WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства - Реферат

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства - Реферат

перевищує 7200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, оподатковуваний (звітний) період дорівнює календарному місяцю. При цьому сплата ПДВ має здійснюватися не пізніше 20 числа місяця, що настає за звітним періодом.
Платники податку, що в них обсяг оподатковуваних операцій є меншим, ніж вказано вище, самі визначають податковий період. Він може дорівнювати календарному місяцю або кварталу. Заяву про своє рішення платник податку подає в податковий орган за місяць до початку календарного року. Протягом календарного року можлива заміна квартального податкового періоду на місячний за заявою платника податку.
Відповідно до указу президента України від 7 серпня 1998 року "про деякі зміни в оподаткуванні " відбуваються певні зміни порядку сплати ПДВ та відшкодування вхідного ПДВ з державного бюджету.
По-перше, визначену за результатами звітного періоду суму ПДВ до відшкодування передбачається зарахувати, на зменшення податкових зобов'язань платника податку протягом трьох наступних за звітним податкових періодів. Однак це не стосується випадків, коли сума ПДВ до відшкодування виникає за здійснення операцій, які оподатковуються за нульовою ставкою.
Ця зміна негативно вплине на фінансовий стан платників ПДВ, оскільки буде супроводжуватись збільшенням періоду іммобілізації оборотних коштів на сплату вхідного ПДВ. Чинна згідно із законом про ПДВ норма зобов'язує провести відшкодування вхідного ПДВ за рахунок коштів державного бюджету протягом 40 днів.
По-друге, з метою скорочення заборгованості (недоїмки) платників податків передбачено зарахувати суму бюджетного відшкодування ПДВ у рахунок інших податків і зборів, що сплачуються відповідним платником податків до державного бюджету. Чинна згідно із законом про ПДВ норма передбачає використання суми бюджетного відшкодування лише в рахунок платежів за ПДВ. Передбачувана зміна може позитивно вплинути на фінансовий стан підприємств.
Згідно з вищеназваним указом уже 1 жовтня 1998 року (замість 1 січня 1999 року) вносяться зміни щодо дати виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту. Виникнення податкових зобов'язань матиме місце з моменту відвантаження товарів, фактичного надання послуг. Датою виникнення права на податковий кредит буде час отримання товару, а не його оплати. Це мас зменшити іммобілізацію оборотних коштів підприємства на оплату вхідного ПДВ.
При цьому передбачається зберегти порядок визначення дати виникнення податкових зобов'язань (за датою оплати) для таких груп товарів: вугілля та вугільні брикети, електрична, теплова енергія, газ, послуги з водопостачання.
У зовнішньоекономічній діяльності можуть бути використані такі форми міжнародних розрахунків: розрахунок готівкою, оплата в кредит, вексель, чек, банківський переказ, розрахунок за відкритим рахунком, акредитив, інкасо.
Готівковий розрахунок розуміють як повну оплату товару до терміну чи в момент переходу товару або товаророзпорядчих документів у розпорядження покупця (можливі й авансові платежі).
Аванси бувають таких видів:
а) грошова сума, яку отримують для покриття витрат, у тому числі на відрядження, при виконанні доручень агентом;
б) грошова сума, призначена для платежів за матеріальні цінності, виконані роботи, надані послуги. При цьому розмір авансу, як правило, становить 10 - 15% від суми всього платежу. Аванс зараховують або повністю при кінцевому розрахунку за товари, послуги, або частинами у випадку оплати окремих партій товарів чи етапів робіт.
Розрахунки кредитні - розрахунки, пов'язані з наданням кредиту, його погашенням і сплатою відсотків. Основні форми кредиту - фінансовий і товарний. Фінансові кредити надають у вигляді грошових позик імпортерам на оплату товарів, які купують.
Поширеніша товарна форма кредиту, при якій експортери надають відтермінування платежів за поставлені товари. Короткотерміновий кредит надають на термін до 1 року, середньо терміновий - до 5 років, довготерміновий - більше 5 років.
Важливою умовою успіху кредитних відносин є гарантування платежів за поставлені товари. У міжнародній торгівлі най найпоширенішою формою є вексельна.
Акцепт векселя означає, що боржник бере на себе зобов'язання виплатити вказану в ньому суму після закінчення вказаного в ньому терміну. Вони можуть передаватися від одного векселетримача до іншого, при цьому на зворотному боці роблять запис (індосамент) з указуванням чи без указування імені нового власника.
Юридична чи фізична особа, котрій передають вексель, може вимагати банківські гарантії оплати (аваля) векселя. Українські зовнішньоторгові контрагенти практикують для розрахунків переказнівекселі (тратти). Тратту виписує кредитор (трансант), і вона є наказом боржникові (трасату) сплатити у встановлений термін вказану в ній суму трансантові чи векселетримачу (ремітентові), яким звичайно є банк кредитора.
В Україні акцепт застосовують як згоду на оплату розрахункових і товарних документів. Експортер виписує рахунок та платіжну вимогу на ім'я імпортера і передає їх своєму банкові, що повідомляє про них платникові. Платник зобов'язаний упродовж трьох днів повідомити банкові про свою відмову від акцепту. Відмова від акцепту може бути повною або частковою. Платіжну вимогу вважають акцептованою, якщо у встановлений термін не надана вмотивована відмова у письмовій формі. Важливою формою гарантування кредитних зобов'язань є гарантії банків, що є письмовими зобов'язаннями банків виконати платіжні зобов'язання своїх клієнтів. У міжнародній торгівлі нерідко застосовують такий вид кредитних розрахунків, як акцептно-рамбурський кредит. Він - це короткотермінове банківське кредитування торгових операцій, що здійснюється на основі переказного векселя, який виставляють експортерам на банк, вказаний імпортером. Зараховуючи цей вексель до його акцепту в своєму банку, експортер отримує платіж готівкою за проданий ним товар.
Зарахований товар разом із супровідними документами пересилають банкові, на який виставлено вексель, і після акцепту вексель повертають банку, що здійснив його облік. Після цих дій банк може отримати виплачену суму на основі його обліку. Документи, які супроводжують товар, передає банк-акцептант імпортерові проти відповідного зобов'язання про сплату банку-акцептанту суми, вказаної у векселі. Даний вид платежів є доволі зручним для експортера, бо дає змогу отримати плату за реалізований товар за порівняно короткий термін.
У зовнішньоторгових операціях доволі часто відбувають розрахунки чеками. Чеки - це письмові розпорядження покупців чи замовників своїм банкам сплатити вказані у них суми пред'явникам чи за їх наказом іншим особам (ордерні чеки). При нанесенні на ордерних чеках передатного напису (індосаменту) вони можуть переходити до іншого власника.
При розрахунках банківськими переказами експортери надсилають імпортерам рахунки та інші документи за поставлені товари. На основі цих документів платники надсилають у свої банки платіжні доручення на переказ грошей на рахунки експортерів чи кредиторів.
Розрахунки з використанням відкритого рахунку здійснюють контрагенти, які добре знають один одного або при поставках масових товарів посередникам зі збуту.
Експортери поставляють товари і передають імпортерам розглянуті у контракті комплекти документів. Платники у встановлені контрактами терміни здійснюють платежі. Для цього вони дають банкам доручення на переказ коштів на рахунки експортера чи виписують чек.
Основна річна фінансова звітність ВАТ "Коломиясільмаш", а саме: балансовий звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, примітки до річної фінансової звітності, а також податкова декларація з ПДВ і декларація про ПБ підприємства винесена в додатки.

 
 

Цікаве

Загрузка...