WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Вміст хлорорганічних пестицидів у зразках води та молока з Київської і Чернігівської - Реферат

Вміст хлорорганічних пестицидів у зразках води та молока з Київської і Чернігівської - Реферат


Реферат на тему:
Вміст хлорорганічних пестицидів у зразках води та молока з Київської і Чернігівської
Хлорорганічні пестициди - хлорпохідні багатоядерних вуглеводнів ДДТ) та циклопарафінів (гексахлорциклогексан), сполуки дієнового ряду (гептахлор), аліфатичних карбонових кислот (пропанід) та ін. Хлорорганічні пестициди високотоксичні, нейротропні отрути, що мають ембріотоксичну дію, уражають кровотворну систему, печінку, нирки, змінюють гормональну систему [1].
Метою роботи було дослідити вміст хлорорганічних пестицидів у воді і молоці, заборонених до використання в Україні.
Дослідження проведені у лабораторії якості і безпеки сільськогосподарської продукції Національного аграрного університету у 2003 р.
Досліджували зразки води, відібрані у Чернігівській області (м. Ніжин) та в м. Києві, і молока - у Чернігівській та Київській областях методом газорідинної хроматографії на приладі Кристалл Люкс 4000, з використанням капілярної колонки Zebron ZB-1 (США). При підготовці проб та аналізі зразків використовували методи, описані в довідниках [1, 3]. Зовнішнім стандартом слугували ДЗСУ (виробник СКТБ с ОП ФХИ НАН України, м. Одеса). Результати досліджень опрацьовані статистично [4].
Результати, одержані після проведення аналізу проб води представлені в табл. 1.
У всіх пробах води було виявлено ГХЦГ. Найвищі рівні ГХЦГ (1,2601 мкг/л), ДДЕ (0847 мкг/л), гептахлору (1,5731 мкг/л) та альдрину (0,0327 мкг/л) встановлено у пробі води, взятій з р. Дніпро в районі Русанівської набережної м. Києва. Там же було знайдено також ДДТ (0,0256 мкг/л).
У пробі води, відібраній з централізованого водопостачання, визначено найвищий рівень ДДТ (1,49 мкг/л), а також виявлено ?,?,?- ГХЦГ (0,1046 мкг/л), гептахлор (0,0702 мкг/л) та альдрин (0,0084 мкг/л).
У пробі води з бювету, що знаходиться на Голосіївській площі, було виявлено залишки ?,?,?- ГХЦГ (0,1655 мкг/л), ДДЕ (0,0166 мкг/л) та альдрину (0,0186 мкг/л).
Найнижчий рівень ГХЦГ (0,0125 мкг/л) зареєстровано у воді з бювету, облаштованого на території НАУ (біля дев'ятого навчального корпусу). Залишків пестицидів ДДЕ, ДДТ, гептахлору та альдрину у цій пробі взагалі не виявлено.
Низький рівень ДДЕ (0,0086 мкг/л) та незначна кількість похідних ГХЦГ виявлено у воді озера Дідорівка.
1. Вміст хлорорганічних пестицидів у пробах води з Київської та Чернігівської областей
Номер
проби Місце відбору зразка води Назва пестициду
?,?,?- ГХЦГ
мкг/кг ДДЕ
мкг/кг ДДТ
мкг/кг Гептахлор
мкг/кг Альдрин
мкг/кг
1. Чернігівська область
(м. Ніжин) 0,1741 0,0389 Не виявлено Не виявлено Не виявлено
2. Дніпро
(Русанівська набережна, м. Київ) 1,2601 0,0847 0,0256 1,5731 0,0327
3. Бювет
(Голосіївська площа, м. Київ) 0,1655 0,0166 Не виявлено Не виявлено 0,0186
4. Бювет
(біля 9 корпусу НАУ, м. Київ) 0,0125 Не виявлено Не виявлено Не виявлено Не виявлено
5. Озеро Дідорівка (м. Київ) 0,069 0,0086 Не виявлено Не виявлено Не виявлено
6. Централізоване водопостачання (м. Київ) 0,1046 Не виявлено 1,49 0,0702 0,0084
В цілому вміст пестицидів у всіх досліджених зразках був нижчим за рекомендовані СаНПіНом максимально допустимі рівні: ГХЦГ=20,0мкг/дм3, альдрин=0,4мкг/дм3, ДДТ=2,0мкг/дм3, гептахлор=1,0мкг/дм3.
Після проведення аналізу проб молока з вищезазначених областей було одержано такі результати (табл. 2).
У пробах молока, відібраних у Чернігівській області, вміст залишків ГХЦГ був вищим, ніж кількість ДДД, а в Київській області - меншим.
2. Вміст ?, ?, ? - ГХЦГ та ДДД у пробах молока
Номер проби Місце відбору проб, область ?,?,?- ГХЦГ, мкг/кг ДДД, мкг/кг Вміст жиру в молоці, %
1. Чернігівська 12,5 1,4 2,95
2. Чернігівська 12,7 0,4 3,2
3. Чернігівська 9,6 1,5 3,3
4. Чернігівська 7,0 0,25 3,6
5. Чернігівська 7,5 0,2 4,3
6. Київська 5,8 3,5 5,0
у цілому дані щодо вмісту пестицидів у зразках не перевищували рекомендованих СаНПіНом максимально допустимих рівнів: ГХЦГ=50мкг/кг, ДДД=50мкг/кг.
Крім того слід зазначити, що за даними літератури у продуктах з високим вмістом жирів спостерігається підвищений вміст пестицидів порівняно з нежирними. Отже, у жирному молоці вміст пестицидів повинен бути вищим, ніж у молоці з невисокою жирністю. Проте при опрацюванні результатів досліджень цю закономірність ми спостерігали не завжди.
ВИСНОВКИ
Найбільша кількість пестицидів була виявлена в пробах води, взятих з р. Дніпра в районі Русанівської набережної м. Києва (ГХЦХ, ДДЕ, ДДТ, гептахлор, альдрин), найменше залишків ГХЦГ- у пробах води з бювету, що знаходиться на території Національного аграрного університету (біля дев'ятого навчального корпусу).
У пробах молока з Чернігівської області виявлено велику кількість ГХЦГ, а у пробах молока з Київської області - високий вміст ДДД.
За вмістом пестицидів вода і молоко з досліджуваних областей не перевищують максимально допустимі значення, встановлені СаНПіНом.
Чіткої залежності між жирністю молока та вмістом у ньому залишків пестицидів не встановлено.
Список літератури:
1. Справочник по пестицидам: Гигиена применения и токсикология / Сост. Л.К. Седокур; Под ред. А.В. Павлова. - 3-е изд., испр, и доп.- К.: Урожай, 1986. - 432с.
2. ГОСТ 23452-79 Молоко и молочные продукты "Методы определения остаточних количеств хлорорганических пестицидов".
3. Лабораторные исследования в ветеринарии: Химико-токсикологические методы: Справочник / Под ред. Б.И. Антонова; Сост. Б.И. Антонов и др.. - М: Агропромиздат. - 1989. - 320 с.
4. Лакин Г.Ф. Биометрия. - М.: Высш. шк., 1990. - 352 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...