WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат

Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат

результати інкубації яєць. Зокрема, вміст сухої речовини в яйцях курей всіх генотипів кросу "Білорусь-9" порівняно з кросом "Ломанн браун" був вищий у середньому на 1,92 %, протеїнів - на 0,53, ліпідів - на 1,32, сирої золи - на 0,05 %, валової енергії у 100 г вмісту - на 61,84 кДж, виводимості яєць - на 12,98, виводу курчат - на 14,48 %.
Істотно нижчі показники результатів інкубації яєць курей кросу "Ломанн браун" порівняно з "Білорусь-9" зумовлені, очевидно, крім вище зазначеного, меншою порівняно з нормою загальною кількістю у вмісті яйця (білок + жовток) сухої речовини (норма 26,4 %), протеїнів (12,8 %), ліпідів (11,8 %), вуглеводів (1,0 %), сирої золи (норма 0,8 %), валової енергії (695кДж у 100г вмісту) [7]. Яйця курей кросу "Білорусь-9" здебільшого відповідали зазначеним нормам, а порівнюваного кросу - ні.
Аналізуючи ланки взаємозв'язку різних показників якості яєць з ембріогенезом, слід звернути увагу і на заплідненість яєць. За нашими даними, в курей усіх генотипів вона була також недостатньою: у кросу "Білорусь-9" - 89,7 - 92,6 % (норма 93,0 %), у "Ломанн браун" - 85,1 - 89,9 % (норма 90,0 %). Але виводимість яєць і вивід курчат виявились також нижчими від встановлених норм, особливо в генотипах кросу "Ломанн браун".
Взаємозв'язок різних показників якості яєць із низькими результатами інкубації висвітлено в нашій роботі. Однак факторами, які спричинили зниження якості та ефективності інкубації яєць курей були, передусім, умови годівлі, які в господарстві для курей усіх рівнозначних досліджуваних генотипів були однакові, але порівняно з нормами фірм-рекомендаторів мали певні відмінності. Як зазначають вчені, умови годівлі найбільше впливають на хімічний склад яєць і їхні фізико-морфологічні параметри [12,13,18].
Висновки
У досліджуваних лініях, гібридах і кросах курей "Білорусь-9" і "Ломанн браун" існує взаємозв'язок між фізико-морфологічними показниками, хімічним складом і результатами інкубації яєць.
За фізико-морфоогічними параметрами інкубаційні яйця генотипів курей кросу "Білорусь-9" порівняно з кросом "Ломанн браун" відрізняються меншими показниками маси яєць (56,7 - 57,9 г проти 57,0 - 58,6 г), частки шкаралупи (10,8 - 11,4 і 11,4 - 11,6 %), частки білка (55,0 - 56,6 і 59,2 - 60,5 %), відношення маси білка до жовтка (1,6 - 1,8 і 2,0 - 2,2), але мають більший жовток (32,0 - 34,2 і 28,1 - 29,4 %) і переважно однакові за формою, щільністю, пружною деформацією, товщиною шкаралупи, індексами білка і жовтка та одиницями Хау.
У курей генотипів курей кросу "Білорусь-9" білок інкубаційних яєць, який займає меншу частку, ніж у курей кросу "Ломанн браун", характеризується більшим вмістом сухої речовини (12,09 - 12,48 проти 11,85 - 12,11 %), протеїнів (10,56 - 10,93 проти 10,32 - 10,54 %), ліпідів (0,03 - 0,04 проти 0,02 - 0,03 %) і лізоциму (5,22 - 5,57 проти 5,00 - 5,37 мг/мл).
Жовток інкубаційних яєць курей кросу "Білорусь-9" порівняно з кросом "Ломанн браун" відрізняється значно більшою масою (Р < 0,05; Р < 0,001) і дещо меншим вмістом сухої речовини (50,36 - 51,36 проти 50,96 - 52,13%), протеїнів (16,59 - 16,98 і 16,68 - 17,04 %), ліпідів (31,54 - 32,10 і 31,97 - 33,02 %), каротиноїдів (15,31 - 15,95 і 16,38 - 17,02 мкг/г), ретинолу (6,05 - 6,12 і 6,20 - 6,76мкг/г).
Маса вмісту інкубаційних яєць (білок + жовток) у курей структурних груп кросу "Ломанн браун" переважно більша, ніж кросу "Білорусь-9", хоча вміст поживних речовин та валової енергії у ньому менший: сухої речовини в середньому - на 1,92 %, протеїнів - на 0,53; ліпідів - на 1,32 %; енергії у 100 г білка та жовтка - на 61,84 кДж.
У курей всіх генотипів кросу "Ломанн браун" порівняно з кросом "Білорусь-9" основні показники інкубації яєць були нижчі: заплідненість яєць - 85,1 - 89,9 проти 89,7 - 92,6 %; виводимість - 63,0 - 82,0 проти 83,0 - 85,3 %; вивід курчат - 53,6 - 70,7 проти 75,3 - 78,5 %.
Вищі показники результатів інкубації яєць курей кросу "Білорусь-9" порівняно з "Ломанн браун" та їх окремих генотипів взаємозумовлені загалом оптимальними фізико-морфологічними параметрами яєць, але більш високим вмістом у їх білку і в усьому вмістимому яєць (білок + жовток) сухої речовини, протеїнів, ліпідів, сирої золи, лізоциму та відповідним до норм вмістом каротиноїдів, ретинолу, рибофлавіну і валової енергії.
Низькі результати інкубації яєць курей кросу "Ломанн браун" порівняно з кросом "Білорусь-9" зумовлені підвищеною часткою в яйцях білка (59,25 - 60,51 проти 55,01 - 56,66 %), більш широким відношенням його маси до жовтка (2,0 - 2,2 проти 1,6 - 1,8) та меншим вмістом у білку і всьому вмістимому яєць сухої речовини, протеїнів, ліпідів, сирої золи, рибофлавіну, лізоцимута валової енергії за здебільшого оптимальних фізичних параметрів яєць.
Найвищі показники виводимості яєць (85,3 %) і виводу курчат (78,5%) у лінії Б-9(5) кросу "Білорусь-9" порівняно з іншими лініями та гібридами мали прямий взаємозв'язок із найбільшим вмістом у білку і всьому вмісті яєць сухої речовини, протеїнів, ліпідів, сирої золи, лізоциму, рибофлавіну за оптимальних фізико-морфологічних параметрів яєць та відповідним до норм хімічним складом жовтка.
Найнижчі показники виводимості яєць (63,0 %) і виводу курчат (53,6 %) у лінії А курей кросу "Ломанн браун" порівняно з іншими дослідженими генотипами зумовлені, очевидно, найбільшою пружною деформацією яєць (27,7 мкм), найменшим вмістом у білку ліпідів (0,02 %), лізоциму (5,00 мг/мл), рибофлавіну (2,06 мкг/г) та низькими показниками в білку і всьому вмісті яєць концентрації сухої речовини, протеїнів, ліпідів і вмісту валової енергії.
Мінливість показників фізико-морфологічних параметрів, хімічного складу, результатів інкубації та взаємозв'язки між ними зумовлені генотипово-селекційними особливостями ліній і гібридів курей кросів "Білорусь-9" і "Ломанн браун", оскільки вони утримувались практично в однакових умовах.
Список літератури:
1. Боголюбский С.И. Селекция сельскохозяйственной птицы. - М.: Агропромиздат, 1991. - 285 с.
2. Безухова А., Демченко М., Грачева Г., Хмельницкая Т. Селекция на повышение инкубационных качеств яиц кросса "Родонит" // Сборник научных трудов ВНИТИП. - Сергиев Посад. - 2000. - Т 21. - С. 27 - 33.
3. Бесулін В.І., Гужва В.І., Куцак С.М. та ін. Птахівництво і технологія виробництва яєць і м'яса птиці. - Біла Церква, 2003. - 408 с.
4. Буртов Ю.З., Голдин Ю.С. Кривопишин И.П. Инкубация яиц: Справочник. - М.: Агропромиздат, 1990. - 239 с.
5. Зоотехнічний словник /За ред. Д.Я.Василенка. - К.: Головна редакція УРЕ,1999. - 580 с.
6. Коваленко А.Т. Повышение качества яиц кур селекционными и технологическими приемами //Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб /І П УААН. - Харків. - 2003. - Вип. 53. - С. 75 - 83.
7. Кочиш И.И. Селекция в птицеводстве.-М.:Колос, 1992. - 272с.
8. Нарушин В.Г., Романов М.Н. Влияние параметров яиц на их выводимость (обзор исследований) // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб / ІП УААН: - Борки. - 2001. - Вип. 51 - С. 422 - 429.
9. Сергеева А.М. Контроль качества яиц. - М.: Россельхозиздат, 1984. - 72 с.
10. Орлов. М.В., Силин Э.К. Разведение кур. - М.: Колос, 1981. - 269 с.
11. Острякова А.Е., Иванова Т.В., Подстрешный А.Т., Бреславец В.А. Физико-морфологические показатели качества яиц различных линий и гибридов яичных кур // Птахівництво: Міжвід. темат. наук. зб./ ІП УААН. - Харків, 2003. - Вип. 53. - С.93 - 100.
12. Петухова Е.А. , Бессарабова Р.Ф., Халанева Л.Д., Антонова О.А. Зоотехнический анализ кормов. - М.: Колос, 1981. - 256с.
13. Станишевская О.И. Влияние

 
 

Цікаве

Загрузка...