WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Аналіз співвідношення фактичної чисельності та оптимальної ємності ратичних гірського Криму - Реферат

Аналіз співвідношення фактичної чисельності та оптимальної ємності ратичних гірського Криму - Реферат

господарство 71 309
Судацьке державне лісомисливське господарство 232 583
Державне мисливське господарство "Холодна Гора" 193 438
Державне мисливське господарство "Алуштинське" 204 466
Державне мисливське господарство "Бахчисарайське" 150 500
Мисливське господарство "Орлино-Куйбишівське" всеармійського військового мисливського товариства 215 611
Кримське Республіканське товариство мисливців і рибалок 212 560
Клуб мисливців "Зеленогорець" - 247
Севаспольське державне лісомисливське господарство 240 690
Кримський природний заповідник 569 349
Ялтинський гірсько-лісовий природний заповідник 95 227
Карадазький природний заповідник - 91
Аналіз зміни поголів'я благородного оленя у межах регіону досліджень демонструє коливання його чисельності навколо показників оптимальної ємності. Лише в окремі роки рівень чисельність виду незначною мірою перевищувала оптимальну ємність (максимум - на 32%) або ж опускалася нижче неї (мінімум - на 30%).
Зовсім інша картина простежується при дослідженні зміни фактичної чисельності козулі відносно її оптимальної ємності. у даному випадку, рекомендований показник оптимальної ємності для козулі від початку був явно завищений, оскільки протягом всього періоду досліджень поголів'я цього виду жодного разу не досягало її рівня. Якщо проводити аналогію з попередньо розглянутим видом, то доводиться констатувати, що чисельність козулі в основному коливається навколо рівня, що відповідає 70% рекомендованої оптимальної ємності. Таким чином, ми приходимо до висновку, що оптимальна ємність козулі для Гірського Криму дорівнює 3813 гол.
На нашу думку, найбільш достовірним методом визначення оптимальної ємності угідь для окремих популяцій ратичних є розрахунок усередненого показника на основі багаторічних спостережень їхньої цикліки. Щоправда такі рекомендації підходять лише для "незалежних" [1], тобто ізольованих популяцій, характерною рисою яких є відсутність впливу на них мігрантів. З іншого боку, визначення якоїсь закономірності на прикладі окремо взятого мисливського господарства чи заповідника не надає такої можливості, оскільки поголів'я тварин, які існують на його території, є лише частиною цілісного угрупування, яке у досліджуваному нами випадку представлене популяцією того чи іншого виду ратичних.
Список літератури:
1. Беклемишев В.Н. Пространственная и функциональная структура популяций // Бюлл. МОИП. Отд. биол. - 1960. - Т. 65. - Вып. 2. - С. 11-50.
2. Волох А.М. Великі ссавці південної України в ХХ ст. (динаміка ареалів, чисельності, охорона та управління): Автореф. дис. докт. біол. наук - 03.00.08. - К., Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, 2004. - 35 с.
3. Крыжановский В.И. Благородный олень и косуля на Украине, их экология и перспективы хозяйственного использования : Автореф. дис. канд. биол. наук: 03.00.08. - К., Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена АН УРСР, 1965. - 19 с.
4. Ломанов И.К. Многолетние колебания численности охотничьих млекопитающих в Европейской части России // Тез. докл. VI съезда Российского териологического общества. - М., 1999. - С. 143.
5. Максимов А.А. Многолетние колебания численности животных, их причины и прогноз. - Новосибирск, 1984. - 249 с.
6. Мисливствознавство: Навч. посібник / В.Д. Бондаренко, І.В. Делеган, К.А. Татаринов та ін. - К.: РНМК ВО, 1993. - 200 с.
7. Наумов Н.П. Экология животных. - М.: Высш. шк., 1963. - 618 с.
8. Паршинцев А.В. Учеты млекопитающих в Крымском природном заповеднике // Мат. конф., присв. 80-річчю Канівського природного заповідника. - Канів, 2003. - С. 258-259.
9. Поляков И.Я. Теоретическая сущность учения о периодичности массовых размножений полевок и мышей // Журн. общ. биол. - 1949. - Т. 10. - №3. - С. 249-260.
10. Проект організації території та охорони природних комплексів Кримського природного заповідника Державного управління справами Президента України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 428 с.
11. Проект організації території та охорони природних комплексів Ялтинського гірсько-лісового природного заповідника Державного комітету лісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 299 с.
12. Проект організації та розвитку мисливського господарства державного мисливського господарства "Бахчисарайське" Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству АР Крим Державного комітету лісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 337 с.
13. Проект організації та розвитку мисливського господарства державного мисливського господарства "Холодна Гора" Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству АР Крим Державного комітету лісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 336 с.
14. Проект організації та розвитку мисливського господарства державного мисливського господарства "Алуштинське" Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству АР Крим Державного комітету лісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 339 с.
15. Проект організації та розвитку лісового господарства Сімферопольського державного лісомисливського господарства Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству АР Крим Державного комітетулісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 476 с.
16. Проект організації та розвитку лісового господарства Судацького державного лісомисливського господарства Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству АР Крим Державного комітету лісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 421 с.
17. Проект організації та розвитку лісового господарства Старокримського державного лісомисливського господарства Республіканського комітету по лісовому і мисливському господарству АР Крим Державного комітету лісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2000. - 350 с.
18. Проект організації та розвитку Севастопольського державного лісомисливського господарства Державного комітету лісового господарства України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2001. - 384 с.
19. Проект організації та розвитку мисливського господарства "Орлино-Куйбишівське" Всеармійського військового товариства АР Крим (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2003. - 184 с.
20. Проект організації та розвитку мисливського підприємства "Білогірська районна організація Кримського Республіканського Товариства мисливців і рибалок" (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2003. - 149 с.
21. Проект організації та розвитку мисливського підприємства "Сімферопольська районна організація Кримського Республіканського Товариства мисливців і рибалок" (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2003. - 114 с.
22. Проект організації та розвитку мисливського господарства Клубу мисливців "Зеленогорець" АР Крим (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2003. - 111 с.
23. Проект організації та розвитку мисливського господарства Сімферопольського Клубу мисливців АР Крим (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2003. - 124 с.
24. Проект організації території та охорони природних комплексів Карадазького природного заповідника НАН України. - Т. 1. - Кн. 1 (пояснювальна записка). - Ірпінь, 2005. - 209 с.
25. Проект організації та розвитку мисливського підприємства "Феодосійська районна організація Кримського Республіканського Товариства мисливців і рибалок" (пояснювальна записка). - Таврійська Державна агротехнічна академія. - Мелітополь, 2003. - 104 с.
26. Проект організації та розвитку мисливського підприємства "Бахчисарайська районна організація Кримського Республіканського Товариства мисливців і рибалок" (пояснювальна записка). - Таврійська Державна агротехнічна академія. - Мелітополь, 2005. - 115 с.
27. Северцов С.А. Динамика населения и приспособительная эволюция животных. - М.-Л.: изд-во АН СССР, 1941. - 316 с.
28. Форма №2-тп-(мисливство). Звіт про ведення мисливського господарства. Затверджено Наказом Держкомстату України №166 від 06.06.2003 р.
29. Шилов И.А. Экология: учебник для биол. и мед. спец. вузов. - М.: Высш. шк., 1998. - 512 с.
30. MacArthur R.N., Wilson E.D. The theory of Island biogeography. - Prinston Univ. Press, Prinston, N.Y. - 1967. - 203 p.
31. Wynne-Edwards V.C. Population control in animals // Scient. Amer. - 1964. - 211. - №2. - Р. 68-74.

 
 

Цікаве

Загрузка...