WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Формування регіонального овочепродуктового підкомплексу в умовах переходу до ринкових відносин - Реферат

Формування регіонального овочепродуктового підкомплексу в умовах переходу до ринкових відносин - Реферат

роки він не відповідав попиту населення. Отже, необхідно забезпечити рівновагу між попитом та пропозицією на овочеву продукцію. У цьому плані створення і формування регіонального ринку овочевої продукції слід розглядати як одну з основних ланок національного ринку. Ефективність овочевого ринку залежить від удосконалення економічних відносин у державі, раціонального поєднання виробництва,переробки, зберігання і реалізації овочів. На ринку овочів велику увагу потрібно приділити його сегментам, тому що овочеву продукцію можна реалізовувати споживачам як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, безпосередньо виробникам, закладам громадського харчування.
Характерною особливістю ринку овочів є наявність сезонних та регіональних коливань цін. Для усунення необґрунтованих розривів між цінами в регіональному розрізі слід вирішувати транспортну проблему. Потрібно створювати великі плодоовочеві оптові ринки, а виробництво продукції здійснювати в спеціалізованих підприємствах різних форм господарювання.
Існує досить значна різниця між цінами на овочі в традиційній мережі та на міських ринках. Цінова ситуація міських ринків досить активно змінюється під впливом попиту і пропозиції, а на внутрішньому ринку спостерігаються сезонні коливання цін на овочеву продукцію.
Необхідно приділяти більше уваги таким питанням як концентрація та спеціалізація. У процесі спеціалізації формуються нові галузі виробництва, збільшується продуктивність праці, заощаджується час, краще використовуються регіональні особливості. Спеціалізація тісно пов'язана з кооперуванням, яке в свою чергу залежить від поглибленої спеціалізації. В Україні до 1990 р. існували спеціалізовані овочівницькі господарства, які вирощували овочі та забезпечували ринки, овочеві магазини, підприємства громадського харчування овочевою продукцією. Нині ці господарства потребують державної підтримки, а саме: кредитування та інвестування, удосконалення законодавчої бази, розвитку маркетингу (товарної, цінової, збутової та розподільчої політики).
3. Економічна ефективність виробництва овочів у Хмельницькій області
Показник 2001 2002 2003
Реалізовано, тис. т 9,9 4,6 3,9
Собівартість 1 грн./ц 35,02 45,53 37,18
Рентабельність, % -13,4 -6,9 -16,6
Ціна реалізації, грн./ц 29,6 30,2 37,1
Затрати праці на 1 ц, люд.-год. 11,5 8,6 10,3
Як бачимо з табл. 3, овочівництво й досі залишається в області однією з найбільш трудомістких галузей сільського господарства тому, що тут в основному використовується ручна праця. Реалізація овочів скорочується. За період 2001-2003 рр. цей показник знизився на 6 тис. т. Рентабельність свідчить про збитковість галузі. Так, у 2001 р. рівень рентабельності становив 13,4 %, в 2002 р. - мінус 6,9, в 2003 р. - мінус 16,6 %. Це показник, який характеризує ефективність лише спожитих виробничих ресурсів. Затрати праці у 2001 р. становили 11,5 люд.-год., у 2002 - 8,6, 2003 - 10,3 люд.-год. Найбільша собівартість овочів спостерігається у 2002 р. - 45,53 грн./ц. Значно підвищилась ціна реалізації. У 2003 р. порівняно з 2001 р. цей показник зріс на 7,5 грн./ц.
На нашу думку, на рівні районів і підприємств необхідно створювати різні агропромислові формування, які забезпечать єдиний процес виробництва продукції, створять умови для взаємовигідної роботи всіх учасників, можливість організації виробництва на принципах ефективної економії всіх ресурсів та ін.
Овочева галузь не може функціонувати без добре розвинутої переробної промисловості, яка зазнала деяких труднощів під час переходу до ринкової економіки.
Скорочення виробництва овочів, нестабільна законодавча та податкова бази, неплатоспроможність підприємств і населення, застаріла техніка та технології, розрив між виробниками овочевої продукції та переробними підприємствами призвело до нестабільної роботи та занепаду овочепереробних підприємств. У них немає договірних відносин на сировину з сільськогосподарськими підприємствами. Основною проблемою функціонування консервної промисловості є забезпечення її сировиною.
У Хмельницькій області в цілому є достатня кількість потужностей для виробництва овочевих консервів. Одним з найуспішніших підприємств, яке займається переробкою овочів, є ВАТ "Адамс". Його потужність становить 55 млн. ум. банок, хоча виробляє 80.
У підприємства є власні сировинні зони, які забезпечують його необхідною продукцією для виробництва консервів. Сировина надходить також і від населення. Так, за період 2002-2003 рр. заготівля овочів збільшилась на 453 т. Фінансовий стан ВАТ "Адамс" за останні роки значно покращився. Дохід від реалізації збільшився майже удвічі, чистий прибуток зріс майже у 9 разів. Продукція підприємства користується попитом як на вітчизняному, так і на зарубіжних ринках.
Висновки
Для ефективного функціонування регіонального овочепродуктового підкомплексу необхідно зосередити увагу на розширенні асортименту та безпеки овочевої продукції, підвищенні якості овочів.
Необхідно забезпечити високий рівень землеробства: своєчасна підготовка ґрунтів, проведення всіх агрозаходів, раціональне використання органічних і мінеральних добрив.
Важливу роль у створенні досконалого регіонального ринку повинен відігравати оптовий ринок овочів, який створював би організовані умови для оптової торгівлі.
Для збільшення виробництва овочів у регіонах необхідно вивчити ряд питань, а саме: систему ціноутворення, співвідношення попиту і пропозиції, платоспроможність підприємств і населення, а також вирішити екологічні проблеми виробництва та реалізації овочевої продукції.
У формуванні регіонального ринку немає стійких каналів збуту, стабільних зв'язків між виробниками та покупцями. Ринок овочевої продукції не відповідає умовам сучасного маркетингу, який орієнтується на роздрібний та оптовий продаж.
Ефективність овочевого регіонального ринку залежить від раціонального поєднання виробництва, переробки, зберігання та реалізації овочів.
Список літератури:
1. Гальчинська В.А. До питання стратегії розвитку овочівництва // Агроінком. - 2001. - №8-12. - С. 12-13.
2. Кальченко С.В. Організація ефективного функціонування овочівництва в регіоні // Економіка АПК. - 2004. - №8. - С. 68-72.
3. Криворучко В.І. Розвиток овочівництва в Україні // Економіка АПК. - 1999. - №1. - С. 117-118.
4. Рудь В.П. Особливості концентрації та спеціалізації в овочівництві // Економіка АПК. - 2001.- №5. - С. 94-97.
5. Яковенко К.І. Овочівництво України на порозі ХХІ століття // Вісник аграрної науки. - 2000. - №8. - С. 21-24.

 
 

Цікаве

Загрузка...