WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Шляхи створення сортів пшениць дворучок з комплексним поєднанням основних ознак і властивостей - Реферат

Шляхи створення сортів пшениць дворучок з комплексним поєднанням основних ознак і властивостей - Реферат

зберігали високу морозостійкість і продуктивність. Це - напівкарликові, ранньостиглі, з синхронним кущінням, великою кількістю крупних зерен у колосі та хорошим фотосинтетичним апаратом рослини (табл.2).
Озерненість колосу в них на 20,6-33,1 % вища, ніж в озимих, а коефіцієнт кореляції між цими ознаками відповідно r = 0,14-0,19 та 0,56-0,87.
Залежно від комбінації схрещування, озерненість колосків збільшилась на 18,5-32,6 зерен порівняно з материнськими формами, абсолютна маса - на 47,4-65,2 % і продуктивним кущінням - 1,96-2,58 стебла на одну рослину.
Аналіз морфологічних ознак показав, що в багатьох випадках урожайність забезпечується продуктивністю колосу або його окремими елементами. У значної кількості форм головну роль у формуванні врожаю відіграє число продуктивних стебел на одиницю площі. Ця ознака дуже цінна і притаманна гібридним популяціям, отриманим від схрещування озимих сортів з лініями мексиканської селекції, в яких коефіцієнт кущіння становить 2,48-2,62. Висота стебла в усіх гібридів перевищувала мексиканську форму на 5,4-26,9 см, а довжина колосу відповідно - на 1,31-3,64 см. Одержані результати підтверджують єдиний недолік отриманих форм: за морозо- та зимостійкістю вони поступаються (на 42,1-46,7 %) озимим сортам Миронівський 61, Поліський 92 та Донський н/к.
2. Порівняльна характеристика морфологічних ознак гібридів дворучок і сортів озимої та ярої пшениці (середні дані за 2000-2004 рр., Носівська СДС)
Сорт та гібридна популяція Показник
Вегета
ційний
період,
дні Коефі
цієнт
кущіння Висота рос
лин, см Кіль
кість
зерен
у коло
сі, г Маса
зерен
з коло
су, г Озерне
ність
колосу,
%
Озимі форми
Миронівська 61, стандарт 268 2,18 100,3 54,9 2,19 58,2
Поліська 92 272 2,11 102,8 61,5 2,23 69,9
Донський н/к, стандарт 263 2,00 97,7 56,9 2,35 61,4
Зоряна 264 2,30 102,6 58,4 2,01 57,8
Носівчанка 2 278 2,16 99,1 59,9 2,17 55,2
Мірлебен 284 1,86 104,9 50,8 2,15 58,6
Ярі форми
Рання 93, стандарт 85 2,03 101,7 51,7 2,46 69,9
Білоруська 12, стандарт 95 2,18 108,9 49,9 1,90 63,8
Легенда 92 2,36 92,8 54,3 2,60 72,2
Скороспілка95 90 2,20 104,3 50,9 2,09 61,5
Воронезька 6 98 2,28 113,6 47,4 1,89 56,4
Харківська 26 90 2,51 105,2 48,2 2,11 59,6
Гібриди дворучок
(Миронівська 61 х Мірлебен ) х Білоруська 12 *262 2,31 116,5 80,0 3,99 62,3
**115 2,26 107,4 71,4 3,37 59,9
(Носівчанка 2 х Воронезька 6) х Недра *264 2,22 101,8 60,9 3,45 68,7
**105 2,34 91,2 50,3 3,92 63,2
(Мірлебен х Рання 93) х АН-2 *260 2,33 103,5 53,7 2,78 60,4
**103 2,16 108,1 46,5 2,15 52,6
(212 х Донський н/к) х Миронівська 61 *263 2,58 99,2 66,1 3,36 81,7
**110 2,45 91,7 62,7 2,74 72,8
(1432 х Зоряна) х Білоруська 12 *265 2,20 113,4 74,6 3,62 76,1
**113 2,26 102,9 63,5 2,91 64,5
Легенда х Поліська 92 *275 1,96 105,2 78,0 3,93 68,4
**109 2,02 96,6 67,3 3,25 60,9
(Скороспілка 95 х Trisso)х Гана *277 2,15 119,7 63,4 3,64 74,2
**116 2,01 111,4 59,9 3,05 61,5
1122 х F1(1532 х Золотава Носівська) *268 2,48 105,9 61,7 3,57 69,6
**105 2,14 100,2 54,5 2,90 61,1
25х 00341 оз) х Харківська 26 *270 2,62 108,8 74,8 3,35 84,3
**108 2,37 98,1 68,8 2,24 73,5
НІР0,05 *2,90 1,88 2,87 3,35 1,53 3,34
**3,34 1,71 2,89 3,06 1,75 3,79
* Осінній посів;
** Весняний посів.
Незважаючи на складність вирішення проблеми створення пшениць дворучок, які б володіли достатньою стійкістю проти стресових чинників навколишнього середовища, ми виділили рослини високої морозостійкості та продуктивності. Вони перевищують показники стандартів, але потребують селекційного доопрацювання, в основному щодо тривалості періоду вегетації при весняному, без обмежених строків, посіву.
Висновки
Експериментальними дослідженнями встановлено, що генетичний контроль ознак морозо- зимостійкості у гібридів пшениць дворучок носять полігенний характер успадкування і детермінуються компонентами схрещування та умовами навколишнього середовища. Для виділення стійких проти стресових чинників зими форм необхідна наявність лімітуючого жорсткого для добору фону.
Важливим показником стабільної врожайності зразків дворучок є визначений рівень зимостійкості, який виступає надійним гарантом перезимівлі незалежно від умов регіону їх вирощування.
Створені гібриди відрізняються широким діапазоном тривалості періоду вегетації - від ранньо- до пізньостиглих. При осінньому посіві переважає скоростиглість, а при весняному - пізньостиглість. Більш продуктивними виявились середньостиглі форми.
У результаті цілеспрямованої роботи створені лінії пшениць дворучок, які поєднують високу морозо- та зимостійкість і продуктивність з комплексом інших господарсько цінних ознак. Селекційне їх покращання триває.
Список літератури:
1. Адаменко Т.А. Изменение агроклиматических условий и их влияние на зерновое хозяйство Украины / АПК - Информ. - Днепропетровск, 2004. - №41 (414). - С. 20-24.
2. Грицай Т.И., Беспалова Л.А. Оценка исходного материала озимой мягкой пшеницы по морозостойкости и комплексу хозяйственно-полезных признаков в условиях Краснодарского края // Эволюция научных технологий в растениеводстве / Сб. науч. тр. в 4-х томах. - Краснодар, 2004. - Т1: Пшеница. - С.241-251.
3. Лакин Г.Ф. Биометрия. - М.: Высшая школа, 1990. - 351 с.
4. Максимов В.Н. Многофакторный эксперимент в биологии. - М.: Из-во Моск. ун-та., 1980. - 280 с.
5. Мережко А.Ф., Ерохин Л.М. и др. Эффективный метод опыления зерновых культур / Метод. указания. - Л.: ВИР., 1973. - 11 с.
6. Пересыпкин В.Ф. Болезни зерновых культур. - М.: Колос., 1979. - 268 с.
7. Рокицкий П.Ф. Биологическая статистика. - М.: Высшая шк., 1964. - 327 с.
8. Стельмах А.Ф., Авсенин В.И. и др. Изучение роли генетики и селекции зерновых культур КОУ СЕВ. - Одесса, НИИР Прага - Рузине, 1987. - Вып.3. - С.125-132.

 
 

Цікаве

Загрузка...