WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Формування регіонального овочепродуктового підкомплексу в умовах переходу до ринкових відносин - Реферат

Формування регіонального овочепродуктового підкомплексу в умовах переходу до ринкових відносин - Реферат


Реферат на тему:
Формування регіонального овочепродуктового підкомплексу в умовах переходу до ринкових відносин
Овочепродуктовий підкомплекс охоплює сфери виробництва, переробки, зберігання та реалізації овочів. Свого часу цей підкомплекс певною мірою забезпечував потреби населення республіки у свіжих і перероблених овочах, а також давав можливість частково експортувати овочеву продукцію. Проте при переході до ринку, в період економічної дестабілізації, ситуація різко змінилася. Були порушені не тільки міжгосподарські економічні зв'язки у державі, а й з колишніми республіками СРСР.
Тенденція до зниження споживання овочів пояснюється зменшенням урожайності, трансформуванням форм власності, порушенням міжгалузевих і міжгосподарських фінансово-економічних зв'язків тощо. Для ефективного функціонування регіонального овочепродуктового підкомплексу необхідно зосередити увагу на підвищенні якості та безпеки овочевої продукції, розширенні їх асортименту та забезпеченні цінового паритету.
Формування регіональних ринків залежить від кількості населення, питомої ваги міського та сільського населення в регіоні, природного фактора, рівня розвитку овочівництва за окремими категоріями господарства, співвідношення попиту і пропозиції.
Якщо розвитку виробництва продукції нині приділяється увага, то проблема формування регіональних ринків науково необґрунтована.
Вивченням проблем з питань формування регіонального овочепродуктового підкомплексу займалися багато дослідників.
Так, прогнозуючи розвиток овочівництва на перспективу, В.А. Гальчинська передбачає максимально можливе самозабезпечення регіонів овочевою продукцією та раціональний міжрегіональний обмін, створення (відтворення) сировинних зон навколо переробних підприємств та ін. [1].
На думку К.І. Яковенко, потреба у створенні великотоварного виробництва виникає на основі приватної власності. Велике підприємство зможе ефективніше використовувати техніку, нові технології, що сприятиме зростанню виробництва овочів і поліпшенню постачання переробних підкомплексів сировиною, а населення міст і промислових центрів - різноманітною овочевою продукцією [5].
В.І. Криворучко вважає, що концепція розвитку ринку базується на раціональному розміщенні виробництва овочевої продукції за зонами та регіонами України, удосконаленні форм господарювання в громадському секторі, розвитку фермерства та ін. [3]. В.П. Рудь стверджує, що овочівництво має розвиватись шляхом нарощування потенціалу спеціалізованих господарств, приватного підприємництва у вигляді фермерства або городництва в особистих приватних господарствах [4].
С.В. Кальченко відмічає, що функціонування сільськогосподарських підприємств ускладнюється рядом негативних наслідків виробничого й економічного характеру, в числі яких не останнє місце займає неврегульованість економічних відносин між сільськогосподарськими товаровиробниками та переробними підприємствами [2].
Метою нашого дослідження є аналіз та вивчення проблеми задоволення потреб населення овочевою продукцією у регіонах і формування регіонального овочепродуктового підкомплексу Хмельницької області в умовах переходу до ринкової економіки.
Результати дослідження. Характерною особливістю овочівництва є його залежність від кліматичних умов. Хмельницька область має всі умови та ресурси, які необхідні для виробництва овочів (табл. 1). Господарства повинні забезпечувати населення високоякісними овочами протягом року як у свіжому, так і в консервованому вигляді.
1. Площі посіву, урожайність, валовий збір овочів за категоріями господарств у Хмельницькій області
Показник Рік
2002 2003 2004
Сільськогосподарські підприємства
Площа, тис. га 2,6 2,4 2,4
Валовий збір, тис. т 9,2 9,7 9,8
Урожайність, ц/га 41 59,5 60,2
Особисті селянські господарства
Площа, тис. га 9,2 9,1 9,5
Валовий збір, тис. т 161,1 159,1 159,5
Урожайність, ц/га 173,6 174,1 174,6
Аналіз даних таблиці показує, що посівні площі під овочами у особистих селянських господарствах у 3,5 раза більші, ніж у колективних. Крім того, вони залишаються незмінними, а в особистих - збільшуються. Слід зауважити, що приватний сектор займається виробництвом овочів як для власних цілей, так і для реалізації на ринку. Найвища урожайність овочів спостерігалася у особистих господарствах у 2004 р. і становила 174,6 ц/га, що майже в 2,9 раза більше, ніж у сільськогосподарських підприємствах. Разом з цим в області збільшилося виробництво овочів на одну людину. Так, якщо в 2000 р. воно становило 106,9 кг, то в 2004 р. - 129,6 кг. Споживання овочів на одну особу за період з 2000 до 2004 рр. збільшилось на 11,4 кг.
Радикальне реформування аграрного сектора створило сприятливі умови для розвитку фермерства. Протягом 1998-2004 рр. кількість фермерських господарств значно зросла, що сприяло збільшенню вирощуванню овочів.
Великою проблемою у розвитку виробництва овочевої продукції є її реалізація. Аналіз структурних змін, що відбулися в овочівництві, довів необхідність створення досконалого ринку овочів, який забезпечував би населення овочевою продукцією протягом року. Важливу роль у цьому повинен відігравати оптовий ринок овочів, який створював би умови для організації оптової торгівлі. Для цього слід вивчити цілий ряд питань, а саме: систему ціноутворення, співвідношення попиту та пропозиції, платоспроможність підприємств і населення, а також вирішити екологічні проблеми виробництва та реалізації овочевої продукції.
Одним із завдань сільськогосподарських підприємств є самостійний вихід на ринок. Раніше основними ланками у заготівлі овочів були заготівельні органи. Нині овочева продукція реалізується переробним підприємствам, на ринку, населенню в рахунок оплати праці та за іншими каналами (табл. 2).
У 2004 р. найбільше було продано овочів за іншими каналами реалізації (наприклад, в рахунок оплати праці) - 30 %, що майже втричі більше порівняно з 2000 р. За період 2001-2004 рр. значно зросла (на 14 %) реалізація овочів переробним підприємствам. Проте на ринку в 2004 р., порівняно з 2000 р., овочевої продукції було продано майже вдвічі менше.
2. Структура реалізації овочевої продукції сільськогосподарськими підприємствами у Хмельницькій області
Рік Продано за каналами реалізації, %
переробним підприємствам на ринку населенню, включаючи видачу пайовикам за іншими каналами
2000 32 37 20 11
2001 20 27 24 229
2002 15 22 26 37
2003 30 18 16 36
2004 34 21 15 30
Ринок овочевої продукції - це одна із важливих ланок ринку продовольства. Останні

 
 

Цікаве

Загрузка...