WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вплив деяких біологічно активних речовин на ріст і розвиток сіянців сосни звичайної - Реферат

Вплив деяких біологічно активних речовин на ріст і розвиток сіянців сосни звичайної - Реферат

підживлення проводили через 3 - 4 тижні після появи масових сходів.
Облікова площа кожної дослідної ділянки становила 100 м2, повторність - трикратна. Сівбу проводили наприкінці квітня 2004 р.
В жовтні на контрольній і дослідній ділянках провели часткове викопування сіянців. Визначали основні морфометричні показники надземної частини і кореневої системи сіянців. При цьому застосовували методи повного виділення кореневих систем і вагового обліку розвиненої маси коренів у ґрунті. При проведенні аналізів кількісні показники розраховували на повітряно-суху масу ґрунту і рослин.
Результати досліджень. У лабораторних умовах кращі показники виявили при замочуванні насіння у 0,01-0,04 %-них водних розчинах триману-1. Енергія проростання перевищувала контроль на 18-40%, а схожість - на 5-15%. Оптимальна концентрація препарату становила 100 мг/л води.
В досліді із замочуванням насіння сосни у водних розчинах гумату натрію (0,25-0,5 г/л) спостерігали збільшення енергії проростання на 30 % порівняно з контролем, але на схожість такі дози БАР не впливали. Оптимальна концентрація препарату становила 1 г/л.
Використання водних розчинів емістиму-С для замочування насіння перед сівбою сприяло підвищенню енергії проростання на 30-50 %, але на ступінь схожості цей препарат не впливав. Оптимальна концентрація робочого розчину емістиму-С для передпосівного замочуваннянасіння була 1 мл/ л.
Передпосівне замочування насіння у водному розчині агростимуліну не сприяло підвищенню енергії проростання і схожості. Використання водних розчинів препарату марс-EL не впливало на проростання, а збільшилася на 5-15 %. У цьому досліді оптимальна концентрація розчину становила 0,5 мл/л.
У лабораторних умовах ефективність дії сумішей водних розчинів різних типів БАР досліджували в таких поєднаннях:
триман-1 (50-400 мг/л) + гумат натрію (1 г/л);
триман-1 (50-400 мг/л)+ емістим С (1 мл/л);
триман-1 (50-400 мг/л)+ агростимулін (1 мл/л);
триман-1 (50-400 мг/л)+ марс-EL (0,5 мг/л).
Енергія проростання насіння у першому варіанті досліду не відрізнялася від контролю, а в решті варіантів була нижчою, схожість насіння не відрізнялись від показників контролю.
Морфометричні показники сіянців, відібраних з дослідних ділянок у польових умовах: висота надземної частини, діаметр кореневої шийки і маса у повітряно-сухому стані перевищували контроль, що свідчить про безумовну ефективність застосованих досліджуваних засобів (табл.).
Обприскування сходів агростимуліном у поєднанні з передпосівною обробкою насіння триманом-1 сприяло нарощуванню маси кореневої системи (перевищення контролю на 212 % у третьому варіанті та на 40 % - у першому) при її менший довжині. Приріст маси кореневих систем в інших варіантах був меншим.
Характер формування кореневих систем сіянців сосни помітно відрізнявся залежно від виду застосованої БАР. Так, сіянці, обприскані триманом-1, мали тонші бокові корені середньої довжини 20-70 см. При застосуванні гумату їх утворювалось на 10 % більше, ніж у варіанті з триманом-1 і на 23 % більше за контроль. Найбільше бокових довших коренів утворилося у варіанті з використанням агростимуліну.
Морфометричні показники 6-місячних дослідних сіянців сосни звичайної, Святошинське ЛПГ, 2004 р.
Варіант досліду Надземна частина Коренева система Загальна Маса у повітряно-сухому стані сіянця, г
висота, см маса у повітряно-сухому стані, г діаметр кореневої шийки, мм довжина, см мпсс,г маса у повітряно-сухому стані,г
Контроль 6,02 0,198 1,287 14,6 0,074 0,271
1 8,56 0,391 1,680 15,4 0,107 0,498
2 8,07 0,359 1,834 14,1 0,100 0,459
3 7,59 0,374 1,640 15,7 0,100 0,474
4 8,02 0,533 1,810 14,0 0,157 0,696
НСР0,5 1,08 0,13 0,24 0,85 0,03 0,17
Висновки
Узагальнені дані, одержані на дослідних ділянках при вирощуванні сіянців сосни звичайної з використанням різних РРР і 3-разовим підживленням мінеральними добривами з поливною водою, дають підстави зробити такі висновки:
Встановлено стимулюючу дію таких БАР як триман-1, гумат натрію, емістим-С, агростимулін на ріст і розвиток сіянців сосни звичайної в зоні Полісся України.
Передпосівна обробка насіння сосни розчинами цих препаратів заданої концентрації сприяє підвищенню енергії проростання насіння та його схожості.
Обробка вегетуючих сіянців розчинами цих типів БАР забезпечує збільшення параметрів показників надземної частини рослин та їх кореневої системи: висота сіянців суттєво перевищує контроль, діаметр стовбурця на рівні кореневої шийки вищий за контролю на 26-42 %, а маса кореневої системи - на 35-112 %.
Не виявлено синергізму дії сумішей досліджуваних біологічно активних речовин.
Список літератури:
1. Елементи регуляції в рослинництві: Зб. наук. Праць / Під ред. В.П. Кухаря // К.: ВВП "Компас", 1998. - 360 с
2. Вилесов Г.И., Дульнев П.Г., Давыдова О.Е. и др. Эффективность применения новых регуляторов роста растений в сельском хозяйстве и лесоразведении // Пятая международная конференция "Регуляторы роста и развития растений", 29 июня - 1 июля 1999 г. // МСХА им. К.А. Тимирязева. - М., 1999. - С. 163-164.
3. Сірик В.В., Давидова О.Є., Пономаренко С.П. / Комплексне використання біостимуляторів росту і амонійно-карбонатних сполук при вирощуванні сіянців сосни звичайної // Ефективність хімічних засобів у підвищенні продуктивності сільськогосподарських культур: Умань: Зб. наук. праць Уманської державної аграрної академії. - Умань: Уманське видавничо-поліграфічне підприємство, 2001. - Вип. 51.- С. 169-174.

 
 

Цікаве

Загрузка...