WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Кукурудза – систематика, походження, ботанічний опис, селекція - Курсова робота

Кукурудза – систематика, походження, ботанічний опис, селекція - Курсова робота

Головними вимогами до селекційних посівів є однакова густота стояння рослин, однакова глибина загортання насіння порівнюваних селекційних номерів.

Догляд за селекційними посівами спрямований на створення оптимальних умов розвитку рослин. Всі роботи виконуються сітчастими і зубовими боронами, спеціально переобладнаними для міжрядного обробітку навісними культиваторами.

При великій кількості малих за розмірами ділянок у селекційних посівах значну площу займають доріжки між ділянками. Вони повинні бути в чистому від бур'янів і розпушеному стані (за допомогою навісних культиваторів).

Збирання селекційного матеріалу проводять різними способами. Окремі рослини в розсаднику вихідного матеріалу, а також у селекційному розсаднику збирають вручну. Для обмолоту зібраних вручну окремих рослин і снопів використовують малогабаритні молотарки: МСС-2, МЗ-1-01—для зернових, бобових і круп'яних культур, кукурудзи.

Для скошування посівів на 1- і 2-рядкових ділянках використовують малогабаритні косарки типу СК-0,25. Продуктивність їх роботи — до 160 ділянок за зміну, привод —від двигуна "Дружба". При роботі косарку ведуть вручну по ділянці.

Урожай з ділянок площею 10—25 м2 збирають малогабаритними комбайнами Хаге-125, Хаге-140, Хаге-212, Сампо-130, Сам-по-500 та ін.

Малогабаритні комбайни мають змінні жатки з шириною захвату 1,25; 1,50; 1,75, 2 м.

Останнім часом конструювання і виробництво вітчизняної малогабаритної техніки, а також її імпорт дали можливість значною мірою механізувати селекційні роботи.[6]

6.3. Порядок включення нових сортів до Державної експертизи, їх сортовипробування та реєстрація

У державне сортовипробування включаються селекційні сорти . вітчизняної і закордонної, а також народної селекції, які переважають, за даними трирічного конкурсного сортовипробування установи-оригінатора, за врожайністю кращі районовані сорти (стандарти) і гібриди при більш високих або близьких показниках якості продукції, стійкості проти хвороб і шкідників, пристосування до умов вирощування тощо. Для гібридів кукурудзи, пере-' ведених на стерильну основу, цей термін скорочено до двох років. Крім того, всі сорти сільськогосподарських культур до передачі їх у державне сортовипробування повинні проходити не менше двох років виробниче сортовипробування.

Сорт, який передається на державне сортовипробування, повинен бути новим, константним, достатньо однорідним. Крім даних, які характеризують господарські та біологічні властивості нового сорту порівняно з кращим районованим сортом, і повинні бути подані результати лабораторних досліджень морозостійкості, посухостійкості, якості продукції та показники стійкості проти основних патогенів і прихованих стеблових шкідниківпри штучному зараженні на інфекційному фоні.

Крім того, сорти, які передаються в державне сортовипробування, одержують в лабораторії Державної комісії якісну оцінку продукції: хлібопекарських якостей у сортів пшениці і жита; виходу крупи та якості каші у сортів круп'яних культур; вмісту білка та розварюваності у сортів зернобобових культур; жиру у сортів олійних культур; вмісту білка і крохмалю у картоплі.

Для сортів картоплі обов'язковим є подання довідки про рако-і фітофторостійкість, виданої установою-сортовипробувачем.

Установи, господарства, особи, які пропонують сорти і гібриди в державне сортовипробування, повинні подати в Державну комісію України по сортовипробуванню та охороні сортів рослин матеріали згідно з вимогами Положення про державне сортовипробування.

Списки сортів, які приймаються в державне сортовипробування, затверджує президія Державної комісії, і вони включаються в Державний реєстр сортів, заявлених на випробування.

Заявник на новий сорт зобов'язаний гарантувати постачання кондиційного насіння і садивного матеріалу для сортовипробування.

Діяльність Державної комісії України по випробуванню і охороні сортів рослин, її інспектур, держсортостанцій, держсортоділь-ниць і лабораторій спрямована на постійне вдосконалення сортових ресурсів країни, на підготовку обгрунтованих пропозицій щодо поліпшення складу сортів і гібридів сільськогосподарських культур, придатних для вирощування за інтенсивними і енергозберігаючими технологіями.

Сорти і гібриди, виявлені за результатами державного сортові випробування як імовірно перевершуючі сорт-стандарт за продуктивністю, якістю, несприйнятливістю до хвороб і шкідників та за іншими цінними властивостями, підлягають визнанню перспективними, реєструванню і впровадженню у виробництво. Відносно менш продуктивних і малоцінних сортів припиняють насінництво і знімають з районування та виробництва.

Реєстрованими називають сорти, які за результатами державного сортовипробування перевищили стандартний сорт, допущений до застосування на території України.

Держсортостанції і держсортодільниці розробляють пропозиції щодо зміни сортового складу реєстрованих сортів для зони їх діяльності, віднесення сортів до перспективних, обговорюють їх на агрономічних радах і подають обласним інспектурам свої пропозиції у встановлені строки.

Начальники інспектур перевіряють обгрунтованість пропозицій держсортостанцій і держсортодільниць щодо зміни складу реєстрованих сортів, віднесення сортів до перспективних і дефіцитних для областей, обговорюють їх на обласних агрономічних нарадах, які розробляють проект складу реєстрованих сортів на наступний рік, вносячи одночасно пропозиції щодо виключення застарілих сортів із зареєстрованих.

Остаточне рішення з цих питань приймає Державна комісія України по сортовипробуванню та охороні сортів рослин. На підставі її рішення Державний реєстр сортів рослин України затверджується кабінетом Міністрів.

Державний реєстр сортів рослин України заснований урядом України 22 лютого 1991 р. з урахуванням потреби створення передумов для виходу України на міжнародний ринок сортів, а також з метою захисту інтересів товаровиробників.

Введення Державного реєстру сортів рослин України дасть змогу створити в країні власний ринок сортів і гібридів, прискорити впровадження їх у виробництво, ліквідувати штучні обмеження користування ними та надати товаровиробникам більшої свободи вибору кращих з них на основі максимального використання насінницького потенціалу.[6]

ВИСНОВКИ

У даній курсовій роботі була розглянута тема "Селекція скоростиглих гібридів кукурудзи". В її основу було покладено детально описати всі завдання, напрямки, методи селекції скоростиглих культур, а також був описаний і охарактеризований вихідний матеріал для селекції кукурудзи на ранньостиглість. Як заключний етап постав перед нами – це методи оцінки селекційного матеріалу, була описана і названа техніка, що може бути використана в різних ланках селекційного процесу та порядок реєстрації нових сортів.

Селекція ранньостиглих гібридів кукурудзи – не досконало запроваджений напрямок селекції; це одна із найбільш важливих проблем в Україні, яка потребує нагального розв'язання. Тому необхідно яку мого доцільніше подати всі переваги викисання даного напрямку селекції, так як це дасть можливість розширити площі посівів під цією культурою. Крім того, раннє збирання дає змогу більш якісно підготувати грунт під урожай наступного року. Набір різних за вегетацією гібридів у господарстві дає можливість збирати їх в оптимальні строки, що істотно впливає на зменшення втрат урожаю.

Отже, селекцію ранньостиглих гібридів кукурудзи в Україні доцільно розглядати і розвивати у сільськогосподарських підприємствах більш швидкими темпами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  1. Білоножко М.А. В.И. Шевченко "Рослинництво. Інтенсивна технологія вирощування сільськогосподарських культур" - К.: Вища школа 1990р

  2. Гурьев Б.П., Гурьева И.А. Селекциф кукурудзы на раннеспелость. – М.:Агропромиздат, 1990

  3. Заїка С.П. Скоростигла кукурудза. – К.:Урожай, 1987

  4. Зінченко О.І. Рослинництво: Підручник – К.: Аграрна освіта, 2003

  5. Зозуля О.Л., Мамалига В.С. Селекція і насінництво польових культур. – К.;Урожай, 1993

  6. Молоцький М.Я. та ін. Селекція та насінництво польових культур. – К.: Вища школа, 1994

  7. Молоцький М.Я., Васильківський С.П., Князюк В.І., Власенко В.А. Селекція і насінництво сільськогосподарський рослин: Підручник. – К.: Вища освіта, 2006

  8. Чучмий И.П., Моргун В.В. Генетические основи и методи селекции скороспелих гибридов кукурудзы. – К.: Наукова думка, 1990


 
 

Цікаве

Загрузка...