 1996 18,8 - 0,00 7,06 37,56 11,74 62,44
1997 21,22 1 4,71 6,98 32,91 13,24 62,38
1998 26,5 5,6 21,13 3,7 13,96 17,2 64,91
Ринковий збір 1996 7,24 - 0,00 - 0,00 7,24 100
1997 8,17 - 0,00 - 0,00 8,17 100
1998 10,2 - 0,00 - 0,00 10,2 100
Збір за місце торгівлі 1996 4,96 - 0,00 3,85 77,62 1,11 22,38
1997 5,61 - 0,00 4,28 76,4 1,33 23,60
1998 70,0 - 0,00 5,5 78,57 1,5 21,43
Дані таблиці свідчать, що близько 73 відс. суми місцевих податків і зборів стягується Новгородківською селищною Радою і лише 27 відс. - сільськими Радами. Найбільшу питому вагу (близько 70 відс.) займає комунальний податок, так як платниками цього податку є промислові та інші підприємства, що розташовані на відповідній території. Поряд з вищесказаним слід відзначити, що при наявності в селищі Новгородка діючого готелю селищною Радою не був впроваджений готельний збір, який зміг би стати ще одним джерелом надходжень до місцевого бюджету.
Ще проблематичніше забезпечення власними та закріпленими джерелами доходів районного бюджету. До нього, як правило надходить

 
 

Цікаве

Загрузка...