WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаЕкономіка підприємства → Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

Звіт про виробничу практику ТзОВ “БРОКЕР” - Реферат

Загальна характеристика підприємства.
1.1 Характеристика товариства з обмеженою відповідальністю "Брокер".
Товариство з обмеженою відповідальністю (ТзОВ) "Брокер" (надалі "Товариство") створене на основі колективної форми власності в 22/03/01р., у відповідності до Закону України "Про господарські товариства", Закону України "Про підприємства в Україні".
Місце знаходження Товариства:
Україна, Івано-Франківська область,
м. Коломия, вул. Карпатська, 37.
Учасниками Товариства є: громадяни України:
1.Антонюк Віталій Романович;
2.Ткачук Любомир Любомирович;
3.Ткачук Галина Миколаївна.
Внутрішня організаційна структура Товариства має такий вигляд:
Діяльність Товариства здійснюється у відповідності до Закону України "Про господарські товариства", інших законодавчих актів України, установчого договору про створення і діяльність Товариства і Статуту. Воно є юридичною особою, здійснює господарську та іншу діяльність від свого імені на принципах повного господарського розрахунку, має самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, печатку з своїм найменуванням, необхідні штампи і власні бланки.
Товариство може набувати майнових та особистих немайнових прав, вступати в зобов'язання, виступати в суді, арбітражному суді та третейському суді від свого імені. Має право створювати на території України та за її межами філії, представництва, а також дочірні підприємства відповідно до чинного законодавства України, самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у відповідності з чинним законодавством України.
Товариство не відповідає по зобов'язаннях держави і учасників. Держава не відповідає по зобов'язаннях Товариства. Учасники несуть відповідальність по зобов'язаннях Товариства в межах їх вкладів.
Метою Товариства є отримання прибутків від фінансово-господарської діяльності і задоволення на їх основі інтересів засновників, а також економічних і соціальних інтересів працівників, від здійснення виробничої діяльності та надання послуг населенню:
" Поставка продукції, виконання робіт, надання послуг в кредит, надання фінансової допомоги на умовах, передбачених домовленістю сторін;
" Купівля-продаж, обмін, лізингові та консигнаційні операції;
" Інвестування розробок нових зразків і технологій для виробництва товарів народного споживання, виробництво цих товарів, а також виробів виробничо-технічного, навчального та наукового призначення, продукції народних промислів, створення програм інноваційного та цільового призначення, в тому числі колективів - розробників нової техніки, технологій, "ноу-хау", а також окремих авторів.
" Утворення власної виробничої бази для виробництва продукції, товарів, виконання та надання послуг, в тому числі шляхом участі в різного роду підприємствах (включаючи спільні підприємства та комерційні об'єднання);
" Здійснення бартерних (товарообмінних) операцій на території України та за її межами в порядку, встановленому законодавством;
" Фінансування проектно-дослідницьких робіт, розробки проектно-конструкторської документації, будівництва та експлуатації, готелів, магазинів, житлових будинків, спортивних комплексів та споруд, об'єктів соціального та культурно-побутового призначення;
" Вивчення споживчого попиту та пропозицій на товари та продукцію власного виробництва та третіх осіб, а також надання послуг і виконання робіт з маркетингу, інформаційно-консультаційна діяльність;
" Організація рекламно-видавницької, рекламно-виставкової, торгово-комерційної, редакційно-видавницької, екскурсійної та туристичної діяльності, в тому числі організація та проведення комерційних семінарів, бізнес-турів, виставок-продажів, аукціонів за участю вітчизняних та іноземних громадян і юридичних осіб;
" Здійснення від свого імені та за власний рахунок, а також за дорученням клієнтів торговельних та торговельно-посередницьких операцій щодо матеріальних цінностей, рухомого та нерухомого майна, цінних паперів, кредитних ресурсів та валюти, об'єктів інтелектуальної власності (брокерська діяльність), а також операцій щодо оптової та роздрібної купівлі-продажу (дилерська діяльність), в тому числі на товарних, товарно-сировинних, фондових та інших біржах на території України та за її межами;
" Аудіо-та відеозапис;
" Організація роздрібної торгівлі та громадського харчування;
" Оптово-збутова та торгово-посередницька діяльність;
" Виконання ремонтно-будівельних робіт;
" Зовнішньо-економічна діяльність;
" Ремонт та технічне обслуговування автомобілів;
" Комісійна та роздрібна торгівля автомототехнікою;
" Маркетингові та брокерські послуги;
" Матеріально-технічне забезпечення ресурсами, сировиною, обладнанням підприємств та громадян;
" Надання транспортних послуг з перевезення вантажів та пасажирів власним і орендованим транспортом та міжнародні перевезення;
" Відкриття пунктів обміну валюти;
" Медичне обслуговування населення;
" Організація культурно-масового та спортивно-оздоровчого відпочинку, ігрового бізнесу, проведення конкурсів, лотерей;
" Закупівля сільгоспродукції у населення;
" Проведення благодійницьких міроприємств;
" Організація виставок-ярмарок;
" Рекламна діяльність;
" Окремими видами підприємництва фірма займається тільки на підставі спеціальних дозволів (ліцензій);
" У випадках передбачених законодавством Товариство вибирає ліцензії на право займатися відповідними видами діяльності.
Для забезпечення діяльності Товариства за рахунок вкладів Учасників створюється статутний фонд у розмірі (одинадцять тисяч вісімсот гривнів).
Вклад кожного з Учасників становить:
1.Антонюк Віталій Романович 2950 грн. (25%)
2.Ткачук Галина Михайлівна 2950 грн. (25%)
3.Ткачук Любомир Любомирович 5900 грн. (50%)
Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного фонду. Збільшення статутного фонду може бути здійснено лише після внесення повністю всіма учасниками своїх вкладів.
Зменшення статутного фонду при наявності заперечень кредиторів товариства не допускається.
Рішення Товариства про збільшення розміру статутного фонду набирає чинності з дня внесення цих змін до державного реєстру, а при зменшенні розміру статутного фонду - не раніш як через три місяці після державної реєстрації і публікації про це в установленому порядку.
Додаткові внески учасників не впливають на розмір їх частки у статутному фонді, вказаному в цьому статуті і в установчому договорі.
Учасник Товариства може за згодою решти учасників відступити свою частку (її частину) одному, чи кільком учасникам цього Товариства або третім особам. Учасники Товариства користуютьсяпереважним правом придбання частки (її частини). Учасник, який її відступив, пропорційно їх часткам в статутному фонді або в іншому погодженому між ними розмірі. Передача частки (її частини) третім особам можлива тільки після повного внесення вкладу Учасником, який її відступає. Частка учасника товариства після повного внесення ним вкладу може бути придбана

 
 

Цікаве

Загрузка...