WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Уявлення про виникнення життя на Землі що існували в різних культурах - Реферат

Уявлення про виникнення життя на Землі що існували в різних культурах - Реферат

Реферат

на тему:

Уявлення про виникнення життя на Землі що існували в різних культурах

План

1. Креаціонізм

2. Теорія спонтанного зародження

3. Теорія стаціонарного стану

4. Теорія панспермії

Джерела

Уяви щодо виникнення Землі і життя на ній, та і в усьому Всесвіті, різноманітні і далеко не достовірні. Всі описані тут уяви не слід розуміти як теорії в науковому сенсі, в більшості випадків вони не витримують наукової критики і можуть розглядатися тільки з точки зору культур, що їх породили. Слово "теорія", присутнє у назвах деяких з цих уявлень не слід розуміти в його науковому смислі, тут воно означає "ідея" або "концепція". Згідно з теорією стаціонарного стану, Всесвіт існував вічно. Згідно з іншими гіпотезами, Всесвіт міг виникнути із згустку нейтронів внаслідок "Великого вибуху", народився в одній з чорних дір або ж був створений Творцем. З виключно філософської точки зору, наука не може спростувати тезу про божественне створення Всесвіту, тому що саме поняття "доказу" може трактуватися дуже відмінно від прийнятого у сучасній науці.

Серед безлічі ненаукових уявлень про виникнення життя на Землі основні це:

  1. життя було створене надприродною істотою в певний час (креаціонізм)

  2. життя виникало неодноразово з неживої речовини (мимовільне зародження)

  3. життя існувало завжди (теорія стаціонарного стану)

  4. життя занесене на нашу планету ззовні (панспермія)

  5. життя виникло з неживої природи в результаті біохімічних процесів (еволюція)

Багато із цих уявлень для пояснення існуючої різноманітності видів використовують одні і ті ж дані, але роблять наголос на різні їх аспекти. Наукові теорії можуть бути фантастичними одного боку, і скептичними — з іншого. Теологічні міркування також можуть знайти собі місце в цих рамках в залежності від релігійних поглядів їх авторів. Одним з головних пунктів розбіжностей, навіть ще в додарвінівські часи, було питання відносин наукових і теологічних поглядів на походження життя.

1. Креаціонізм

Креаціонізм вважає, що життя виникло внаслідок акту творіння, здійсненого вищою силою. Однак уяви про час цього акту творіння, а також про можливість і характер біологічної еволюції для різних напрямків креаціонізму є суттєво відмінними. Одні напрямки визнають біологічну еволюцію, інші вважають її можливою тільки у вузьких межах або повністю заперечують; одні визнають дані сучасної науки про вік Землі, небесних тіл і живих істот, інші наполягають на буквальному тлумаченні біблійної хронології або дотримуються компромісних поглядів.

Креаціонізм "молодої Землі"

"Буквалістські" напрямки християнського креаціонізму наполягають, що опис акту творіння світу, Землі і життя у біблійній Книзі Буття треба розуміти буквально, і світ дійсно було створено протягом шести днів. Момент створення світу також вираховується через буквальне тлумачення священних текстів (наприклад, у 1650 р. англіканський архієпископ Джеймс Ашер підрахував, що Бог створив світ у жовтні 4004 р. до Р. Х.). Популярна також цифра 6 тисяч років, яка виводиться зі слів Апостола Петра (2Пет 3:8) "Нехай же одне це не буде заховане від вас, улюблені, що в Господа один день немов тисяча років, а тисяча років немов один день!". Інші методики підрахунків дають дещо інші цифри, але загалом проміжок часу від створення світу до сьогодення, описаний Біблією, не виходить за межі десяти тисяч років. Такі погляди називають креаціонізмом "молодої Землі".

Креаціонізм "молодої Землі" заперечує біологічну макроеволюцію, або визнає її тільки у вузьких межах: наприклад, деякі близько споріднені види можуть розвинутися від спільних предків, але предки більш віддалених видів були створені окремо, і загальне різноманіття живих форм на Землі закладено на етапах творіння та "Ноєвого ковчегу". Людину також було створено окремо від усіх інших живих істот. Дані сучасної науки щодо датування геологічних структур та викопних біологічних об'єктів, знайдених на Землі, заперечуються. Викопні рештки вимерлих біологічних видів, сліди динозаврів тощо можуть інтерпретуватися як залишки від тварин, знищених кілька тисяч років тому Всесвітнім Потопом. Таким чином, під час історичного періоду від створення світу до Потопу динозаври та інші вимерлі тварини мали співіснувати з людством.

Для критики наукових свідчень про вік Землі часто використовуються аргументи про деякі процеси, що відбуваються на Землі і в космосі (зокрема, накопичення гелію в атмосфері Землі, зменшення рівня магнітного поля Землі, накопичення пилу на Місяці, накопичення металів у океані, ерозія материків припливами і відпливами тощо). Оскільки екстраполяція нинішньої швидкості цих процесів на мільйони чи мільярди років у минуле дає абсурдні результати, це, на думку креаціоністів, свідчить на користь моделі "молодої Землі". (З точки зору наукових критиків креаціонізму, такі аргументи є некоректними, оскільки не враховують дію усіх чинників і екстраполюють у минуле процеси, які є нерівномірними — зокрема, не враховується можливість витоку гелію з атмосфери, нерівномірність і навіть немонотонність зміни магнітного поля Землі у часі та ін.).

Креаціонізм "старої Землі"

Інші напрямки (креаціонізм "старої Землі") вважають, що Книгу Буття можна трактувати у метафоричному сенсі — наприклад, кожен "день" Божого творіння може відповідати мільйонам чи мільярдам людських років (цілим геологічним чи біологічним "добам"), і тоді Земля виявляється "старою", як і з точки зору сучасної геології.

Один з напрямків креаціонізму "старої Землі" тлумачить Книгу Буття таким чином, що між моментом, коли "На початку Бог створив Небо та землю" (Буття 1:1) і коли "земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею" (Буття 1:2) існував значний проміжок часу[2]. За цей період Земля зазнала спустошення і занепаду, і потім була переформована актом творіння. Таким чином теж можна пояснити дані сучасної геології, за якими вік Землі становить не кілька тисяч, а кілька мільярдів років, але сучасні види живих істот вважаються "молодими".

Інший напрямок креаціонізму "старої Землі" вважає, що виникнення нових видів рослин та тварин у ході земної історії не було природним процесом, а кожного разу спричинялося втручанням божественної сили (так званий "прогресивний креаціонізм"). Прихильники ідеї "теїстичної еволюції" (або "еволюційного креаціонізму") визнають природну біологічну макроеволюцію, розглядаючи її як інструмент, за допомогою якого Бог здійснює свій задум і творить нові види живих істот.

Захисники креаціонізму "молодої Землі" критикують креаціонізм "старої Землі" за надто вільне тлумачення Біблії, яке може спричинити богословські проблеми: зокрема, якщо б вік викопних решток живих істот справді становив мільйони років, як це припускають "прогресивні креаціоністи", то це б значило, що смерть та страждання існували раніше за біблійне Гріхопадіння; на думку "молодоземельних" креаціоністів, це суперечить основам християнського вчення.

Неокреаціонізм

Існують також спроби відокремити креаціонізм від конкретної релігійної доктрини і тлумачення канонічних текстів, перетворивши його на "наукову теорію", яка могла б вивчатися у школах як альтернатива еволюційній теорії (так званий "неокреаціонізм", найбільш відомий у вигляді теорії "Розумного задуму"). Апелюючи до "неспрощуваної складності" систем, якими є живі істоти, прихильники цієї концепції прагнуть довести, що виникнення і розвиток життя неможливо пояснити без втручання понадприродної сили, яка здійснювала певний "Розумний задум".


 
 

Цікаве

Загрузка...