WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку - Курсова робота

Вплив кадмію на показники азотного і вуглеводного обміну в організмі щурів різного віку - Курсова робота

Інтенсивність азотного обміну має виражену вікову залежність і визначається насамперед фізіологічним станом організму та нейрогуморальними факторами (Oldam J. D., 1983). Метаболізм амінокислот залежить від ряду факторів - як ендогенних (вік, нейрогуморальний статус, функціонування ферментних систем), так і екзогенних (екологічна ситуація, раціон та ін) (Западнюк В.И. и др., 1982). Вивчення закономірностей обміну амінокислот на певному етапі онтогенезу є необхідною умовою для правильного вибору діагностичних і терапевтичних заходів щодо усунення патологічних процесів, характерних для певного вікового періоду. Дослідження пулу вільних амінокислот у крові є відображенням інтенсивності обміну білків та амінокислот, а також їх змін під впливом різних факторів, зокрема сполук важких металів.

У крові щурів усіх дослідних груп виявлено 18 амінокислот: аланін, аргінін, аспарагінова кислота, валін, гістидин, гліцин, глутамінова кислота, ізолейцин, лейцин, лізин, метіонін, пролін, серин, тирозин, треонін, триптофан, фенілаланін, цистин.

В результаті проведених досліджень, які наведені в табл.1, виявлено відмінності в кількісному складі вільних амінокислот у крові щурів як залежно від віку, так і за умов уведення кадмію сульфату.

Порівняльний аналіз концентрації вільних амінокислот у крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку свідчить про поступове зменшення з віком метаболічного пулу вільних амінокислот. Так, у крові тварин 3-місячного віку відмічено найвищу концентрацію вільних амінокислот, яка становить 330,25 мкг/мл.

Такий характер кількісних змін амінокислотного складу крові у щурів 6 - та 18-місячного віку, можливо, пов'язаний з підвищеною деструкцією білкових молекул за умов посилення катаболізму, пригніченням інтенсивності процесів біосинтезу білка та зниженням активності ферментних систем, що беруть участь в обміні амінокислот. Результати проведених досліджень узгоджуються з даними інших авторів, які показали, що у старих тварин концентрація амінокислот знижується, а інтенсивність метаболізму амінокислот залежить від віку (Богданова Е.В., Толкачева Г.М., 1968; Agrawal H. C. et al., 1968).

Встановлено, що в крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку за умов уведення кадмію знижується загальна концентрація вільних амінокислот відносно відповідних показників у крові тварин інтактних груп (табл.1).

При цьому за умов уведення кадмію сульфату у крові щурів усіх вікових груп підвищується концентрація аспарагінової та глутамінової кислот, ізолейцину, лізину відносно цих показників у крові інтактних тварин. Відомо, що глутамін в організмі є резервною та транспортною формою аміаку, і підвищення його концентрації в крові, очевидно, є свідченням посилення глутамінсинтетичної функції печінки отруєних щурів (Кричевска А.А. и др., 1983).

Показано, що в умовах кадмієвої інтоксикації у крові щурів усіх досліджуваних груп знижується концентрація аланіну, аргініну, валіну, гістидину, лейцину, метіоніну, проліну, серину, тирозину, треоніну, триптофану і цистину порівняно з цими показниками у крові щурів інтактних груп.

Таблиця 1. Концентрація вільних амінокислот у крові щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку за умов отруєння кадмію сульфатом, мкг/мл (M m, n = 8)

Показники

Групи тварин

3 місяці

6 місяців

18 місяців

інтактні щури

щури, отруєні кадмію сульфатом

інтактні щури

щури, отруєні кадмію сульфатом

інтактні щури

щури, отруєні кадмію сульфатом

Аланін

24,46 2,07

14,65 1,50*

16,27 0,80*

20,19 1, 19

15,71 0,94*

Аргінін

24,15 1,27

19,47 0,92*

20,05 1,08

18,02 1,07

Аспарагінова кислота

5,07

0,21

5,96 0, 19*

5,09

1,63

5,84

0,37

4,55

0,28

5,07

0,48

Валін

17,88 1,08

12,36 0,80*

11,06 0,13

8,54 0,53*

Гістидин

13,84 1,21

7,90 0,51*

8,41

0,12

6,14 0,46*

Гліцин

26,93 2,08

23,22 1,76

22,73 1,70

19,54 1,67

21,18 1,64

19,50 1,33

Глутамінова кислота

24,46 1,86

36,12 3,41*

17,33 1,34

25,85 2,45*

12,82 0,83

18,02 1,93*

Ізолейцин

12,11 0,73

14,36 0,64*

6,78

0,11

7,19

0,30

Лейцин

17,36 0,94

11,81 0,84*

14,31 0,14

12,01 0,61*

Лізин

31,60 2,89

33,87 2,16

17,98 0,80

18,55 1,13

Метіонін

4,80

0,12

2,50 0,17*

3,43

0,24

2,87 0, 19*

Пролін

28,97 2,39

22,09 0,11*

24,42 1,21

20,16 0,54*

21,33 1,04

18,03 0,48*

Серин

35,01 2,71

20,48 1,74*

32,30 2,26

22,16 1,40*

31,64 2,53

23,23 1,31*

Тирозин

9,78

0,16

5,31 0,41*

7,17

0,22

5,44 0,40*

Треонін

18,26 1,53

13,19 0,81*

18,42 0,91

14,83 0,86*

17,47 1,47

14,98 1,18

Триптофан

22,17 1,26

18,14 0,68*

18,73 1,34

16,68 1,50

Фенілаланін

8,62

0,67

8,02

0,36

6,37

0,14

6,11

0,52

Цистин

4,78

0,10

2,31 0,18*

3,78

0,17

2,87 0,21*

У амінокислот

330,25 16,32

271,76 13,28*

246,00 10,80*

247,25 18,23

218,96 15,47

Примітка. Тут і далі * - Р < 0,05, результати вірогідні порівняно зі значеннями в інтактних тварин.

З вищезгаданих амінокислот за умов уведення кадмію сульфату найбільше знижується концентрація сірковмісних – метіоніну і цистину.

Виявлене зниження концентрації вільних амінокислот у крові отруєних щурів різного віку може бути пов'язане з порушенням процесів їхнього транспорту, зменшенням надходження амінокислот із кишечнику в кров, а також інтенсивним поглинанням амінокислот тканинами, насамперед печінкою (Любченко П.Н., Герасименко Л.И., 1978).

Отримані дані свідчать про вікові зміни вмісту вільних амінокислот у крові отруєних щурів під дією іонів кадмію, що, очевидно, пов'язано з різною інтенсивністю процесів синтезу та окисної деструкції білка, порушенням механізму транспорту амінокислот у клітини внаслідок деструктивного впливу кадмію на біологічні мембрани (Трахтенберг І.М., 2005; Trinchella F. et al., 2006).

Порівняльна характеристика загальної концентрації вільних амінокислот у крові щурів різного віку при введенні кадмію сульфату дозволяє стверджувати, що зниження концентрації вільних амінокислот має виражену вікову залежність і найбільшою мірою проявляється в крові отруєних щурів 3-місячного віку.

Встановлено якісний склад вільних амінокислот у печінці, нирках, легенях, серці та селезінці інтактних щурів 3-, 6 - і 18-місячного віку і за умов уведення кадмію сульфату. При цьому виявлено таку ж кількість амінокислот, як і у крові, але в кількісному відношенні вони мають свої особливості. Для оцінки функціонального стану печінки за умов отруєння важкими металами застосовують численні методи біохімічних досліджень. При цьому провідна роль належить вивченню вмісту амінокислот і білкових компонентів печінки. Це обумовлено тим, що біохімічні та функціональні зміни печінки, у тому числі протеїнсинтетична функція, призводить до кількісних та якісних змін амінокислотного спектра в цьому органі (Мищенко В.П. и др., 1999).


 
 

Цікаве

Загрузка...