WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства - Контрольна робота

Використання економіко-логічних методів аналізу господарської діяльності на підприємстві. Анализ формування прибутку підприємства - Контрольна робота

тарою
Суми кредиторської (між підприємствами недержавних форм власності) і дебіторської заборгованості, термін позовної давності яких минув
-
х
29
-
х
х
4
х
-
- х
х
-
х
-
-
--
21
179
-
46
Інші доходи, витрати і втрати, віднесені на фінансові результати за чинним законодавством
-
-
Всього позареалізаційних доходів, витрат і втрат (без доходів від володіння корпо-ративними правами і цінними паперами)
Сальдо
323
+77
246
-
Всі статті позареалізаційних витрат і втрат аналізуються з точки зору виявлення причин їх виникнення і можливих заходів, які можна здійснити для зменшення та повної ліквідації їх у майбутньому, що може суттєво підвищити рентабельність роботи підприємства.
ІІ. Практична частина.
Задача 12.
Проаналізувати вплив на обсягу товарообігу підприємства зміни середньої вартості основних фондів та ефективності їх використання згідно приведених даних.
Таблиця 5.
Показник Період
Базисний Звітний
На
початок На
кінець На
початок На
кінець
Товарообіг , тис. грн.
Залишок основних фондів,
У тому числі:
Будівлі і споруди
Обладнання
інші -
46,3
8,9
0,5 7028
46,3
9,2
0,3 -
46,3
9,2
0,3 7122
46,3
11,0
0,6
Рішення.
Знаходимо показник ефективності використання основних засобів - фондовіддачу (f) :
Т=f Ф ; f =Т/ Ф;
Де Т - товарообіг у грошовому вираженні;
Ф - середня первісна вартість основних фондів за період.
Базисний рік:
Фондовіддача будівель та споруд:
f = 7028 / 46,3 = 151,79.
Фондовіддача обладнання :
f = 7028 / 9,05 = 776,57.
Фондовіддача інших основних засобів:
f = 7028 / 0,4 = 17570.
Звітний рік :
Фондовіддача будівель та споруд:
f = 7122 / 46,3 = 153,82.
Фондовіддача обладнання :
f = 7122 / 10,1= 705,148.
Фондовіддача інших основних засобів:
f = 7122 / 0,45 = 15826,6.
Знаходимо абсолютні і відносні відхилення та заповнюємо таблицю .
Таблиця 6 (узагальнююча)
Показник
Бук-
ва Період Відхилення
Базис Звітний Абсол. віднос.
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3*100
Товарообіг , тис. грн.
Залишок основних фондів,
У тому числі:
Будівлі і споруди
Обладнання
Інші
Фондовіддача:
Будівлі і споруди
Обладнання
Інші Т
а
в
с
fa
fb
fc 7028
46,3
9,05
0,4
151,79
776,57
17570 7122
46,3
10,1
0,45
153,82
705,148
15826,6 94
0
1,05
0,05
2,03
-71,42
-1743,4 1,34
0
11,6
12,5
1,34
-9,19
-9,92
Методом ланцюгових підстановок отримуємо :
Т0 = а0 * f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;
Т01 = а1* f а0= 46,3 * 151,79 = 7028;
Т1 = а1 * fа1 = 46,3 * 153,82 = 7122;
Та =Т01- Т0 = 7028-7028 = 0;
Тfa = Т1 - Т01 = 7122-7028 = 94;
Т = Т 1 - Т 0= 7122-7028 = Та + Тfa = 94.
Т0 = в0 * fв0= 9,05* 779,57 = 7028;
Т01 = в1* f в0= 10,1 * 776,57 = 7843,357;
Т1 = в1 * fв1 = 10,1* 705,148 = 7122;
Тв =Т01- Т0 = 7843,357-7028 = 815,357;
Тfв= Т1 - Т01 = 7122- 7843,357= -721,357;
Т = Т 1 - Т 0= 7122-7028 = Тв + Тfв= 94.
Т0 = с0 * fс0= 0,4* 17570 = 7028;
Т01 = с1* f с0= 0,45 * 17570 = 7906,5;
Т1 = с1 * fс1 = 0,45* 15826,6 = 7122;
Тс =Т01- Т0 = 7906,5 -7028 = 878,5;
Тfс= Т1 - Т01 = 7122- 7843,357= -784,5;
Т = Т 1 - Т 0= 7122-7028 = Тс + Тfс= 94.
Вивід: Обсяг товарообігу збільшився на 94 тис. грн. Це відхилення відбулося під впливом слідуючих факторів: збільшення фондовіддачі будівель і споруд на 2,03; збільшення вартості обладнання на 1,05 тис. грн. привело до збільшення товарообігу на 815,357 тис. грн. і до його зменшення в зв"язку із зменшенням фондовіддачі на -721,357;
збільшення вартості інших основних засобів на 0,05 тис. грн. Привело до збільшення товарообігу на 878,5 тис. грн. і до його зменшення в зв"язку із зменшенням фондовіддачі на -784,5.
Задача19.
Проаналізувати вплив на продуктивність праці зміни штату працівників роздрібної торгівлі на основі таких даних.
Таблиця7.
Показник Період
базисний звітний
Роздрібний товарообіг, тис.грн.
Середньоспискова чисельність
Працівників, чол.
Всього
Втому числі оперативних праців.
З них продавців 253000
820
710
640 240150
800
708
638
Рішення.
Зростання продуктивності праці : Іпт = ПТотч / ПТбаз*100.
Виконуємо необхідні обчислення і заповнюємо таблицю
Базисний рік :
Продуктивність праці загальна:
ПТ = 253000 / 820 = 308,54 на 1 робітника.
Продуктивність праці оперативних працівників:
ПТ = 253000 / 710 = 356,34;
Продуктивність праці продавців:
ПТ = 253000 / 640= 395,31.
Звітний рік :
Продуктивність праці загальна:
П Т= 240150 / 800 = 300,18;
Продуктивність праці оперативних працівників:
ПТ = 240150 / 708= 339,19;
Продуктивність праці продавців:
П Т= 240150 / 638 = 376,41.
Зростання загальної продуктивності праці: Іпт = 300,18/ 308,54 *100= 97,3% , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 2,7%.
Зростання продуктивності праці оперативних працівників:
Іпт = 339,19/356,34*100= 95,2% , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 4,8%.
Зростання продуктивності праці продавців:
Іпт = 376,41/395,31*100= 95,2% , тобто продуктивність в звітному році зменшилася на 4,8%.
Таблиця8 ( узагальнююча)
Показник
Бук-
ва Період Відхилення
Базис Звітний Абсол. віднос.
1 2 3 4 5=4-3 6=5/3*100
Товарообіг , тис. грн.
Середньоспискова чисельність
Працівників, чол.
Всього
В тому числі оперативних праців.
З них продавців
Продуктивність праці:
Загальна
Оперативних працівн.
продавців Т
а
в
с
d
e
f 253000
820
710
640
308.54
356,34
395,31 240150
800
708
638
300,18
339,19
376,41 -12850
-20
-2
-2
-8,35
-17,15
-18,9 -5,07
-2,43
-0,28
0,31
-2,71
-4,81
-4,78
Вивід: в звітному році відбулося зменшення товарообігу на 12850тис.грн. під впливом таких факторів: а) зменшення чисельності працівників 800*300,18=240150;
820* 300,18 = 246164;
246164 - 240150 = 6014 - приріст зниження за рахунок чисельності;
б) зменшення за рахунок зниження продуктивності праці 820* 8,34 = 6836. Звідси зменшення товарообігу 6014+6836 = 12850 тис. грн.
Висновки.
Володіння прийомами і методами економічного аналізу створює підґрунтя для розвитку їх економічного мислення, набуття здатності сприймати економічні процеси, що відбуваються на підприємствах (а також в інших об'єктах управління) у всій їх багатогранності і взаємозумовленості.
Це особливо важливо в умовах розвитку і поглиблення ринкових засад в нашій економіці, які об'єктивно ускладнюють завдання у сфері прийняття управлінських рішень на кожному підприємстві, на кожному об'єкті управління.
Вивчення економічного аналізу підвищує рівень загальної економічної й аналітичної підготовки , створює необхідні основи для поглибленого вивчання галузевого аналізу , дозволяє засвоїти методику і методологію побудови аналізу і використовувати у своїй практичній діяльності моделей дослідження, а також набути навички практичної роботи з ними, направити творчу думку на удосконалювання організації і методики економічного аналізу відповідно до вимог теорії і практики ринкового господарства.
Список використаної літератури.

 
 

Цікаве

Загрузка...