WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Методичні підходи до управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини - Реферат

Методичні підходи до управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини - Реферат


Реферат на тему:
Методичні підходи до управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини
Однією з ланок у національній системі вищої освіти є післядипломна освіта, яка має забезпечувати фахове удосконалення, поглиблення, розширення та оновлення професійних знань, умінь і навичок; одержання нової кваліфікації, спеціальності та професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки і набутого практичного досвіду та індивідуальне самостійне навчання людини незалежно від віку.
У зв'язку із недосконалістю державної системи підготовки та перепідготовки кадрів нині існує необхіднісь підвищення кваліфікації фахівців різних спеціальностей, в тому числі фахівців ветеринарної медицини.
Одним із можливих варіантів вирішення проблеми післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини є розроблення системи управління якістю в освітніх закладах, які здійснюють післядипломну освіту лікарів ветеринарної медицини.
Мета дослідження полягає у вивченні стану державної системи післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини в Україні та визначити можливість застосування принципів ISO 9000 та TQM для управління якістю післядипломної освіти.
Для дослідження використана нормативно-правова документація, а саме Закон України "Про вищу освіту" від 17 січня 2002 року № 2984-III, Наказ Державного департаменту ветеринарної медицини, Мінагрополітики України від 09.08.2004 № 93 "Про затвердження Положення про післядипломну освіту лікарів ветеринарної медицини в Україні" та нормативна документація - національні стандарти ДСТУ ISO 9001-2001 - Системи управління якістю. Вимоги та ДСТУ ISO 9000-2001 - Системи управління якістю. Основні положення та словник, а також нижче приведені літературні джерела. Дослідження проводилось шляхом аналізу та синтезу, а також порівняння та узагальнення відповідних матеріалів.
Результати досліджень. Відповідно до Закону України "Про вищу освіту" післядипломна освіта - це спеціалізоване вдосконалення освіти та професійної підготовки особи шляхом поглиблення, розширення й оновлення її професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду [1].
Основними принципами організації післядипломної освіти є:
науковість, гуманізація, демократизація, єдність, комплексність, диференціація, інтеграція, безперервність, модульність, індивідуалізація, наскрізність;
зв'язок з процесом ринкових перетворень, різних форм власності і господарювання; орієнтація на актуальні та перспективні сфери трудової діяльності згідно з попитом на ринку праці;
відповідність державним вимогам та освітнім стандартам.
Головною метою післядипломної освіти є:
задоволення потреб держави в кваліфікованих кадрах та гнучке реагування на зміни, що відбуваються в суспільстві; забезпечення умов для постійного підвищення кваліфікації фахівців, безперервного розвитку потенціалу кожного спеціаліста, його інтелектуального та загальнокультурного рівня, отримання професійно необхідних знань та вмінь;
забезпечення одержання нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше здобутої в закладах освіти і досвіду практичної роботи, поглиблення професійних знань та умінь за фахом;
впровадження гнучкої системи безперервної освіти та самоосвіти громадян, забезпечення освіти дорослих упродовж усього життя [2].
Чинна державна система оцінки якості освіти, в тому числі й післядипломної, заснована на вимогах до змісту і тривалості освітніх програм, до кваліфікаційних характеристик професорсько-викладацького складу, матеріальної бази закладів освіти, навчально-методичного забезпечення навчального процесу, якості засвоєння матеріалу студентами. Відповідність освітнього закладу цим вимогам гарантує отримання освіти встановленої державою рівня якості, яка підтверджується видачею випускникам дипломів державного зразка [3].
Нині післядипломна освіта лікарів ветеринарної медицини регламентується Законом України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про ветеринарну медицину", Наказом Державного департаменту ветеринарної медицини "Про затвердження Положення про післядипломну освіту лікарів ветеринарної медицини в Україні" та іншими актами законодавства України з питань освіти, а також відповідно до міжнародних вимог щодо напрямів професійної діяльності [4].
Проте у наведених документах не встановлена єдина чітка система, післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини, яка б відповідала не тільки державному замовленню, а й вимогам організацій та фахівців, які є безпосередніми замовниками цієї послуги - фінансують її і хочуть отримувати якісні послуги. На жаль їх вимоги недостатні і відіграють допоміжну роль. Тому переважна більшість фахівців ветеринарної медицини з тих чи інших причин вчасно, або взагалі, не проходить підтвердження чи підвищення кваліфікації, що ставить під сумнів їх компетенцію.
Одним із способів ефективного управління якістю післядипломної освіти фахівців ветеринарної медицини є розроблення та впровадження у відповідних освітніх закладах системи управління якістю, яка базується на міжнародних стандартах ISO серії 9000 і принципах TQM.
TQM - це підхід до управління організацією, спрямований на якість, базується на участі всіх її членів і спрямований на досягнення тривалого успіху шляхом задоволення вимог споживача і користі для членів організації і суспільства в цілому [5].
Основними принципами TQM є:
постійна активна участь вищого керівництва в управлінні якістю;
спрямування діяльності організації на задоволення

 
 

Цікаве

Загрузка...