WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Проблеми екологізації використання земель регіональних ландшафтних парків - Реферат

Проблеми екологізації використання земель регіональних ландшафтних парків - Реферат


Реферат на тему:
Проблеми екологізації використання земель регіональних ландшафтних парків
Нині йде дискусія про розширення мережі природно-заповідних територій з метою збереження генофонду рослинного та тваринного світу, типових і рідкісних ландшафтів, підтримання сприятливих екологічних умов. Це зумовлено, в першу чергу, тим, що суспільство все більше усвідомлює важливість і значущість охорони природних ресурсів [3]. Аналіз показує, що в умовах нових земельних відносин існуюча мережа природно-заповідного фонду неповністю забезпечує вирішення актуальних завдань охорони довкілля і тому потребує удосконалення управління. Об'єкти природно-заповідного фонду в Причорноморському економічному районі недостатньо репрезентативні і, відповідно, не забезпечують умов для збереження біорізноманіття фітобіоти. Причини цього не лише в дуже обмеженій площі цих об'єктів, але також у тому, що створені вони без урахування закономірностей приватизації земель сільськогосподарського призначення та поширення біорізноманіття у ландшафті. В результаті, незважаючи на розширення мережі природоохоронних територій, воно має ряд суттєвих вад, що не дозволяє вважати досягнуте повноцінною системою його збереження.
Аналіз стану землекористування об'єктів природно-заповідного фонду та визначення проблем його екологізації.
Землі природно-заповідного фонду займають 4 % площі земельного фонду України і розподіляються так: національні природні парки - 1 %, природні заповідники - 0,3 %, біосферні заповідники - 0,3 %, заказники - 1,7 %, регіональні ландшафтні парки - 0,68 %, інші об'єкти - 0,02 % [2].
Нами проведено дослідження використання земель регіональних ландшафтних парків, розташованих на території Причорноморського економічного району: "Гранітно-Степове Побужжя" та "Кінбургська коса" Миколаївської обл., а також "Тилігульський", який розташований, як на території Миколаївської, так і Одеської обл. та визначено проблеми їх екологізації.
Регіональні ландшафтні парки - це відносно великі територіальні комплекси, які відрізняються високим ступенем естетичності природних і слабоокультурених ландшафтів, сприятливими для рекреації кліматичними умовами, зручним транспортним зв'язком і придатністю для організованого масового відпочинку та туризму [6]. Вони є природоохоронними рекреаційними установами місцевого чи регіонального значення, що створюється з метою збереження в природному стані типових або унікальних природних комплексів та об'єктів, а також забезпечення умов для організованого відпочинку населення. Відповідно до статті 23 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" на регіональні ландшафтні парки покладається виконання таких завдань:
збереження цінних природних та історико-культурних комплексів і об'єктів;
створення умов для ефективного туризму, відпочинку та інших видів рекреаційної діяльності в природних умовах з додержанням режиму охорони заповідних природних комплексів і об'єктів;
сприяння екологічній освітньо-виховній роботі [1].
Дослідження приватизаційних проблем і використання земель здійснювалось як у межах природоохоронної території, так і прилеглої до неї. За даними державного земельного кадастру територій, які знаходяться в межах впливу на природно-заповідний фонд, загальна площа досліджуваного регіонального ландшафтного парку "Гранітно-Степове Побужжя" становила 224,9 тис. га, "Тилігульський" в межах Миколаївської обл. - 54,7 тис. га, а в Одеській обл. - 147,27 тис. га, "Кінбургська коса" - 31,0 тис. га ( табл. 1).
1. Характеристика землекористування в межах природоохоронної
і прилеглої території регіональних ландшафтних парків
за категоріями земель станом на 01.01.2004 р.
Категорія земель "Гранітно-Степове Побужжя"Миколаївська область "Тилігульський"
Миколаївська область "Тилігульський" Одеська обл. "Кінбургська коса"
Площа
га % га % га % га%
Землі сільськогосподарського призначення 193877,3
86,2 37977,7
69,4 126490,58
85,9 1268,66
4,1
Землі житлової та громадської забудови 5993,9
2,7 1113,8
2,0 1640,61
1,1 106,26
0,3
Землі природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення 4423,6
2,0 5933,9
10,8 0
0 682,2
2,2
Землі оздоровчого призначення 38,3
0 13,6
0 0
0 0
0
Землі рекреаційного призначення 82,4
0 251,5
0,5 43,96
0 7,9
0
Землі історико-культурного призначення 0,3
0 0
0 0
0 0
0
Землі лісового фонду 11511,9
5,1 1681,8
3,1 6504,08
4,4 6430,7
20,7
Землі водного фонду 4409,2
2,0 5615,6
10,3 8170,99
5,5 20288,9
65,4
Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення 4572,6
2,0 2163,1
4,0 4420,23
3,1 2255,09
7,3
Всього 224909,7 54750,9 147270,45 31039,71
Досі ще немає економічного та екологічного обґрунтування розподілу земель за цільовим призначенням у межах впливу на територію заповідання. Разом з тим структура й екологічна незбалансованість земельного фонду суттєво погіршує ефективність використання та охорони земель, зумовлює, зокрема, відносну дефіцитність землі як ресурсу територіального розвитку, погіршує природну здатність ґрунтового покриву до самовідновлення, збіднює видове розмаїття флори та фауни в ландшафтах.
Наприклад, господарське використання земель прилеглих територій регіональних ландшафтних парків "Тилігульський" та "Гранітно-Степове Побужжя" характеризується високою сільськогосподарською освоєністю й значно перевищує екологічно обґрунтовану межу. Причина цього - екстенсивний спосіб ведення землеробства, нераціональна структура сільськогосподарських угідь, розораність яких коливається від 72,6 % до 0,6 %, що значною мірою впливає на екологічний стан землекористування території, а відповідно і на її біорізноманіття. Середовище стабілізуючі угіддя - ліси та води займають значну площу лише в районі регіонального ландшафтного парку "Кінбургська коса" (табл. 2).
2. Структура природно-господарського використання
в розрізі природно-заповідних об'єктів
Регіональний ландшафтний парк Площа, га Структура

 
 

Цікаве

Загрузка...