WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Підбір травосумішок для створення високопродуктивних сіножатей в умовах правобережного лісостепу України - Реферат

Підбір травосумішок для створення високопродуктивних сіножатей в умовах правобережного лісостепу України - Реферат


Реферат на тему:
Підбір травосумішок для створення високопродуктивних сіножатей в умовах правобережного лісостепу України
Однією з основних умов створення високопродуктивних сіножатей є правильний підбір травосумішок. Травосумішки ще недостатньо вивчені і з цього питання немає єдиної думки, щодо правильного поєднання бобових і злакових компонентів.
Вивчення трав і травосумішок для культурних сіножатей було розпочате в 1926-1927 рр. [2]. Спочатку в дослідах із травосумішками у виробництві використовували насіння закордонного походження (з Англії, Швеції, Данії, Німеччини). Розвиток вітчизняного насінництва лучних трав (Молого-Шекснінський розсадник та ін.), а потім селекція їх дозволили до початку 50-х років здійснити районування видів багаторічних трав для сіножатей в областях, краях і республіках бувшого СРСР, а в їхніх межах і за основними місцями їх розміщення [2].
Спостереження за життєдіяльністю сіяних лучних угруповань і вивчення їхнього впливу на ґрунтове середовище в умовах досить високої культури землеробства дало можливість критично поставитися до положень В.Р.Вільямса про неминучість нагромадження надлишкової мертвої органічної речовини, зниження аерації, погіршення ботанічного складу і зниження врожаю травостоїв. Відновився інтерес до довголітніх сіножатей і пасовищ (склад травосумішок, система удобрення), що закладаються на більш тривалий термін, ніж у лучних сівозмінах. Новому напряму в дослідженнях сприяло подолання шаблонного застосування травопільної системи землеробства [6].
Багатьма дослідженнями встановлено, що для створення високопродуктивних сіножатей потрібно брати травосумішку з багаторічних трав, яка забезпечить вищу й стабільнішу врожайність порівняно з одновидовими посівами бобових чи злакових трав. У результаті вдалого добору травосумішок є можливість зберегти високу продуктивність угідь протягом багатьох років. Важливим є добір трав у сумішках, оскільки від нього залежить не тільки видова структура, а й хімічний склад і поживність корму. Зміна середовища у процесі життєдіяльності рослин є основною причиною їхнього взаємовпливу. Перше місце займає конкуренція за поживні речовини, вологу, світло, друге - нагромадження відмерлих решток рослин, розклад яких можна прискорити вапнуванням і внесенням добрив. Взаємовплив рослин та ботанічний склад ценозів можна формувати, змінюючи середовище у бажаному напрямку [2,3].
Нині не розкрито характер взаємовідносин окремих видів у процесі живлення. При сумісних посівах ще недостатньо вивчена боротьба за існування та конкурентноздатність деяких видів трав. Це здебільшого стосується бобових і злакових трав у лучних ценозах.
В Україні в умовах становлення ринкових відносин та фінансової кризи, в якій опинилося сільське господарство, виникла потреба у створенні культурних сіножатей - як джерела отримання високопоживних і найдешевших кормів для тваринництва.
Досвід передових господарств та результати досліджень показують, що для збільшення виробництва тваринницької продукції необхідно створювати високопродуктивні сіножаті та пасовища. За правильної технології вирощування та догляду ці угіддя в зоні Правобережного Лісостепу України забезпечують 30-50 ц кормових одиниць з гектара, коли продуктивність природних сіножатей становить 5-10 ц/га кормових одиниць.
У більшості країн світу культурні сіножаті й пасовища є надійною базою рентабельного ведення м'ясо-молочного скотарства та одержання цінних продуктів харчування.
У світі площа лукопасовищних угідь становить 3,13 млрд га, що вдвічі перевищує площу орних земель. В Україні, навпаки, площа ріллі майже у п'ять разів перевищує лукопасовищні угіддя, через що виникла необхідність у збільшенні їх площ за рахунок зменшення надмірної розораності орних земель. В останні роки багато видатних вчених [1,4,5] теоретично обґрунтували і, провівши ряд досліджень, рекомендували оптимізувати агроландшафти, зменшивши площі ріллі та збільшивши лучні угіддя та ліси. Через відсутність належного догляду в сучасних умовах урожайність сіножатей становить 15-18 ц/га сіна, що майже у 5- 7 разів менше від їхньої потенційної продуктивності.
Недостатнє вивчення зазначених питань стало підставою для вибору даної теми наукових досліджень.
Метою наших досліджень є виявлення найбільш продуктивних люцерно-злакових травосумішок на чорноземних ґрунтах Правобережного Лісостепу України при внесенні різних норм добрив.
Матеріал і методика досліджень. Дослідження проводили протягом 2004-2005 рр. на чорноземних ґрунтах Правобережного Лісостепу України, використовуючи дослідні ділянки в стаціонарній кормовій сівозміні Агрономічної дослідної станції Національного аграрного університету, що знаходиться у с. Пшеничному Васильківського району Київської області. Територія господарства входить до північного Білоцерківського агрогрунтового району Правобережного Лісостепу України. Клімат цього району помірно теплий та вологий. Рельєф місцевості слабо хвилястий, з великою кількістю знижень. Глибина залягання ґрунтових вод 1-3 м. Грунт дослідної ділянки - чорнозем типовий малогумусний середньосуглинковий. Вміст гумусу в орному шарі грунту 4,34-4,68 %, загального азоту - 0,27-0,31 %, рухомого фосфору (Р2О5) - 0,15-0,25 % та обмінного калію - 2,3-2,5 мг/100 г ґрунту. Ємність поглинання 30,7-32,5 мг-екв на 100г, рН - 6,80-7,34, ступінь насичення основами 92%, об'ємна маса ґрунту - 1,25-1,30 г/см3. Ґрунти мають слаболужну або нейтральну реакцію.
Дослід був закладений в 2003 р. після однорічних трав.

 
 

Цікаве

Загрузка...