WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

цього виробу в некомплектному або незавершеному вигляді, при умові, що в представленому вигляді цей виріб має основні характеристики комплектного або готового виробу.
II. Положення цього провила також поширюється на заготовки, якщо вони не виділені в конкретну товарну позицію. Під терміном "заготовка" розуміється виріб, не готовий для безпосереднього використання, який має приблизну форму або обриси готового виробу або частини, та який може бути використаний, крім виключних випадків, тільки для доробки в готовий виріб або частину.
Полуфабрикати, які не мають характерної форми готових виробів (такі як прутки, диски, труби і т.і.), не розглядаються як "заготовки".
Ш. Беручи до уваги зміст товарних позицій розділів І - IV, зазначена частина Правила не застосовується до товарів цих розділів.
IV. Деякі випадки, які підпадають під дане Правило, згадуються в загальних положеннях до розділів або груп (наприклад, розділ XVI та групи 61,62, 86, 87 та 90).
V. Друга частина Правила 2 а передбачає, що комплектні або завершені (готові) вироби, представлені в незібраному або розібраному вигляді, класифікуються у тих же товарних позиціях, що і зібрані вироби..
VI. Дане Правило також відноситься до некомплектних або незавершених виробів, представлених у розібраному або незібраному вигляді, при умові, що вони розглядаються як комплектні або завершені виробництвом вироби в силу дії першої частини даного Правила.
VII. Згідно з даним Правилом, під термін "товари, представлені незібраними або розібраними" розуміються вироби, компоненти яких повинні збиратися з допомогою простого кріпильного матеріалу (Гвинтів, гайок, болтів тощо) або ж, наприклад, клепкою або зварюванням, при умові, що для цього потрібні лише прості складальні операції.
VIII. Випадки, які підпадають під дію даного Правила, згадуються в загальних положеннях до розділів або груп (наприклад, розділ XVI та групи 44,86,87 та 89).
IX. Беручи до у ваги зміст товарних позицій розділів І - VI, зазначена частина цього Правила звичайно не застосовується до товарів цих розділів.
Правило 2б
(суміші та сполучення матеріалів або речовин)
X. Правило 26 стосується сумішей та сполучень матеріалів або речовин та товарів, виготовлених з двох або більше матеріалів або речовин. Воно має відношення до товарних позицій, в яких зазначається матеріал або речовина (наприклад, товарна позиція 0503 - кінський волос), та до товарних позицій, в яких вказано товар з конкретного матеріалу або речовини (наприклад, товарна позиція 4503 - вироби з натуральної пробки). Слід зазначити, що дане правило застосовується тільки в тому випадку, якщо в цих товарних позиціях або примітках до розділів або груп не обумовлено інше (наприклад, товарна позиція 1503 - лярдстеарин, не змішаний...).
XI. Суть цього Правила полягає в тому, щоб розширити будь-яку товарну позицію, яка відноситься до матеріалу або речовини, включивши до неї суміші або сполучення даного матеріалу або речовини з іншими матеріалами або речовинами.
XII. Це, однак, розширює товарну позицію не настільки, щоб включати до неї товари, які згідно з Правилом 1 не можна розглядати як такі, що відповідають опису в цій товарній позиції; це відбувається у тому випадку, коли добавка іншого матеріалу або речовини лишає ці товари відмітної ознаки тих видів товарів, які зазначені у цій товарній позиції.
XIII. Як слідство із цього Правила, суміші та сполучення матеріалів або речовин та товари, виготовленні з більш ніж одного матеріалу або речовини, якщо вони, на перший погляд, можуть бути віднесені до двох або більше товарних поpцій, повинні класифікуватися згідно з принципами правила 3.
Правило 3.
3а) Перевага віддається тій товарній позиції, яка містить найбільш конкретний опис товару порівняно з товарними позиціями з більш загальними описами. Однак, коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів або речовин, які входять до складу сумішей або багатокомпонентних виробів, або тільки до окремим елементів товарів, представлених у наборі для роздрібного продажу, то ці товарні позиції повинні розглядатися як рівні по відношенню до цих виробів, навіть якщо одна з них і містить більш детальний або повний чи точний опис виробу.
3б) Суміші, багатокомпонентні вироби, які складаються з різних матеріалів або виготовлені зрізних компонентів, та товари, представлені у наборах для роздрібного продажу, які поможуть класифікуватися згідно з Правилом За, класифікуються по тим матеріалам або складовим частинам, які визначають їх основні ознаки, якщо такий принцип можна застосувати.
3в) Товари, які поможуть бути класифіковані згідно з положеннями Правил 3а та 3б, класифікуються в останній (яка має найбільший порядковий номер) з тих, що розглядаються товарними позиціями.
Правило 4.
Товари, які не можуть бути класифіковані згідно з наведеними вище Правилами, класифікуються у товарній позиції, яка відовідала б найбільш подібним (близьким) товарам, які розглядаються.
І. Це Правило поширюється на товари, які не можуть бути класифіковані згідно з Правилами 1-3. Воно передбачає класифікацію цих товарів у товарній позиції, до якої відносяться найбільш близькі до них товари.
ІІ. При класифікації згідно з Правилам 4 представлені товари необхідно зіставити з аналогічними товарами, для того, щоб визначити ті товари, до яких перші є найбільш близькими. Представлені товари класифікуються у тій же товарній позиції, що і товари, до яких вони є найбільш близькими.
III. Схожість товарів може залежати від багатьох факторів, таких як вид, характерна особливість, призначення.
Правило 5.
Як доповнення до згаданих вище положень по відношенню до нижче зазначених товарів повинні застосовуватись наступні правила.
а) Футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, намист та аналогічна тара (упаковка), яка має особливу форму та призначена для зберігання відповідних виробів або наборів виробів, придатна для довгострокового використання та подана разом з виробами, для яких вона призначена, повинна класифікуватися разом з виробами, які не упаковані. Однак цеправило не застосовується до тари (упаковки), яка утворюючи з упакованими виробами єдине ціле, надає останнім суттєво інший характер.
б) Згідно з положеннями наведеного вище Правила 5а, пакувальний матеріал та пакувальні контейнери, поставлені разам з товарами, повинні класифікуватися разом, якщо вони такого типу, який звичайно використовується для пакування даних товарів. Однак це положення не є обов'язковим, якщо такий пакувальний матеріал або пакувальні контейнери явно придатні для повторного використання.
Правило 6.
Для юридичних цілей класифікація товарів у субпозиціях будь-якої товарної позиції визначається у відповідності з найменуваннями таких субпозицій та будь-яких зв'язаних з ними приміток, а також положеннями вищезгаданих правил, при умові, що лише субпозиції на одному рівні є порівняльними. Для цілей цього Правила також можуть застосовуватись відповідні пояснення та примітки до Розділів та Груп, якщо у контексті не обумовлено інше.

 
 

Цікаве

Загрузка...