WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Санітарна оцінка букових лісостанів Північної Буковини - Реферат

Санітарна оцінка букових лісостанів Північної Буковини - Реферат

- від насінини до зрілого стану. Найбільше господарське значення мають 21 виявлені збудники хвороб і близько 40 видів шкідників лісу.
Першопричинами ослаблення букових лісостанів є запровадженні дві-три прийомні рівномірнопоступові рубки головного користування. При цьому спрацьовують такі фактори: збільшується кількість дерев з сонцеопіками, морозобійними тріщинами. Через розкачування вітром залишених дерев спостерігаються обриви їх кореневої системи. Важливими серед антропогенного фактора виступають механічні пошкодження дерев при їх валці, трелюванні, а також неорганізованими туристами.
У 65% дерев, що аналізувались після проведення першого прийому поступової рубки, вже після 5 років були виявлені несправжнє ядро, гнилі, міцелій опенька. Ентомостовбуровий комплекс при цьому налічував 20 видів небезпечних представників з родини короїдів, златок, вусачів, шашелів. Досягти господарськоїстиглості бука через 20 років, як це рекомендується для умов Карпат [4], в умовах Північної Буковини практично неможливо. Вже через 5 років після першого прийому рубки втрати ділової деревини сягають значних розмірів.
Розріджені деревостани після проведення інтенсивної рубки, що призвела до повноти насадження 0,5 і нижче стають резерваціями п'ядунів та листовійок, які значною мірою впливають на врожай плодів бука. Оскільки спрогнозувати "засівний" рік і під нього провести другий прийом рубки вкрай важко, найбільше відповідають природі букових лісів Північної Буковини групово-вибіркові рубки [17,22,32]. Кількість прийомів при цьому залежно від крутизни схилів 4-5, з оптимальним терміном між ними 4-5 років. У такому випадку спостерігається найменший негативний вплив антропогенного фактора на лісові екосистеми бука лісового, найбільшою мірою досягається створення різновікових, мішаних, групово-структурованих біологічно стійких насаджень.
Список літератури:
1. Білоус В.І. Поширення лісового бука на Україні в минулому // Вісник с.-г. науки. - К.,1962. - №2. - С.80-84.
2. Белоус В.И.Значение бука в повышении продуктивности дубово-буковых насаждений // Пути повышения продуктивности лесов: Тез. докл. - К., 1963. - С.74-76.
3. Вредители леса // Справочник. - Т.ІІ. - М-Л.: Изд-во АНСССР,1955. - 1100с.
4. Гірс О.А. Обгрунтування віку головної рубки букових деревостанів в умовах Українських Карпат // Наук. вісн. НАУ. Лісівництво. - К., 2004. - Вип.71. - С. 148-154.
5. Гусев В.И. Определитель повреждений лесных, декоративных и плодовых деревьев и кустарников. - М.: Лесн.пром-сть,1984. - 470с.
6. Журавлев И.И., Селиванова Т.Н., Черемиссинов Н.А. Определитель грибных болезней, деревьев и кустарников. - М.: Лесн.пром-сть, 1979. - 248с.
7. Калуцький К.К., Мальцев М.П., Молотков П.И. и др. Буковые леса СССР и ведение х-ва в них: - М.: Лесн.пром-сть,1972. - 300с.
8. Каплуновський П.С. Особенности плодоношения буковых лесов // Лесоведение, 1972. - №1. - С.51-61.
9. Козлов В.Г. Інтродукція видів і форм бука (Faqus L.) у правобережному лісостепу України та перспективи використання їх в культурі. - Умань.: НАНУ, 2003. - 132с.
10. Колаковський А.А. К истории бука в Евразии // Тр. Моск.об-ва испыт природ., 1960.Т.3. - С.141-156.
11. Мальцев М.П. Бук. - М.: Лесн.пром-сть, 1980. - 80с.
12. Молотков П.И. Буковые леса и хозяйство в них. - М.: Лесн.пром-сть, 1966.- 224с.
13. Мякушко В.К. Ахмад Х. Бук лесной на Украине за пределами ареала // Лесоведение. - 1985. - №1. - С.17-24.
14. Определитель насекомых Европейской части СССР. - Т.2. - М.-Л.: Наука, 1965. - 665с.
15. Падій М.М. Лісова ентомологія. - К. - УСГА, 1993. - 350с.
16. Плавильщиков Н.Н. Определитель насекомых. - М.: Топикал. - 1994, 544с.
17. Поварніцин В.О. Ліси Північної Буковини і їх відновлення.АН УССР.Виїзна сесія відділу біол.наук по проблемі вивчення флори і фауни Карпат // Тези доповідей. - К.-1956. - С. 19-26.
18. Савельев О.В. Колендар В.И. О позднем и раннем буке в Закарпатье // Научн.зап.Ужгор.ун-та, ХХІІІ.-1957.Т. С.197-199.
19. Свириденко В.Е., Швиденко А.Й. Лісівництво. - К.: Сільгоспосвіта, 1995. - 364с.
20. Семенкова И.Г. Фитопатолоия. Дереворазрушающие грибы, гнили и патологические окраски древесины (Определительные таблицы). - М.: МГУЛ, 2001. - 57с.
21. Семенкова И.Г., Соколова Є.С. Фитопатология. - М.: Академия, 2003. - 468с.
22. Смаглюк К.К. Буковые леса Северной Буковины и основы хозяйства в них: Автореф.дис.-канд.с-х.наук.К.: УСГА. - 1963. - 22с.
23. Смаглюк К.К. К вопросу о формах бука европейского Faqus sylvatica L.) // Укр.ботан.журн. - 1964. - №21. - Т.4. - С.71-77.
24. Санітарні правила в лісах України. - К.: Мінлісгосп України, 1995. - 20с.
25. Солодкий В.Д. Екосистемний підхід у лісокористуванні. - Чернівці: Зелена Буковина, 2003. - 56с.
26. Солодкий В.Д., Білоконь М.В., КоролюкВ.І. Природно-заповідний фонд Чернівецької області. - Чернівці: Зелена Буковина, 2004. - 56с.
27. Справочник по защите леса от вредителей и болезней // Г.А. Тимченко, И.Д. Авраменко, М.М. Завада и др. - К.: Урожай, 1988. - 224с.
28. Третяк Ю.Д. Стан букових лісів, пошкоджених морозами взимку 1928/1929 років, та їх поновлення в західних областях УРСР // Наукові записки Львівського с.г. ін-ту, 1948. - Т.1. - С.126-135.
29. Третяк Ю.Д. Відтворення складних букових лісостанів в Західних районах України // Лісове г-во Карпат. - К.: УСГА, 1960. - С.126-135.
30. Трибун П.А. Назревшие проблемы защиты леса в Украинских Карпатах // Защита леса от вредных насекомых и болезней: Всес.н.т.конференция. - М.: МЛТИ, 1971. - Т.1. - С.159-162.
31. Трибун П.А. О причинах распротранения наиболее опасных болезней Карпатских лесов и некоторых лесоводственных мерах борьбы с ними // Защита леса от вредителей и болезней.ВАСХНИЛ. - М.:Колос, 1972. - С.167-179.
32. Тишкевич Г.Л. Охрана и восстановление буковых лесов Вост.границы ареала Faqus sylvatica L. - Штиинца, 1984. - 231с.
33. Цилюрик А.В., Шевченко С.В. Лісова фітопатологія (Практикум). - Корсунь-Шевченковський: Ірена, 1999.-203с.
34. Цилюрик А.В., Дрозда В.Ф., Завада М.М. Проблеми в лісозахисті в України // Наук. вісн. НАУ. Лісівництво. - К., 2004. - Вип 71. - С.239-243.
35. Шевченко С.В., Цилюрик А.В. Лесная фитопатология. - К.: Вища шк., 1986. - 384с.
36. Шкляр А.С. Буковые леса Северной Буковины и их естественное возобновление: Автореф.дис... канд.биол.наук. - К., 1965. - 21с.

 
 

Цікаве

Загрузка...