WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства - Реферат

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства - Реферат

виділити дві підсистеми: оподаткування юридичних осіб (підприємств) та оподаткування фізичних осіб.
Підприємства - суб'єкти господарювання сплачують загальнодержавні, а також місцеві податки і збори. Загальнодержавні податки і збори включають:
ў прямі податки [податок на прибуток, плата (податок) за землю. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, податок на нерухоме майно (нерухомість)] ;
ў непрямі податки [податок на додану вартість (ПДВ), акцизний збір, мито];
ў збори (на обов'язкове державне пенсійне страхування, на обов'язкове соціальне страхування, до державного інноваційного фонду; за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету; за забруднення навколишнього середовища; рентні збори);
ў відрахування на фінансування дорожнього господарства, державне мито, плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності.
Місцеві податки і збори включають:
ў два податки (комунальний податок і податок з реклами);
ў різні збори (за право використання місцевої символіки, за паркування автотранспорту, за проїзд територією прикордонних областей транспортом, що прямує за кордон, за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг, за проведення місцевих аукціонів, конкурсного розпродажу і лотерей, за право проведення кіно-і телезйомок та ін.).
Аналіз системи оподаткування в Україні, її становлення і розвитку дає змогу зробити висновок про серйозні недоліки, що їй притаманні. По-перше, це нестабільність податкової системи. Часті зміни в законодавчих актах щодо окремих податків негативно впливають на розвиток підприємницької діяльності. По-друге , основним є фіскальне спрямування податкової системи, недостатня регулювальна функція основних податків. По-третє, система в цілому надто громіздка, розрахунки окремих податків невиправдано ускладнені.
Кінцевим результатом діяльності підприємств як суб'єктів господарювання є отриманий ними валовий дохід, що відображає заново створену вартість. Валовий дохід визначається як різниця між виручкою від реалізації, матеріальними і прирівняними до них витратами.
Чистий дохід на рівні підприємства набирає форми прибутку і перебуває під впливом такого елемента валового доходу, як заробітна плата. Співвідношення заробітної плати і прибутку у валовому доході залежить від форми власності ./оскільки прибуток визначається як різниця між обсягом реалізації і собівартістю продукції (робіт, послуг), на формування прибутку справляє вплив і державна політика щодо визначення собівартості, її формування.
Об'єктом оподаткування здебільшого є прибуток підприємств. Податок на прибуток належить до тих податків, з допомогою яких активно реалізується регулювальна функція щодо виробництва, інших сфер господарської діяльності. Фіскальній функції податку на прибуток належить другорядна роль.
З прийняттям закону "про внесення змін в закон україни" "про оподаткування прибутку підприємств" з другого півріччя 1997 р. Відбулися істотні зміни в оподаткуванні підприємницької діяльності, спрямовані на підтримку виробника, активізацію інвестиційної діяльності підприємств.
Принципово новим у прийнятому законі є визначення об'єкта оподаткування, тобто: Валовий дохід + скоригований валовий дохід - валові витрати виробництва й обігу - сума нарахованих амортизаційних відрахувань = Оподаткований прибуток.
Обчислення оподаткованого прибутку здійснюється виключенням із суми скоригованого валового доходу, валових витрат виробництва й обігу, а також нарахованих амортизаційних відрахувань.
Визначення валового доходу за оподаткування значно відрізняється від класичного (різниця між виручкою від реалізації і матеріальними, а також прирівняними до них витратами). У валовий дохід запропоновано включити загальні доходи від реалізації товарів (робіт, послуг), тобто всю виручку від реалізації.
У суму валового доходу, а отже і скоригованого валового доходу, не включаються суми акцизного збору та податку на додану вартість, отримані підприємством у складі ціни реалізації товару (робіт, послуг).
Для визначення сум оподаткованого прибутку важливе значення має розрахунок валових витрат виробництва та обігу.
Вивчення валових витрат виробництва й обігу, особливостей їх формування дає змогу зробити висновки, що за складом і обсягом вони перевищують витраті!, які підприємство включає в собівартість, що зменшує суму оподаткованого прибутку.
Зниженню податкового тиску на суб'єктів господарювання сприятиме така особливість оподаткування прибутку.
Якщо у платника податку з числа резидентів об'єкт оподаткування за результатами звітного (податкового) періоду має негативне значення (з урахуванням суми амортизаційних відрахувань), дозволяється відповідне зменшення об'єкта оподаткування у наступному звітному (податковому) кварталі, а також протягом кожного з наступних двадцяти звітних (податкових) кварталів до повного погашення негативного значення об"єкта оподаткування.
Основну ставку податку встановлено в розмірі 30% до об'єкта оподаткування.
Платники податку не пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом, подають податкову декларацію про оподаткований прибуток за звітний квартал, розраховану наростаючим підсумком з початку звітного фінансового року. Податок сплачується в бюджет не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним кварталом.
За підсумками першого і другого місяця квартал платники податку, сплачують авансові платежі (відповідно до 20 числа другого і третього місяців кварталу) розрахунок авансових платежів платники здійснюють самостійно без подання податкових декларацій. Слід звернути увагу, що штрафні санкції за відхилення розмірів сплачених авансових внесків від розміру платежів, перерахованих за результатами звітного квартал)', не застосовуються.
Подання бухгалтерської звітності платниками податку на прибуток передбачене за результатами їхньої діяльності за рік (не пізніше 15 лютого року наступного за звітним).
Якщо податкова адміністрація виявить приховування або невиправдане зменшення сум податку на прибуток, платник сплачує:
ў суму донарахованогоподатку.
ў штраф у розмірі 30% від донарахованої суми податку.
ў пеню, обчислену, виходячи зі 12% облікової ставки національного банку України, що діяла на час сплати, на повну суму недоїмки за весь термін.
Як видно з декларації про прибуток підприємства (див. Додатки) ВАТ "Коломиясільмаш" має лише збитки (-), тобто відносне значення об'єкта оподаткування, що переноситься на наступні податкові квартали.
Плату за землю введено з метою формування ресурсів для фінансування:
ў заходів щодо раціонального використання й охорони землі. Підвищення родючості ґрунтів,
ў відшкодування власникам землі і землекористувачам витрат, які пов'язані з веденням господарства на землях гіршої якості;
ў розвитку інфраструктури населених пунктів.
Плата за землю надходить на рахунок місцевих бюджетів. Структурно-логічну схему податку на землю зображено на рис.5.5.
Порядок обчислення і сплати податку на землю регулюється законом України "про плату за землю" від 19.06.1996 р.
Плата за землю стягується у вигляді земельного податку або орендної плати і встановлюється залежно від грошової оцінки землі. Власники землі сплачують земельний податок за земельні ділянки, передані в оренду, стягується орендна плата.
Об'єктом плати за землю є земельна ділянка, що перебуває у власності або користуванні ( в тому числі й на умовах оренди). Платниками є власники землі та землекористувачі (в тому числі орендарі).
Стягуючи плату за -землю, дотримуються такого .розмежування: землі сільськогосподарського

 
 

Цікаве

Загрузка...