WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Проблеми екологізації використання земель регіональних ландшафтних парків - Реферат

Проблеми екологізації використання земель регіональних ландшафтних парків - Реферат

природно-господарського використання ,%
Сільськогосподарська освоєність Розораність Забудовані території Ліси та водні об'єкти
Гранітно-Степове Побужжя 224909,7 86,2 72,6 3,6 7,1
Тилігульський (Миколаївської обл.) 54750,9 81,0 62,2 2,4 13,3
Тилігульський (Одеської обл. 147270,5 85,9 68,2 1,8 10,0
Кінбургська коса 31039,71 4,1 0,6 0,4 86,1
Найбільший вплив на біорізноманіття природоохоронної та прилеглої території в регіональних ландшафтних парках "Тилігульський" та "Гранітно-Степове Побужжя" має сільськогосподарське землекористування, а в "Кінбургській косі" - водогосподарське та рекреаційне.
Для оцінки екологічного стану агроландшафтів і сільськогосподарського землекористування застосовуються такі показники:
коефіцієнт екологічноїстабільності території (землекористування);
коефіцієнт антропогенного навантаження [6];
лісистість території;
інші показники, які характеризують екологічне різноманіття і стабільність території (площі мікрозаповідників, екологічних ніщ, протяжність міграційних коридорів, захищена лісосмугами площа) [ 5].
3. Характеристика екологічної стабільності та антропогенного
навантаження в розрізі природно-заповідних об'єктів
Регіональний ландшафтний парк Коефіцієнт екологічної стабільності Оцінка Коефіцієнт антропогенного навантаження Оцінка
Гранітно-Степове Побужжя 0,27 Нестабільна 3,70 Значна
Тилігульський(Миколаївської обл.) 0,33 Нестабільна 3,55 Значна
Тилігульський (Одеської обл.) 0,30 Нестабільна 3,62 Значна
Кінбургська коса 0,82 Стабільна 2,07 Слабка
Із табл. 3 можна зробити висновок, що у цілому прилеглі території до регіональних ландшафтних парків "Гранітно-Степове Побужжя" і "Тилігульський" характеризуються коефіцієнтом екологічної стабільності, що вказує на нестабільність землекористування і вимагає здійснення кардинальних заходів з охорони довкілля і земель. Враховуючи високу питому вагу середовище стабілізуючих угідь природоохоронної і прилеглої території до регіонально ландшафтного парку "Кінбургська коса" коефіцієнт екологічної стабільності - 0,82, що вказує на стабільність землекористування.
Для визначення впливу діяльності людини на стан природного середовища в межах природоохоронної та прилеглої території регіонально ландшафтних парків розраховано коефіцієнт антропогенного навантаження. Природоохоронна та прилегла територія регіонального ландшафтного парку "Кінбургська коса" відноситься до незначного ступеня антропогенного навантаження, тоді як територія регіонально ландшафтних парків "Тилігульський" та "Гранітно-Степове Побужжя" - до значного антропогенного навантаження.
Серед важливих напрямів раціоналізації землекористування в бік його екологізації є:
відтворення рівнів соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до рівня розвитку природно-ресурсного потенціалу;
переорієнтація земельно-територіального комплексу на розвиток немалоємких галузей;
еколого-економічна адаптація структури землекористування, що склалася, до структури природно-ресурсного потенціалу;
подальший розвиток і цілеспрямоване формування відповідних місцевому природно-ресурсному потенціалу вдосконалених за структурою і організацією природно-ресурсних комплексів регіонів країни.
З цією метою пропонується здійснювати оцінку природно-ресурсного потенціалу як природоохоронної, так і прилеглої території до об'єктів при- родного заповідання.
Серцевину природно-ресурсного комплексу об'єктів природного заповідання становить в основному потенціал земельних ресурсів, а саме сільськогосподарських угідь (табл. 4).
4. Структура природно-ресурсного потенціалу природоохоронної
і прилеглої території регіональних ландшафтних парків
Регіональний ландшафтний парк Потенціал ресурсів, %
Земельних Водних Лісових Фауністичних Природно-рекреаційних
Гранітно-Степове Побужжя 97,6 0,3 1,8 0,1 0,3
Тилігульський(Миколаївської обл.) 94,8 0,7 0,5 0,1 3,9
Тилігульський(Одеської обл.) 99,3 0,1 0,5 0 0
Кінбургська коса 38,2 33,0 27,9 1,0 0
Для поліпшення екологічного стану землекористування в межах зони його впливу на об'єкти природно-заповідного фонду, необхідно здійснити оптимізацію структури угідь.
Висновки
Проведений аналіз екологічного стану території вказує на екологічну нестабільність, незбалансоване антропогенне навантаження та нераціональне використання землі. В умовах обмеженого ресурсного забезпечення потрібно йти шляхом екологізації землекористування, адаптації технологічних процесів та агрофітоценозів до конкретних грунтово-ландшафтних і соціально-економічних факторів. Це, насамперед, потребує удосконалення структури земельного фонду в бік збільшення частки лісів та лісовкритих площ, у тому числі розширення площ природоохоронних угідь за рахунок зменшення питомої ваги сільськогосподарських угідь. Реформування земельних відносин, зміна форм власності та господарювання на землі не призвели до поліпшення використання земельних ресурсів, підвищення продуктивності землеробства.
Подальша інтенсифікація всіх ланок землекористування - це один із основних напрямів його розвитку, яка повинна досягатися за рахунок впровадження науково обґрунтованих систем ведення господарства, дбайливого використання кожного гектара земельних угідь і біорізноманіття. Отже необхідне екологічне управління.
Список літератури:
1. Закон України "Про природно-заповідний фонд України // Відом. Верхов. Ради України . - 1992. - №34. - С.502.
2. Земельне право України : Підручник / За ред. О.О. Погрібного, І.І. Каракаша - К.: Істина, 2003. - 448с.
3. Стратегічне управління: Навчальний посібник / За ред. В.В. Горлачука. - Миколаїв: Вид-во ПП "Шамрай", 2003. - 440с.
4. Стойко С.М. Эталоны природы. - Львов: Высш. шк., Изд-во при Львовск. ун-те, 1980. - С.28.
5. Методичні рекомендації еколого-ландшафтного землевпорядкування сільськогосподарських підприємств. - К.: НАУННІЗРПП, 2004. - 85с.
6. Третяк А.М., Шквир М.І. Методичні рекомендації оцінки екологічної стабільності агроландшафтів та сільськогосподарського землекористування. - К.: Ін-т землеустрою УААН, 2001. - 15с.

 
 

Цікаве

Загрузка...