WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

витрати
090
27,0
12,8
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток
100
48,6
32,4
збиток
105
-
-
Інші фінансові доходи
120
3,1
-
Інші доходи
130
10,0
-
Фінансові витрати
140
2,3
15,0
Інші витрати
160
35,6
8,0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток
170
23,8
9,4
збиток
175
-
-
Податок на прибуток від звичайної діяльності
180
7,1
2,8
Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток
190
16,7
6,6
збиток
195
-
-
Чисті: прибуток*
220
16,7
6,6
збиток
225
-
-
* Передбачається, що надзвичайних доходів і витрат на підприємстві немає. *'
(таб.2) Показники фінансової стійкості підприємства

з/п
Показники
Значення показників
Розрахунок показників
Оптимальне значення
На 31.12.99 р.
На 31.12.2000р.
. На 31.12.2001
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Коефіцієнт
автономії
фінансової
незалеж-
ності
Кафн
Власний ка-пітал і забезпе-чення
ряд.380+430
підсумок балансу ряд. 640
>0.5
0,72
0,76
0,75
2.
Коефіцієнт
фінансової
стабіль-
ності
Кфс
Власний капітал і забезпечен-
ня
ряд. 380+430
загальна су-ма зобов'я-зань
ряд. 480 + 620
>1.0
2,57
3,23
2,98
3.
Коефіцієнт
забезпече-ності влас-ними обо-ротними коштами
Кзвк
Власні оборотні кошти
ряд, 260 - ряд.,.620 матеріальні оборотні активи ряд.100-140
>0.1
-0,42
0,19
0,43
4.
Коефіцієнт
ефектив-ності вико-ристання активів
Ква (за рік)
Чистий прибуток ряд. 220 середня ве-личина ак-тивів ряд. 640П + ряд. 640К : 2
Ріст
-
0,01
0,03
5.
Коефіцієнт ефектив-ності ви-користан-ня власно-го капіта-лу
Кввк
(за рік)
Чистий прибуток ряд, 220 середня величина власного капіталу ряд. 380П + ряд. 380К : 2
Ріст
-
0,01
0,03
6.
Коефіцієнт співвідно-шення не-оборотних та оборот-них акти-вів
Кос/обор
Необоротні активи ряд, 08.0 оборотні активи ряд. 260
***
3,42
2,96
3,11
Показники фінансової активності є позитивними , відповідно і підпри-ємство знаходиться на стадії розвитку і процвітання.
?
Основні правила інтерпретації Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД).
Однією з невід'ємних складових частин, як Гармонізованої системи опису та кодування товарів (ГС) так і УКТ ЗЕД, є основні правила інтерпретації.
Згідно з вимогами ГС (відповідно і УКТ ЗЕД) класифікація товарів здійснюється в залежності від:
- матеріалу, з якого вони виготовлені;
- функцій, які ці товари виконують;
- ступеню переробки;
- належності до галузі промисловості;
- інших критеріїв, якщо вони спеціально обумовлені.
Оскільки ГС (відповідно і УКТ ЗЕД) є класифікатором товарів, в якому кожен товар класифікується у відповідній одній (а не в кількох) товарній позиції, для регулювання випадків "перекриття" двох і більше товарних позицій (наприклад, по матеріалу та функції товару - пластмасовий стілець, дерев'яний стіл, стальне ліжко тощо) служать Основні правила інтерпретації, які розроблені для того, щоб гарантувати класифікацію товару в одній конкретній товарній позиції. Таким чином, Основні правила інтерпретації установлюють принципи класифікації товарів (регламентують послідовність дій при визначенні коду товару).
Основних правил інтерпретації шість. Перші п'ять призначенні для визначення товарної позиції (чотиризначного коду) товару. Правило 6 застосовується після того, як визначена товарна позиція, і служить для визначення процедури подальшого віднесення товару до відповідної субпозиції та підсубпозиції.
Застосовувати основні правила слід лише послідовно, переходячи від Правила 1 до Правила 2 (а), від Правила 2 (а) до Правила 2(6). Категорично не можна застосовувати Правило 3(6), не застосувавши послідовно Правила 1, 2(а), 2(6), 3(а). Перехід до наступного правила можливий лише в тому випадку, якщо попереднє не дає змоги визначити товарну позицію в якій класифікується товар. На жаль на практиці не враховують цю вимогу УКТ ЗЕД, застосовуючи те правило, яке дає швидку можливість класифікації, не зважаючи на не виконання вимог УКТ ЗЕД. Правило 6 застосовується лише у випадку визначення товарної позиції. Наприклад, у випадку визначеної товарної позиції за допомогою правила 2(6), для визначення відповідних субпозиції та підсубпозиції застосовується Правило 6.
Правило 1.
Назви розділів, груп та підгруп наводяться лише для зручності користування. Для юридичних цілей класифікація товарів проводиться виходячи з текстів класифікаційних угруповань і відповідно до розділів чи груп і, якщо такі тексти не вимагають іншого, відповідно до таких положень.
УКТ ЗЕД є систематизованим переліком товарів міжнародної торгівлі. Ці товари в ній згруповано у розділи, групи й підгрупи, з найменуваннями, які вказують в стислій формі категорії або типи товарів, що охоплені цими розділами, групами та підгрупами. Однак, в багатьох випадках у розділі або у групі клсифікується таке різноманіття та кількість товарів, що їх всі неможливо охопити або перерахувати конкретно в найменуваннях.
Згідно з Правилом 1 класифікацію товару необхідно починати з пошуку коду товарної позиції, в текстовому описі якої фігурує найменування цього товару.
При класифікації товару недостатньо прочитати лише примітки до групи. Обов'язково необхідно прочитати примітки до розділу, які мають відношення до всіх груп цього розділу. Не завжди достатньо ознайомитись з примітками до одного розділу, тому що в інших розділах та групах, що мають відношення до подібних видів товарів, матеріалів, з яких вони виготовлені, або їх функцій, можуть бути примітки з інформацією стосовно класифікації цього товару.
Правило 2.
а) Будь-яке посилання у назві класифікаційного угруповання на будь-який товар стосується також некомплектних чи незавершених виробів, за умови що вони мають основні характеристики комплектних чи завершених виробів, а також розглядається як посиланняна комплектний чи завершений товар, поданий незібраним чи розібраним.
б) Будь-яке посилання у назві класифікаційного угруповання на будь-який матеріал чи сировину стосується також сумішей або з'єднань цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами або речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу або сировини розгдається як посилання на товари, які повністю або частково складаються з цього матеріалу або речовини. Класифікація товарів, які складаються більш ніж з одного матеріалу або речовини, здійснюється відповідно до положень Правила З.
Правило 2а.
(Товари, представлені в некомплектному або незавершеному вигляді)
І. Перша частина Правила 2а розширює вміст будь-якої товарної позиції, до якої відноситься конкретний товар, для включення в неї не тільки комплектного виробу, але і

 
 

Цікаве

Загрузка...