WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Методичні підходи до управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини - Реферат

Методичні підходи до управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини - Реферат

вимог замовників, співробітників організації та суспільства в цілому;
залучення усіх співробітників до робіт з якості;
заохочення освіти і самовдосконалення співробітників;
прийняття будь-яких рішень лише на основі фактів;
постійне поліпшення системи якості.
Концепція TQM була створена раніше ніж стандарти серії ISO 9000 і під час їх розроблення деякі аспекти TQM були враховані.
Стандарти ISO серії 9000 в Україні прийняті, як національні (ДСТУ ISO серії 9000) і призначені для сприяння організаціям у впровадженні та забезпеченні функціонування ефективних систем управління якістю продукції. ДСТУ ISO 9001 установлює вимоги до системи управління якістю, які можна застосовувати для внутрішніх цілей організації або для цілей сертифікації чи контрактних. Він зосереджує увагу головним чином на результативності системи управління якістю щодо задоволення вимог замовника. Цей стандарт дає змогу організації узгодити або інтегрувати свою систему управління якістю з відповідними вимогами до систем управління [6]. ДСТУ ISO 9001 не встановлює безпосередньо вимог до продукції.
У стандартах ДСТУ ISO серії 9000 встановлено вісім принципів управління якістю, які найвище керівництво може використовувати для поліпшення показників діяльності організації: а) орієнтація на замовника; б) лідерство; в) залученняпрацівників; г) процесний підхід; д) системний підхід до управління; е) постійне поліпшення; ж) прийняття рішень на підставі фактів; й) взаємовигідні стосунки з постачальниками [7].
З метою узагальнення переваг TQM та ДСТУ ISO серії 9000 проведемо порівняння їх основних принципів (табл.).
Порівняння принципів TQM та ДСТУ ISO серії 9000
Характерна ознака Трактування
ДСТУ ISO серії 9000 TQM
Що собою являє? Серія стандартів, що встановлюють вимоги до системи якості, яка може бути сертифікована Концепція, що має принципи частково відтворені у стандартах ISO 9000
Сфера застосування Виробництво продукції та надання послуг Будь-яка організаційна структура націлена на якість
Вигода Для співробітників Для всього суспільства в цілому
Мета Досягти успіху Досягнення постійного успіху
Опора На догматизм На сучасні науки, які розвиваються
Залучення всього персоналу Не обов'язково Обов'язково
Поліпшення якості Вимагає постійного поліпшення якості Вимагає безперервного і постійного поліпшення якості
Відповідальність за якість Несуть відповідні підрозділи Несе кожен співробітник
Динамізм Характерна стабільність Вимагає зміни процесів
Основний принцип Висока якість - висока ціна Висока якість - за низькою ціною
Отже, як TQM, так і стандарти ДСТУ ISO серії 9000 мають свої переваги. Тому при розробленні інтегрованої системи управління якістю післядипломної освіти доцільно застосувати такі принципи TQM і ДСТУ ISO серії 9000:
спрямування діяльності організації на максимальне задоволення вимог замовників, інтересів співробітників та суспільства в цілому;
постійна активна участь вищого керівництва в управлінні якістю;
залучення усіх співробітників до робіт з якості;
мотивація співробітників;
ідентифікація усіх процесів в організації;
системний підхід до управління організацією;
прийняття будь-яких рішень лише на основі фактів;
безперервне удосконалення системи якості.
Система управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини буде розроблятись на основі принципів TQM та ДСТУ ISO серії 9000. Вона враховуватиме вимоги державної системи вищої освіти, останні досягнення науки та техніки, вимоги замовників, інтереси співробітників і суспільства в цілому; забезпечить безперервне удосконалення якості, буде ефективною, корисною та надасть змогу поліпшити сучасний стан післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини.
Висновки
Державна система післядипломної освіти потребує перегляду і вдосконалення.
Вплинути на якість освіти можна шляхом впровадження системи управління якістю.
ДСТУ ISO 9001 дозволяє розробити інтегровану систему управління якістю в будь-якій сфері діяльності.
Концепція TQM керується сучасними досягненнями науки. Підхід з позиції TQM враховує не тільки вимоги споживачів і співробітників, а й суспільства в цілому.
Список літератури:
1. Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III
2. Загальні відомості про післядипломну освіту - http://www.mon.gov.ua/education/higher/topic/pdosv/zgv
3. Аниськина Н.Н. Менеджмент качества дополнительного профессионального образования на основе международных стандартов // Материалы Всероссийской конференции "Национальная система качества и оценка эффективности дополнительного профессионального образования с учетом международных требований". - Ершово, 26-29 ноября 2003 г. - http://www.quality21.ru/index.php?module=subjects_tezis&func=viewpage&pageid=427
4. Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Мінагрополітики України від 09.08.2004 № 93 "Про затвердження Положення про післядипломну освіту лікарів ветеринарної медицини в Україні"
5. Пузанков Д.В., Степанов С.А., Шапошников С.О. Использование принципов всеобщего управления качеством и стандартов серии ISO 9000 в инженерном образовании // Проблемы качества в сфере образования. - 1999. - № 1. - http://tqm.stankin.ru/arch/n01/06.html
6. ДСТУ ISO 9001-2001 - Системи управління якістю. Вимоги. - К.: Держспоживстандарт України, 2001. - 28 с
7. ДСТУ ISO 9000-2001 - Системи управління якістю. Основні положення та словник.. - К.: Держспоживстандарт України, 2001. - 29 с

 
 

Цікаве

Загрузка...