WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Порівняльне вивчення традиційних і нових дезінфекційних засобів при знезараженні референс-мікроорганізмів - Реферат

Порівняльне вивчення традиційних і нових дезінфекційних засобів при знезараженні референс-мікроорганізмів - Реферат


Реферат на тему:
Порівняльне вивчення традиційних і нових дезінфекційних засобів при знезараженні референс-мікроорганізмів
Успішність боротьби з інфекційними хворобами та їх профілактика значною мірою залежать від якості проведеної дезінфекції. Ефективність дії дезінфекційних засобів на збудника будь-якого інфекційного захворювання залежить від багатьох факторів і, насамперед, від їх бактерицидних властивостей, концентрації і температури розчинів, властивостей і температури середовища, в якому відбувається контакт збудника захворювання з дезінфектантом, способу подачі його до об'єкта та кількості дезінфектанту, витраченого для знезараження, тривалості дії на збудника хвороби і, нарешті, від біологічних властивостей збудника хвороби [1, 5].
Завдання ветеринарної дезінфекції полягає не тільки в знищенні мікроорганізмів в об'єктах довкілля, але у пошуку і впровадженні в практику засобів, ефективних для багатьох збудників інфекційних хвороб тварин, доступних і безпечних для людини [2, 3, 4].
У зв'язку з цим метою нашої роботи було порівняльне вивчення різних дезінфекційних засобів, визначення їх мінімальної ефективної концентрації, необхідної для знешкодження референс-мікроорганізмів на поверхнях тест-об'єктів.
Як тест-об'єкт використовували нержавіючу сталь, кахельну плитку, бетон, цеглу у вигляді квадратних форм розміром 10 х 10 см.
Тест-об'єкти очищали і стерилізували в автоклаві при температурі 120°С протягом однієї години. Потім стерильною піпеткою на поверхні тест-об'єктів наносили по 1 см3 культури Е. соlі і St. aureus у концентрації 2 млрд. мікр.тіл/см3.
Контаміновані тест-об'єкти залишали в горизонтальному положенні до повного висихання. Потім їх розміщували у кюветах горизонтально та вертикально і розприскуванням наносили розчини досліджуваних деззасобів, зазначаючи при цьому їх експозицію, концентрацію та витрачену кількість. Контролем були тест-об'єкти, оброблені такою ж самою кількістю стерильної водопровідної води. Через визначений проміжок часу брали стерильним ватним тампоном змиви з дослідних і контрольних тест-об'єктів. Потім по 1 см3 вихідної суспензії з кожної з цих пробірок вносили у відповідне середовище. Змиви з тест-об'єктів, які були контаміновані Е. сoli, висівали на середовище КОДА, а St. аureus - на сольовий м'ясо-пептонний бульйон (6,5 % кухонної солі) і поміщали на 24 год. в термостат при температурі 37°С. За зміною середовищ визначали наявність чи відсутність референс-мікроорганізмів згідно з методикою, описаною в рекомендаціях [4].
У досліді вивчали дезінфекційні властивості таких препаратів: хлорантоїн (діючі речовини дихлорантин і диметилгідантоїн), дезоксон (на основі пероксиду водню та оцтової кислоти), неохлор (гіпохлорит натрію), дезефект (четвертинні амонійні сполуки).
При визначенні ефективності знезараження поверхонь тест-об'єктів вивчали діючі концентрації деззасобів, норми їх витрат на одиницю площі, характеристику об'єкта дезінфекції, експозицію. Важливим показником є вплив органічних речовин на активність дезінфектанту. Тому двохмільярдну суспензію 0,1 мл тест-мікробів змішували зі стерильним гноєм свиней зрозрахунку 0,2 г на один тест-об'єкт площею 100 см2.
За результатами досліджень було встановлено, що всі деззасоби у 0,05%-ній концентрації на гладеньких поверхнях сповільнюють ріст, а на шерхких - взагалі не діють на Е. соlі та St. aureus. Хлорантоїн, дезоксон і неохлор повністю інактивують золотистий стафілокок і кишкову паличку починаючи з 0,1%-ної концентрації вже через 10 хв. Дезефект, що за своїми хімічними характеристиками є менш ефективним, в 1,5%-ній концентрації призупиняє ріст мікрофлори на поверхнях тест-об'єктів, а починаючи з 2,5%-ної концентрації повністю інактивує стафілокок і кишкову паличку вже через 10 хв (табл.).
Табл. 1. Знезаражуюча здатність дезінфекційних засобів на поверхнях тест-об'єктів, інфікованих E. сoli та St. aureus
Дезінфектанти Концент-рація,% Бетон Цегла Кахельна плитка Нержавію часталь
10 хв 60 хв 10хв 60 хв 10 хв 60 хв 10хв 60 хв
E. coli
Хлорантоїн 0,05 - + + + - + - -
0,1 - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - -
1,0 - - - - - - - -
Дезоксон 0,05 - + - + - - - -
0,1 - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - -
1,0 - - - - - - - -
Неохлор 0,05 - + - + - - - -
0,1 - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - -
1,0 - - - - - - - -
Дезефект 1,0 + + + + - + - +
1,5 - + - + - + - -
2,5 - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - -
St. aureus
Хлорантоїн 0,05 + + + + - + - -
0,1 - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - -
1,0 - - - - - - - -
Дезоксон 0,05 - + - + - - - -
0,1 - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - -
1,0 - - - - - - - -
Неохлор 0,05 + + + + - + - -
0,1 - - - - - - - -
0,5 - - - - - - - -
1,0 - - - - - - - -
Дезефект 1,0 + + + + - + - +
1,5 + + + + - + - -
2,5 - - - - - - - -
3,5 - - - - - - - -
"+" - Наявний ріст, "-" - відсутній picт.
Висновки
Дезінфекційні засоби хлорантоїн, дезоксон, неохлор в 0,1%-ній концентрації повністю знезаражують Е. соlі та St. aureus на поверхнях тест-об'єктів через 10 хв. Дезефект знешкоджує збудників референс-мікроорганізмів починаючи з 2,5%-ної концентрації протягом 10 хв. Ефективні концентрації дезінфектантів відносно референс-мікроорганізмів співпадають із регламентами щодо їх застосування.
Список літератури:
1. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація / Методичні вказівки до практичної роботи для студентів факультету ветеринарної медицини /Литвин В.П., Поліщук В.В., Литвиненко В.М., Сорокіна Н.Г - Київ, 2002. - 98 с.
2. Ощепков В.Г., Аржаков В.Н. Дезинфицирущая активность новых препаратов // Ветеринария. - 2001. - № 4. - С.44-45.
3. Поляков А.А. Основы ветеринарной санитарии. - М.: Колос, 1975. - 395 с.
4. Рекомендації щодо санітарно-мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-об'єктів та об'єктів ветеринарного нагляду і контролю. Розглянуті і затверджені науково-методичною радою Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України 23 грудня 2004 р. (протокол № 4). - Видавничий центр НАУ. - 2005. - 18 с.
5. Руководство по ветеринарной санитарии / Под ред. А.А. Полякова. - М.: Агропромиздат, 1986. - 320с.

 
 

Цікаве

Загрузка...