WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Концепції сучасних систем управління якістю продукції та послуг - Реферат

Концепції сучасних систем управління якістю продукції та послуг - Реферат

словосполучення переводиться по-різному: "опорна відмітка", "відмітка висоти", "еталонне порівняння" [4 ].
Суть бенчмаркінга заключається в порівнянні показників своєї організації з показниками конкурентів та кращих організацій, у вивченні і застосуванні успішного досвіду інших у себе на підприємстві.
Еталонне порівняння в кінці минулого століття стало одним з ефективних інструментів менеджменту і тепер входить до числа найбільш популярних методів управління.
Сучасна система управлінняякістю використовує також принципи "Кайзен" - філософію японського менеджменту [8] .
Щодо процесу управління - це процес безперервного і постійного вдосконалення, який передбачає також досягнення таких конкретних цілей, як усунення втрат (часу, грошей, матеріалів, зусиль), підвищення якості (товарів, послуг, взаємовідносин, особистої поведінки, розвитку співробітників), зниження витрат на розробку, виробництво, зберігання запасів і в кінцевому підсумку підвищення ступеня задоволеності споживачів.
Основний зміст японської системи "Канбан" полягає у раціональній організації виробництва в ефективному керуванні персоналом. Вона отримала свою назву від металевого знака трикутної форми ("канбан" у перекладі означає "табличка", "знак"), що супроводжує деталі в процесі виробництва і переміщення. На цьому знаку розміщається вся диспетчерська інформація: номер виробу, місце її виготовлення, кількість виробів у партії і місце подачі деталі на зборку. Суть системи полягає в тому, що на всіх фазах виробничого процесу відмовилися від виробництва продукції великими партіями і створили безперервно-потокове виробництво [8 ].
Система "Канбан" безпосередньо впливає на розмір складських запасів, скорочуючи їх до оптимальних розмірів.
Ще одним з методів управління якістю продукції є метод бездефектного виробництва, який отримав назву "поке-ека" [8].
Дефекти на виробництві виникають унаслідок некоректно розроблених стандартів чи документованих процедур, використання недоброякісної сировини чи застарілого обладнання, застосування невідповідних матеріалів, зношеності інструментів, помилок операторів. Мета ідеології "поке-ека"- знайти способи захисту від ненавмисних помилок. Для цього при виконанні робіт використовують сенсорні датчики та інші засоби. Даний підхід ефективний як при вхідному контролі, так і в ході всього процесу.
Менеджери багатьох компаній світу у своїй діяльності щодо забезпечення якості продукції використовують метод "хосін канрі", який веде до революційних перетворень в області якості [5].
Пріоритетні дії, які належать до міжфункціональних областей управління, таких як забезпечення якості та управління прибутком, визначаються згідно зі щорічною політикою організації і перетворюються в життя відповідними підрозділами. Управляючі вищої ланки організації за допомогою діагностики досліджують, як це було зроблено, оцінюють отримані результати і виявляють пов`язані з цим проблеми. Цей підхід названий "хосін канрі" .
Першопричиною зацікавленості цим методом було посилення конкурентної боротьби. Підхід "хосін канрі" довів свою ефективність, сприяючи розгортанню на підприємствах планів удосконалення якості продукції при об`єднанні зусиль усіх співробітників.
Такий підхід ефективний також і при мотивації персоналу. Одним із факторів, що визначає успіх залучення персоналу до контролю якості в масштабах усього виробництва, є лідерство вищого керівництва. Саме останнє відповідає за встановлення певної політики, яка стосується якості продукції та послуг, які підприємство надає своїм споживачам, а також за формулювання планів управління якістю для досягнення цих результатів. Крім того, керівництво має постійно стежити за якістю і при потребі здійснювати коригуючи дії.
Особливий інтерес нині викликає впровадження реінженірингу, або БПР (BPR - Business Process Reengineering), який є своєрідною інновацією у сфері менеджменту. В наш час цим питанням займається багато іноземних та вітчизняних науковців. Згідно з визначенням М. Хаммера, який є розробником концепції реінженірінгу та Дж. Чампі, цей термін визначається як "фундаментальне переосмислення та радикальне перепроектування бізнес-процесів для досягнення вагомих покращань у таких ключових для сучасного бізнесу показниках результативності як витрати, якість, рівень обслуговування та оперативність"[10]. Для реінженірінгу властива відмова від застарілих правил та підходів ділового процесу, що дозволяє подолати негативний вплив господарських догм, які склалися за багато років, нехтування діючими системами, структурами і процедурами компанії та радикальна зміна засобів господарської діяльності, а також приведення до значних змін показників діяльності.
Сучасний етап розвитку науково-технічного процесу висуває якість як один з головних чинників впливу на розвиток економіки. В багатьох країнах активно шукають шляхи вирішення проблеми підвищення якості товарів і послуг, які будуть конкурентоспроможними на світовому ринку.
Список літератури:
1. Адлер Ю.П., Шпер В.Л. Шесть сигм - еще одна дорога, ведущая к храму // Методы менеджмента качества. - 2000. - № 10. - С. 15-23.
2. Деминг У.Э. Лекция перед японскими менеджерами в 1950 г. // Методы менеджмента качества. - 2000. - № 10. - С. 24-29 (Пер. с англ. Ю.П. Адлера и В.Л. Шпера).
3. Исикава К. Японские методы управления качеством / Сокр.пер. с англ. / Под. Ред. А.В. Гличева. - М: Экономика, 1988. - 214 с.
4. Козак Н. Бенчмаркинг как инструмент повышения конкурентоспособности компании //Управление компанией. - 2000. - № 1 - 2. - С. 15-20.
5. Кондо Е. Хосин канри - один из подходов японского менеджмента качества // Методы менеджмента качества. - 2001. - №5. - С. 25-30.
6. Стандарти Міжнародної організації зі стандартизації - ISO : Довідник: в 3 т. / В.Л. Іванов (ред.), В.А. Павлюкова (уклад.). - Л. : Леонорм, 1998. - 259с. - (Нормативна база підприємства). - Т. 1. - 259с.
7. Управління якістю продукції/ О.Й.Запунний, О.Д.Запунний, І.В.Полуда, С.М.Савченко, В.Д.Нємцов - К.: Київський політехнічний інститут, 1998. - 134с.
8. Фомичев С.К., Старостина А.А., Скрябина Н.И. Основы управления качеством: Учебное пособие / Межрегиональная академия управления персоналом. - К.: МАУП, 2000. - 194с.
9. TQM XXI. Проблемы, опыт, перспективы. Выпуск 1. Академия проблем качества России.: АО " ТБК Интерсифика", 1997. - 176 с.
10. Шейн Л. Творчество и реинжениринг //Управление компанией. - 2002. - № 7. - С. 15-20.

 
 

Цікаве

Загрузка...