WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаБіологія, Зоологія, Аграрна наука → Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат

Аналіз взаємозв'язку між ембріогенезом, фізико-морфологічними показниками та хімічним складом яєць курей - Реферат

білку яєць курей цього кросу взаємозв'язку не знайдено.
Певний взаємозв'язок за аналогічним напрямом дослідження прослідковується в курей кросу "Ломанн браун", зокрема в лінії В білок яєць мав найвищий вміст протеїнів (10,54 %) і найбільше одиниць Хау (84), а лінії А - найменші показники вмісту протеїнів (10,39 %), індексу білка (8,1 %) та одиниць Хау (80).
Однак яйця курей лінії D характеризувалися найвищим індексом білка (8,6 %) і жовтка (43,5 %) за порівняно високого рівня одиниць Хау (82), а вміст протеїнів у білку був найнижчим (10,32%). Очевидно, це зумовлено не тільки вмістом протеїнів, але й амінокислот, а також селекційно-генотиповими особливостями курей щодо здатності до синтезу певних протеїнів та їх співвідношенням в організмі та яйцях.
У курей всіх генотипів кросу "Білорусь -9" порівняно з "Ломанн браун" частка жовтка була значно вищою (Р < 0,05; Р < 0,01), а вміст більшості досліджуваних поживних речовин - нижчим. Так, кількість сухої речовини в жовтку яєць у курей кросу "Білорусь-9" знаходилась у межах 50,36 - 51,36 %, кросу "Ломанн браун" - 50,96 - 52,13 %, відповідно сирого протеїну - 16,59 - 16,98 і 16,68 -17,04 %, ліпідів - 31,54 - 32,10 і 31,97 - 33,02 %, каротиноїдів - 15,31 - 15,95 і 16,38 - 17,02 мкг/г, ретинолу - 6,05 - 6,12 і 6,20 - 6,76 мкг/г (табл. 3). При цьому вміст золи в жовтку яєць курей кросу "Білорусь-9" був вищий, ніж кросу "Ломанн браун", а кількість вуглеводів і рибофлавіну - практично однаковий.
3. Хімічний склад жовтка інкубаційних яєць курей, %, М+ m, n=10
Лінія і
гіб
рид
на
фор
ма Вміст
білка
в яйці Вода Суха речо
вина Про
теїни Ліпі
ди Вугле
води Сира зола Каро
ти
ноїди,
мкг/г Рети
нол,
мкг/г Рибо
фла
він,
мкг/г
маса,
г до
маси всьо
го яй
ця, %
Крос "Білорусь-9"
Б-9(4) 19,39
±
0,50 34,18 49,64
±
0,70 50,36
±
0,70 16,6
±
0,24 31,54
±
0,47 1,08
±
0,039 1,14
±
0,042 15,31
±
0,54 6,05
±
0,22 4,02
±
0,088
Б-9(5) 18,87
±
0,43 33,06 48,64
±
0,68 51,36
±
0,68 16,98
±
0,25 32,10
±
0,58 1,07
±
0,043 1,21
±
0,047 15,73
±
0,47 6,12
±
0,23 4,10
±
0,091
Б-9(6) 19,03
±
0,41 33,19 49,13
±
0,57 50,87
±
0,57 16,59
±
0,22 31,96
±
0,41 1,11
±
0,042 1,21
±
0,045 15,95
±
0,36 6,08
±
0,21 4,00
±
0,086
Б-9(56) 18,54
±
0,44 32,01 49,20
±
0,56 50,80
±
0,56 16,94
±
0,25 31,57
±
0,61 1,10
±
0,044 1,19
±
0,046 15,52
±
0,46 6,05
±
0,24 4,05
±
0,100
Крос "Ломанн браун"
А 17,19
±
0,40 29,33 49,04
±
0,64 50,96
±
0,64 16,68
±
0,20 31,97
±
0,54 1,11
±
0,039 1,20
±
0,041 16,81
±
0,39 6,53
±
0,18 4,07
±
0,079
В 16,04
±
0,35 28,15 47,87
±
0,66 52,13
±
0,66 16,91
±
0,26 33,02
±
0,59 1,08
±
0,033 1,12
±
0,036 17,02
±
0,32 6,76
±
0,24 4,18
±
0,084
С 16,90
±
0,30 29,15 48,53
±
0,55 51,47
±
0,55 16,89
±
0,22 32,47
±
0,52 1,02
±
0,040 1,09
±
0,042 16,81
±
0,50 6,57
±
0,23 4,14
±
0,085
D 16,48
±
0,37 28,22 48,23
±
0,60 51,77
±
0,60 17,04
±
0,21 32,46
±
0,54 1,08
±
0,037 1,19
±
0,040 16,59
±
0,54 6,72
±
0,22 4,21
±
0,097
CD 16,64
±
0,41 28,45 48,29
±
0,71 51,71
±
0,71 16,73
±
0,26 32,81
±
0,52 1,06
±
0,040 1,11
±
0,044 16,38
±
0,56 6,20
±
0,25 4,09
±
0,096
Серед генотипів кросу "Білорусь-9" кращою за вмістом основних поживних речовин у жовтку яєць, як і в білку, була лінія курей Б-9(5), яка мала найвищі показники вмісту сухої речовини (51,36%), протеїнів (16,98%) та ліпідів (32,10%). Однак названі показники були нижчими, ніж у більшості генотипів порівнюваного кросу.
Слід зазначити, що в яйцях курей генотипів кросу "Ломанн браун", особливо в В, D, СD, частка жовтка порівняно з кросом "Білорусь-9" була найменшою (28,15 - 28,45 %), а вміст у ньому поживних речовин - найбільшим: сухої речовини - 52,13 - 51,71 %; протеїнів - 17,04 - 16,73 %; ліпідів - 33,02 - 32,46 %. Кури цього кросу відкладали яйця також з найбільшим вмістом у жовтку каротиноїдів (різниця вірогідна між В і Б - (56) - Р < 0,05) і ретинолу. Вищий вміст не зазначених речовин у жовтку яєць курей кросу "Ломанн браун" порівняно з "Білорусь-9" зумовлений, очевидно, компенсацією поживності у менших жовтках.
Аналізуючи показники хімічного складу жовтка яєць курей різних генотипів, між ними виявлений певний взаємозв'язок. Зокрема, більшому вмісту в жовтку протеїнів у межах кросів відповідав переважно також більший вміст рибофлавіну і навпаки. Аналогічна закономірність встановлена між вмістом ліпідів і ретинолу та каротиноїдів. Одержані нами результати узгоджуються з даними інших дослідників [9,10,16].
У загальному вмісті яєць, тобто в білку і жовтку разом взятих, показники кількості сухої речовини, протеїнів, ліпідів, сирої та валової енергії у всіх генотипів кросу "Білорусь -9" були також вищими (табл.4). Найбільша різниця у вмісті яєць характерна для ліпідів: у кросу "Білорусь - 9" - 11,41 - 12,11 %, а "Ломанн браун" - 10,36 - 10,72 %. Природно, яйця з більшим вмістом жиру у жовтку відзначалися і значно вищою енергетичною цінністю: у 100 г вмісту яєць першого кросу - 760,33 - 791,77 кДж, другого кросу - 718,35 - 726,67 кДж.
Отже, якість яєць впливала на перебіг ембріогенезу курей різних кросів і окремих генотипів у їх складі.
За результатами інкубації встановлено (табл. 5), щоу курей всіх генотипів кросу "Ломанн браун" її показники були значно нижчі, ніж кросу "Білорусь - 9": незапліднених яєць - 10,1 - 14,9 проти 8,0 - 10,3 %, кров'яних кілець - 1,8 - 2,0 проти 1,2 - 1,6 % та інших відходів - завмерлі, задохлики, слабкі курчата, каліки - 13,7 - 29,5 проти 12,0 - 14,0 %. Більша кількість відходів інкубації вплинула відповідно на її кінцеві показники. Так, у кроса "Білорусь-9" вони були істотно вищі, ніж у порівнюваного кросу: заплідненість яєць - на 4,6 - 2,7 %; виводимість яєць - на 20,0 - 3,3 %; вивід курчат - на 21,7 - 7,8 %.
4. Хімічний склад та енергетична цінність вмісту яєць курей
Лінія і
гіб
рид
на
фор
ма Вміст яйця
(без шкаралупи) Суха речо
вина
% Про
теїни
% Ліпі
ди
% Вугле
води
% Сира зола
% Енергетична
цінність, кДж
маса
білка
і жов
тка, г від
маси
всього
яйця,
% одного
яйця 100 г
вмісту
яйця
Крос "Білорусь-9"
Б-9(4) 50,60 88,24 26,91 13,04 12,11 0,95 0,81 400,64 791,77
Б-9(5) 50,75 88,91 26,92 13,16 11,96 0,95 0,85 400,18 788,53
Б-9(6) 50,86 88,71 26,60 12,84 11,97 0,98 0,81 397,79 782,14
Б-9(56) 51,36 88,62 26,05 12,85 11,41 0,97 0,82 390,51 760,33
Крос "Ломанн браун"
А 51,91 88,58 24,72 12,40 10,59 0,94 0,79 373,56 719,63
В 50,52 88,66 24,70 12,51 10,47 0,95 0,77 362,91 718,35
С 51,31 88,50 24,90 12,47 10,72 0,95 0,76 372,86 726,67
Д 51,55 88,29 24,58 12,47 10,36 0,95 0,80 366,96 711,84
СД 51,72 88,43 24,61 12,34 10,58 0,95 0,75 371,22 717,76
Результати інкубації яєць курей різних генотипів значною

 
 

Цікаве

Загрузка...