WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Застосування неінтерактивних технологій та засобів комп’ютерного навчання в дистанційному курсі «французька мова» у негуманітарних вищих навчальних за - Реферат

Застосування неінтерактивних технологій та засобів комп’ютерного навчання в дистанційному курсі «французька мова» у негуманітарних вищих навчальних за - Реферат

перевірки та закріплення лексичного та граматичного матеріалу базового курсу студентами І курсу використовуємо методичний посібник "Тестові завдання з французької мови для самостійної роботи студентів І курсу"
Ці методичні та навчальні посібники та підручники застосовуються не лише в друкованому, але й в електронному вигляді.
Поряд з неінтерактивними технологіями у дистанційному курсі "Французька мова" застосовуються комп'ютерні навчальні програми - "MS Power Point" та "AICT".
Загалом у навчальних комп'ютерних технологіях широко використовуються дидактичні принципи, зокрема активності, самостійності, поєднання колективних та індивідуальних форм навчальної роботи, мотивації, ефективності, застосування аудіо- та відеонавчальних матеріалів.
Програма "MS Power Point" дозволяє викладачеві створювати, по-перше, презентації навчального матеріалу, при цьому він може самостійно вирішувати, які з навчального плану матеріали подавати студентам, або вносити корективи відповідно до рівня знань студента і контролювати навички його мовлення. У ній застосований вербальний метод навчання (у всіх презентаціях є мовний супровід), що дозволяє студенту на відстані корегувати свої мовленнєві навички. Програма "AICT" є універсальною тестуючою програмою, що дозволяє як студенту, так і викладачеві перевірити якість засвоєння навчального матеріалу, збільшити або зменшити складність навчального процесу відповідно до показаних результатів. Вона враховує такі вимоги: надійність (можливість отримання стійких результатів), валідність (відповідність отриманих результатів меті завдання), зрозумілість (ступінь однакового розуміннятесту групою студентів), однозначність (однаковість сприйняття студентами окремих завдань). Тестування вводить в навчальний процес процедуру виміру, дозволяючи оцінити рівень досягнутого і відобразити його в числовій формі. По суті, тестовий контроль (самоконтроль) несе корегуючу функцію - на всіх етапах навчання студент може самостійно відстежувати зміни і вжити заходів для покращення результатів навчання.
Він забезпечує виконання ще декількох функцій: діагностичної, контрольно-оцінюючої, навчальної, розвиваючої. [6]. Вправи тестового характеру із самоконтролю знань призначені для студентів, які добре засвоїли програмний матеріал. Вони можуть бути використані для перевірки швидкості реакції, оперативної пам'яті, вміння встановлювати асоціативні зв'язки, запам'ятовувати логічно зв'язаний матеріал тощо [7].
За модульно-кредитної системи навчання епізодичність в навчальному процесі неможлива. Чіткі графіки засвоєння теоретичного матеріалу та опрацювання проблемних питань, що винесені на практичні (аудиторні заняття), примушують студента систематично працювати і бути постійно готовим до тестування, виконання контрольних завдань, перевірки самостійної пізнавальної діяльності [8].
Для підвищення активності та самостійності дистанційного навчання варто застосовувати педагогічні прийоми: принцип мотивації - посилювати відповідальність кожного студента перед іншими за виконання завдань, надавати дозвіл для отримання наступної частини навчального матеріалу тільки після засвоєння попереднього, застосовувати хронологічний принцип надання навчальної інформації, чітко визначивши проміжки часу, через які ця інформація може бути засвоєна студентом.
Комплексність дистанційної освіти полягає в забезпеченні повної та необхідної інформації для навчання [9].
У процесі дистанційного навчання роль викладача полягає не просто у наданні змісту навчального курсу "Французька мова", а у допомозі студентам оволодівати комунікативними навичками, визначити своє власне розуміння матеріалу курсу. В процесі навчання викладач і студент є рівноправними учасниками діалогу, в якому знання кожного з них трансформуються, уточнюються, перевіряється глибина розуміння матеріалу.
Список літератури:
1. http://www.kampi.ru/do/table1/menu_r1/det1.htm
2. Козлакова Г. Зміна діяльнісної парадигми викладача при дистанційному навчанні. - К.: Вища освіта України, 2003. - №4.
3. Хоменко Л.О. Науковий вісник Національного аграрного університету. -К., 2004. - Вип. 79. -С. 314 - 318.
4. Лисенко В.П., Теплюк В.М., Голуб Б.Л., Тарасенко Р.О. Науковий вісник Національного аграрного університету. -К., 2001. - Вип. 41. - С. 312 - 318.
5. Хоменко Л.О., Грищенко А.А., Кропивко Р.Г.. Французька мова. Практичний курс французької мови для немовленнєвих факультетів вузів ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Вінниця, 2003. -
6. Грищенко А.А., Кропивко Р.Г.. Французько-українсько-російський українсько-російсько-французький словник економічних термінів. - К., 2004. -
7. Грищенко А.А., Кропивко Р.Г.. Тестові завдання з французької мови для самостійної роботи студентів І курсу. - К., 2005. -
8. Зварич І. Реалізація системи контролю і оцінювання знань студентів. - К.: "Рідна школа", 2000. - № 12. - С. 27-28.
9. Zolotnitskaїa C. Le francais pour vous. - М.: "Просвещение", 1992. - С. 191.
10. Коломієць С. С., Ісакова Н. П., Кропивко О. М., Кравченко Н. Б. Історія України. Методичний посібник з питань організації модульно-рейтингової системи, оцінювання знань та самостійної роботи студентів. - К.: НАУ, 2006. - С. 76.
11. Швиденко М. З.. Аграрна наука і освіта. - К., 2001. - Т. 2. - № 1-2. - С. 171 - 174.

 
 

Цікаве

Загрузка...