WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Нові підходи до експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського - Реферат

Нові підходи до експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського - Реферат


Реферат на тему:
Нові підходи до експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського
Реформування аграрного сектора України потребує насамперед змін у формуванні земельного ринку. Отже, застосовуючи нові підходи щодо експертної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, зможемо обчислити ціну продажу будь-якої земельної ділянки. Такий напрям аграрної економіки сприятиме оперативному і максимально ефективному управлінню земельними ресурсами нашої держави.
Сутність застосування експертної грошової оцінки полягає у проведенні практичних розрахунків за фактичними даними сільськогосподарських підприємств, що обчислюються за методиками, які відповідають Національному стандарту №1 [7] та міжнародним стандартам оцінки нерухомого майна [4].
Питання нових підходів до експертної грошової оцінки земель досліджувалися і частково викладені в працях В. Алексійчука [1], М. Возної [4], М. Дем'яненка [11], С. Кручка [3], О.О. Олійник [5], Ю. Потійка [10] та інших.
Метою дослідження експертної грошової оцінки земельних ділянок є обчислення розрахунків за паспортами земельних ділянок (ріллі) дослідного господарства "Олександрія" Київської області, м. Біла Церква, що проведені на базі природометричної моделі "Український лан".
Вона створена в 2001 р. на кафедрі банківської справи Навчально-наукового інституту бізнесу НАУ та Інституту землеустрою УААН. На основі цієї моделі розроблено методики бонітування та експертної грошової оцінки ріллі з природним регулюванням зволоження, які повністю відповідають вимогам Національного стандарту №1 та міжнародним стандартам оцінки нерухомого майна, а також враховують природно-економічні умови України. Для здійснення грошової оцінки ріллі використовується інформація про земельну ділянку, яка включає такі дані: площу, бал бонітету, вміст гумусу в орному шарі, глибину гумусного горизонту, ґрунтоутворювальну породу, механічний склад ґрунту, оглеєння, солонцюватість, реакцію ґрунтового розчину, теплозабезпечення, забезпечення вологою, технологічну групу поля, місцерозташування земельної ділянки. Паспорт земельної ділянки наводиться нижче.
Грошова оцінка ріллі за цією методикою здійснюється на основі визначення нормативного доходу з одного гектара, який обчислюють як різницю між вартістю нормативного врожаю та нормативними витратами на його вирощування. Грошова оцінка ріллі враховує не тільки її доходність, а й витрати на облаштування та можливі обтяження.
При грошовій оцінці ріллі враховують рівень та співвідношення цін як на сільськогосподарську продукцію, так і на ресурси, необхідні для її виробництва. Застосовуючи у своєму дослідженні природометричну модель "Український лан", ми використовували ціни, які відповідають місцевості та часу проведення оцінки.
У таблиці наведено порівняльний аналіз результатів обчислення експертної грошової оцінки ріллі за даними дослідного господарства "Олександрія", м. Біла Церква Київської області. Експериментальна база "Олександрія" Інституту цукрових буряків Української академії аграрних наук є державним підприємством. Напрямки діяльності підприємства:
Паспорт земельної ділянки (ріллі)
Господарство____ДГ "Олександрія"__________________________________
Село (смт, місто)__м. Біла Церква _____________________________ ______
Район ___________________Область ______Київська_________Код_______
Сівозм___ польова____ Поле___І______Діл.__3____Площа, га____47,5___
Назва грунту__________чорнозем глибокий малогумусний________________
Вміст, мг/кг грунту: N__ 86,3__; P2O_______86______; K2O___62,6_______
Вміст гумусу в орному шарі, %______5,1_______. рн __6,54_____________
Хім. забруднення, мг/кг грунту: мідь___________; кадмій_______________;
свинець___________; ртуть_______________; цинк_____________________;
ДДТ металоболіти ______; гексахлоран _______; 2,4 Д амінна сіль _______;
Рад.забруднення, Кі/км2 : цезій- 137____________; стронцій-90 __________ ;
Мех.склад грунту ____суглинковий___ . Грунт.порода_____лес________
Оглеєння: глейові; глеюваті; поверхнево оглеєні (потрібне підкреслити)
Солонцюватість: несол.(зал.сол); сл.сол; серед.сол; сильн.сол (потріб.підкресл.)
Частка ерод.ріллі, %__________, в т.ч.сл.ер._______; дуже ер.____________
Група поля ________І____________
Ділянка зрошувана, осушувана, з подвійн.регул.вологи (потрібне підкреслити).
Рівень забезпечення поливних норм, % __________________________________
Спосіб зрошення (осушення) ___________________________________________
Стан меліор.мережі: незадов.;задов.; добрий.; відмінний (потрібне підкреслити).
Знос меліоративної мережі, % ________. Частка перезволоженої ріллі, %_______
Розташування зем. ділянки на території району (міста):
центр; пн.; пн.-сх.; сх.; пд.; пд.-зх.; зх.; пн.-зх. (потрібне підкреслити)
Назва населеного пункту, до якого відноситься зем. ділянка __________________
Чисельність жителів цього населеного пункту, тис. чол. ___140_______________
Заг. площа с.-г. угідь на прилеглій до цього нас. пункту території, га____284,8___
Відстань земельної ділянки від населеного пункту, км_____0,2________________
Стан дороги, яка зв'язує земельну ділянку з населеним пунктом:
незад.; задов.; добрий.; відмінний (потрібне підкреслити)
Відстань населеного пункту до районного центру, км __6______. Чисельність жителів районного центру, тис.чол.___200 ___.Відстань населеного пункту до найближчого міста (смт), км___4___.Назва найближч.міста (смт)_м.Біла Церква__
Чисельність жителів найближч.міста (смт),тис. чол.______264________________
Відстань населеного пункту до залізн. станції, км___6__, порту(пристані), км____
Група доріг до: райцетру ______________________; найбл.міста (смт)__________
залізн.станції_________________________________; порту (прист.)____________
Примітка:_____________________________________________________________
Підписи осіб, відповідальних за достовірність

 
 

Цікаве

Загрузка...